ТЕСТ для перевірки рівня засвоєння матеріалу теми «Система світової колективної безпеки. Система національної безпеки України» учнями 10-го класу.

Про матеріал
Тест для перевірки рівня засвоєння матеріалу теми «Система світової колективної безпеки. Система національної безпеки України». Для отримання високої оцінки за тест потрібно чітко і якісно засвоїти матеріал даної теми. Виконання тесту рекомендовано в умовах обмеження часу, на його виконання 20 хвилин. Тест містить 25 питань (або тверджень). Питання (твердження) можуть бути простими, а можуть - складними (з множинним варіантом відповідей).
Перегляд файлу

ТЕСТ

для перевірки рівня засвоєння матеріалу теми

«Система світової колективної безпеки. Система національної безпеки України» учнями 10-го класу.

 

 1.  Колективна безпека – це…
 1. сукупність спільних заходів держав задля підтримання миру, запобігання війні, припинення актів агресії і надання колективної допомоги;
 2. формування, використання і застосування спільних збройних сил кількох держав для вирішення питань зовнішньої політики;
 3. договір між збройними силами держав про воєнну підтримку;
 4. спільне законодавче врегулювання безпекових питань між сусідніми державами.
 1.  Колективна безпека базується на положенні, що…
 1. мир є неподільним і що кожний член повинен прийти на допомогу іншим дипломатичними засобами, економічними акціями і в екстремальних випадках - військовими засобами;
 2. збройні сили держав-учасниць безпекового утворення надають військову допомогу у випадку оголошення війни однією з цих держав;
 3. правове поле усіх держав-учасниць колективного безпекового утворення є ідентичним стосовно питань безпеки;
 4. держави учасниці безпекового утворення спільно вирішують питання зовнішньої політики в тому числі засобами війни.
 1.  Колективна безпека різних держав ґрунтується на таких основних принципах:
  1. неподільність безпеки, коли агресія проти однієї держави-учасника вважається агресією проти решти держав-учасниць, невтручання у внутрішні справи і врахування інтересів усіх учасників системи колективної безпеки, прийняття рішення з принципових питань забезпечення колективної безпеки на основі консенсусу, однакова відповідальність усіх держав-учасниць за збереження безпеки, гарантії колективної оборони;
  2. усі держави-учасниці однаково відповідають за збереження безпеки під час ведення бойових дій;
  3. усі держави-учасниці гарантують забезпечення виконання встановлених договором правовідносин з питань безпеки під час вирішення питань зовнішньої політики;
  4. усі держави-учасниці гарантують ухвалення ідентичних законів з питань безпеки, використання однакових засобів забезпечення безпеки.
 2.  Національна безпека – це…
 1. захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави в різних сферах життєдіяльності від внутрішніх та зовнішніх реальних або потенційних загроз;
 2. захист інтересів осіб певної національності;
 3. фізичний захист особливо-важливих об’єктів, стратегічних підприємств, об’єктів інфраструктури;
 4. виявлення терористичної діяльності, ліквідація діяльності незаконних збройних формувань і усунення передумов і причин їх появи.
 1.  Виберіть усі правильні відповіді. Основними категоріями національної безпеки України є:
 1. національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності народу України як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток;
 2. загрози національній безпеці – наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України;
 3. воєнна організація держави – сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем із боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз;
 4. правоохоронні органи – органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій.
 1.  Особливістю військової безпеки є те,…
 1. що вона є частиною державної безпеки і водночас функціонує як самостійне явище;
 2. що вона забезпечується на випадок ведення бойових дій збройними силами держави;
 3. що вона відокремлена від інших безпекових інституцій держави;
 4. що вона має відношення лише до військовослужбовців збройних формувань держави.
 1.  Інструментом досягнення основної цілі функціонування системи національної безпеки України є…
 1. державна політика національної безпеки;
 2. Збройні Сили України;
 3. Служба безпеки України;
 4. Збройні Сили України та інші військові формування України.
 1.  Основними суб’єктами системи національної безпеки України є…
 1. особа, суспільство, держава та її довкілля;
 2. Служба безпеки України;
 3. правоохоронні органи України;
 4. Служба безпеки України та правоохоронні органи України.
 1.  Держава згідно з чинним законодавством забезпечує безпеку кожного громадянина…
 1. на території України, але у випадку, коли громадянин досяг 18-річного віку;
 2. на території України;
 3. за межами території України;
 4. як на території України, так і за її межами.
 1.  Правову основу функціонування системи національної безпеки України складають…
 1. Конституція України, Закон України «Про Раду національної безпеки», інші нормативно-правові акти, а також визнані Україною міжнародні договори та угоди;
 2. Національна поліція України;
 3. Національна гвардія України;
 4. Служба безпеки України.
 1.   Яку роль виконують Збройні Сили України у системі національної безпеки?
 1. Збройні Сили України складають основу оборони держави і є головним елементом забезпечення його безпеки;
 2. Збройні Сили України не мають ніякого відношення до системи національної безпеки України;
 3. Збройні Сили України надають допомогу Службі безпеки України в забезпеченні національної безпеки;
 4. Збройні Сили України призначені виключно для виконання завдань відповідно до міжнародних договорів України.
 1.   Гібридна війна – …
 1. війна, основним інструментом якої є створення державою-агресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей агресії, які звичайно досягаються звичайною війною;
 2. війна, в якій приймають участь різні військові формування сторін конфлікту;
 3. війна, в якій використовують різні роди військ;
 4. війна, в якій активно використовують новітню військову техніку та найбільш сучасні розробки зброї.
 1.  Типовими компонентами гібридної війни є…
 1. використання методів, що сприяють виникненню та поглибленню в державі, обраній для агресії, внутрішніх конфліктів;
 2. використання заборонених методів ведення війни;
 3. використання заборонених засобів ведення війни;
 4. використання заборонених методів та засобів ведення війни.
 1.  При гібридній війні сторона-агресор намагається…
 1. бути публічно непричетною до розв’язаного конфлікту;
 2. через 3 години після початку збройної агресії оголосити війну;
 3. безпосередньо перед початком бойових дій оголосити про початок війни;
 4. за добу до початку бойових дій оголосити війну.
 1.  Воєнна організація держави - …
 1. базовий елемент системи воєнної безпеки, сукупність органів державного управління військовим і військово-технічним будівництвом, оборонно-промислового і наукового комплексів держави, військових формувань та органів, призначених для виконання завдань воєнної безпеки воєнними методами, а також нормативно-правова база, яка визначає функції, права, обов’язки і взаємозв’язки усіх елементів Воєнної організації;
 2. структура її збройних сил;
 3. структура її збройних сил та інших військових формувань;
 4. порядок організації діяльності військових військових частин і підрозділів.
 1.  Структура Воєнної організації держави залежить від…
 1. рівня розвитку суспільства, характеру політичного устрою, соціально-економічної бази, а також від розвитку засобів збройної боротьби, умов внутрішньої і зовнішньополітичної обстановки;
 2. структури організації збройних сил держави;
 3. структури організації збройних сил та інших військових формувань держави;
 4. наявного в державі озброєння та рівня науково-технічного прогресу.
 1.  До основних елементів Воєнної організації України належать:
 1. Верховна Рада, Президент України, Рада національної безпеки і оборони,  Кабінет Міністрів, Міністерство оборони, Генеральний Штаб Збройних Сил України, інші військові формування, правоохоронні органи, інші центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, окремі громадяни;
 2. Збройні Сили України та Служба безпеки України;
 3. Збройні Сили України та інші військові формування України;
 4. Верховний Головнокомандувач та Збройні Сили України.
 1.  Верховним Головнокомандуючим ЗСУ є…
 1. Президент України;
 2. Міністр оборони України;
 3. Начальник Генерального штабу ЗСУ;
 4. Прем’єр-міністр України.
 1.  Призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань, здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави…
 1. Президент України;
 2. Міністр оборони України;
 3. Начальник Генерального штабу ЗСУ;
 4. Прем’єр-міністр України.
 1.  Рада національної безпеки і оборони України є…
 1. координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президенті України;
 2. координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Службі безпеки України;
 3. координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Генеральному штабі ЗСУ;
 4. координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Кабінеті міністрів України.
 1.  Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує…
 1. Міністр оборони України;
 2. Начальник Генерального штабу ЗСУ;
 3. Прем’єр-міністр України;
 4. Президент України.
 1.  Головою Ради національної безпеки і оборони України є…
 1. Міністр оборони України;
 2. Начальник Генерального штабу ЗСУ;
 3. Прем’єр-міністр України;
 4. Президент України.
 1.  Збройні Сили України є базовою складовою воєнної безпеки?
 1. Так;
 2. Ні.
 1.  Силовий компонент системи воєнної безпеки включає Збройні Сили України, Державну прикордонну службу, Національну гвардію України, військові підрозділи Управління державної охорони, Служби безпеки України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій інші державні військові формування?
 1. Так;
 2. Ні.
 1.  Нормативно-правову базу воєнної організації держави як інструмента національної безпеки формують…
 1. затверджені відповідними указами і законами загально-державні нормативи з фізичної культури учнів старших класів закладів загальної середньої освіти;
 2. затверджені відповідними наказами Міністра оборони України нормативи з фізичної підготовки особового складу Збройних Сил України;
 3. закони України «Про основи національної безпеки України», «Про оборону України», «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про Збройні Сили України», а також Стратегія національної безпеки і Воєнна доктрина України, які розмежовують права та функції державних органів України як складових воєнної організації;
 4. затверджені відповідними наказами Міністра оборони України нормативи з фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ

до тесту для перевірки рівня засвоєння матеріалу теми

«Система світової колективної безпеки. Система національної безпеки України» учнями 10-го класу.

 

1. А;

2. А;

3. А;

4. А;

5. А, В, С, D;

6. А;

7. А;

8. А;

9. D;

10. А;

11. А;

12. А;

13. А;

14. А;

15. А;

16. А;

17. А;

18. А;

19. А;

20. А;

21. D;

22. D;

23. А;

24. А;

25. С.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Олійников Андрій Сергійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 травня 2020
Переглядів
979
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку