12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тест "ДПА хімія 9 клас"

Про матеріал
Завдання створені на основі матеріалів: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії : 9-й кл. / Н.В. Титаренко, Г.А. Лашевська. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 96 с.ISBN 978-617-626-178-0.
Перегляд файлу

«На Урок»                                     ПІБ:

Клас:

ДПА ХІМІЯ 1 варіант ( на основі матеріалів

Титаренко Н.В. Збірник завдань для                               Дата:

державної підсумкової атестації з хімії : 9-й кл

 

1.                Укажіть хімічну формулу багатоосновної кислоти

а) HPO3б) AgNO3

в) H2SO4г) NaHCO3

2.                Укажіть метал, який найшвидше провзаємодіє із хлоридною кислотою.

а) кадмійб) залізо

в) алюмінійг) магній

3.                Сумішшю є:

а) содаб) бензин

в) магнійг) озон

4.                Укажіть складний катіон.

              а)                                                           2–б)                                                         2+

3Вa

              в)                                                             г)                                                            +

NO3 NH4

5.                Яке твердження описує хімічну реакцію термічного розкладання крейди?

а) реагенти – дві складні речовиниб) реагенти – дві прості речовини

в) продукти – дві складні речовиниг) продукти – три прості речовини

6.                Укажіть валентність Нітрогену в сполуці, хімічна формула якої N2О

а) Iб) II

в) IIIг) IV

7.                Укажіть перелік, що містить лише інертні елементи.

1)Si;              2)Cl;              3)Ar;             4)Ne;             5)C;             6)Rn

а) 2; 3; 6б) 1; 5

в) 3; 4; 6г) 5; 6

8.                Укажіть пару речовин з ковалентним неполярним зв’язком.

1)N2;       2)BaCl2;          3)H2;           4)CaO;          5)P2O5;      6)Cl2O

а) 5;6   б) 2;4

в) 3;5г) 1;3

9.                Укажіть хімічну формулу етанолу.

а) СH4б) СH3ОН

в) С2H5ОНг) С2H6

10.            Яка електронна формула атома Магнію?

              а)        2        2         5                                                                    2б)                                                2        2         5        1

1s 2s 2p 3s1s 2s 2p 3s

              в)        2        2         6                                                                     2г)                                                2        2         6        1

1s 2s 2p 3s1s 2s 2p 3s

11.            Укажіть хімічний елемент, що є відновником у реакції, яка відбувається внаслідок діїрозбавленого водного розчину сульфатної кислоти на магній.

а) Гідрогенб) Магній

в) Сульфург) Оксиген

12.            Укажіть пару речовин, реакція між якими є реакцією приєднання.

а) етен і воденьб) метанол і оцтова кислота

в) метан і кисеньг) калій оксид і оцтова кислота

13.            Укажіть процес, унаслідок якого відбувається реакція заміщення.

а) взаємодія натрію з водоюб) нагрівання купрум(ІІ) гідроксиду

в) нагрівання амоній сульфатуг) взаємодія калій оксиду з нітратною кислотою

14.            Укажіть пару йонів, що беруть участь у хімічній реакції між магній хлоридом і аргентум (І) нітратом у водному розчині.

              а)          2+                                                                                  –б)                                                   2+                +

Mg і NO3Mg і Ag в)   +                      –г)            –                      –

Ag і ClNO3 і Cl

15.            Укажіть співвідношення між об’ємами етену й кисню в реакції повного окиснення.

а) 1 : 3б) 2 : 3

в) 3 : 1г) 5 : 2

16.            Скільки електронів у йоні Калію?

а) 19б) 20

в) 18г) 21

17.            Укажіть реакцію заміщення

Схема хімічної реакції                               

а) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O

б) Zn + H2O → ZnO + H2

в) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

г) Cl2 + H2 → HCl

а) аб) б

в) вг) г

18.            Установіть тип кристалічної ґратки у калій хлориді.

а) атомнаб) молекулярна

в) йоннаг) металічна

19.            Установіть генетичний ланцюжок добування з простої речовини кислої солі.

А CaCO3

Б Ca

В CaO

Г Ca(HCO3)2

     а) Г→Б→В→А                                                                            б) Г→В→Б→А


     в) Б→В→А→Г                                                                             г) А→Б→В→Г

20.            Установіть послідовність зростання радіуса атомів хімічних елементів:

Te, Se, S, O

а) O, S, Se, Teб) Te, Se, S, O

в) S, Te, Se, Oг) O, Te, Se, S

21.            Складіть рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між плюмбум (ІІ) нітратом інатрій сульфідом. Запишіть його у повній і скороченій йонних формах. Скорочена іонна форма рівняння має вигляд:

              а)         2+                                                                                2-б)                                                    +               2-

Pb + S → PbS↓Pb + S → PbS↓

              в)         +                                                                                       - г)                                                     +                2-

Na + NO3 → NaNO32Na + S → Na2S

22.            Складіть рівняння реакції алюміній гідроксиду з сульфатною кислотою. Загальна сумакоефіцєнтів складає:

а) 4б) 8

в) 12г) 16

23.            Вищий оксид елемента ,що утворює з Гідрогеном летку сполуку складу RH₃ містить 56,3 % Оксигену. Назвіть цей елемент.

а) Nб) P

в) Vг) Bi

24.            Який об'єм за нормальних умов займе 5 моль кисню ?

               а) 22.4 л                                                                                       б) 11,2 л

в) 112 л

25.            Визначте масу солі , що утвориться внаслідок взаємодії натрій гідроксиду масою 4 г з розчином хлоридної кислоти .

               а) 5 ,85 г                                                                                       б) 58 ,5 г

в) 3 ,85 г

26.            Установіть відповідність.

A.   Спирт                                   1. C2H5 - OH

Б. Кислота                                2. CH3 – COOC2H5

B.   Вуглевод                              3. CH3 – CH2 – CH2 - COOH

Г. Естер                                     4. (C6H10O5)n

                 а) 1A, 2Г, 3Б, 4В                                                                        б) 1Г, 2В, 3Б, 4А

в) 1A, 2Б, 3В, 4Г

27.            Обчисліть масу натрій карбонату, який витратили на взаємодію з оцтовою кислотою масою 300 г.

               а) 265 г                                                                                          б) 367 г

в) 124 г

Ключ до тесту

1. в (1 балів)

2. г (1 балів)

3. б (1 балів)

4. г (1 балів)

5. в (1 балів)

6. а (1 балів)

7. в (1 балів)

8. г (1 балів)

9. в (1 балів)

10. в (1 балів)

11. б (1 балів)

12. а (1 балів)

13. а (1 балів)

14. в (1 балів)

15. а (1 балів)

16. в (1 балів)

17. б (1 балів)

18. в (1 балів)

19. в (4 балів)

20. а (2 балів)

21. а (4 балів)

22. в (2 балів)

23. б (4 балів)

24. в (2 балів)

25. а (4 балів)

26. а (2 балів)

27. а (4 балів)

 

 

pdf
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
1898
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку