Тест "Геометрія 9 клас Контрольна робота №5 Геометричні перетворення".

Про матеріал
Тест "Геометрія 9 клас Контрольна робота №5 Геометричні перетворення". Дванадцять завдань.
Перегляд файлу
  1. Якщо при перетворенні фігури зберігаються відстані між точками (тобто вид і розмір фігури), то таке перетворення називається...

а) образ;  б) рух; в) переміщення; г) перетворення.

2. Паралельне перенесення задано формулами х′=х-3, у′=у+2. У яку точку переходить початок координат за такого перенесення?

а) (3;-2);  б) (-3;2); в) (3;2); г) (-3;-2).

3. При якій умові фігуру F1 називають образом фігури F?

а) якщо різні точки фігури F переходять в різні точки фігури F1.; 

б) якщо різні точки фігури F не переходять в різні точки фігури F1.;

в) якщо після відповідних геометричних перетворень відстані між точками не зберігається;

4. До переміщення відносяться такі види геометричних перетворень?

а) симетрія відносно точки;  б) поворот; в) симетрія відносно прямої;

г) перетворення подібності; д) паралельне перенесення; е) гомотетія.

5. Знайти х і у, якщо А(6;у) та В(х;-3) симетричні відносно осі абсцис.

а) (-6;-3);  б) (6;-3); в) (-6;3); г) (6;3).

6. При перетворенні фігури F у фігуру F′ отримана фігура F′ називається.

а) нова;  б) образ; в) отримана; г) перетворена.

7. Під час переміщення кут переходить у ...

а) рівний йому кут;  б) суміжний з ним кут;

в) у кут, який вдвічі менший за даний;  г) у два кути.

8. Точки А(-4; 6) і В(-2; 2) симетричні відносно точки М. Знайдіть координати точки М.

а) (-6; 8);  б) (-3; 2); в) (-3; 4); г) (-1; 2).

9. Паралельне перенесення задано формулами: х′ = х - 3, у′ = у + 7.Яка точка при цьому паралельному перенесені переходить у точку С′(2; 4)?

а) С(-1; 11);  б) С(5; -3); в) С(5; 3); г) С(-1; -3).

10. На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l ?

C:\Users\Lenovo\Desktop\11.jpgC:\Users\Lenovo\Desktop\22.jpgC:\Users\Lenovo\Desktop\33.jpgC:\Users\Lenovo\Desktop\44.jpg 

а) б) в) г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\55.jpg 

11. Визначити вид перетворення.

а) симетрія відносно точки;  б) поворот;

в) симетрія відносно прямої;

 г) Паралельне перенесення.

12. Визначити вид перетворення.

C:\Users\Lenovo\Desktop\66.jpgа) симетрія відносно точки;  б) симетрія відносно прямої;

в) поворот; г) паралельне перенесення.

 

 

docx
Додано
11 квітня 2021
Переглядів
3830
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку