16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тест Гриби. Лишайники

Про матеріал
Тебе чекає ЗНО з біології? Підготуйся до нього використовуючі тестові завдання за темами програми ЗНО! Тест містить 34 тестових завдання: на вибір однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності та послідовності; утворення тризначного числа є відповіддю до завдання.
Перегляд файлу

Тест

Гриби. Лишайники

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1.   Гриби та лишайники – це велика група організмів, що налічує понад 170 тис.

видів та їх вивчають науки: 

А. бріологія та ліхенологія

В. мікологія та альгологія

Б. мікологія та ліхенологія

Г. ботаніка та мікологія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.   Укажіть,які риси зближують гриби з рослинами:

1.   утворення в процесі обміну речовин сечовини

2.   наявність клітинних оболонок

3.   поглинання поживних речовин шляхом всмоктування (абсорбції)

4.   запасання поживних речовин у вигляді глікогену

5.   відсутність пластид

6.   відсутність рухливих форм у вегетативному стані

А. 3, 4, 5

В. 2, 3, 6

Б. 1, 5, 6

Г. 1, 4, 6

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3.       Укажіть групу організмів, до якої належать усі гриби: 

А. автотрофи

В. сапрофіти

Б. гетеротрофи

Г. паразити

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4.       Укажіть, як називається вегетативне тіло грибів:

А. міцелій

В. гіфи

Б. мікориза

Г. гаусторії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5.       Укажіть, проявом якого явища є мікориза: 

А. симбіозу

В. паразитизму

Б. гетеротрофності

Г. сапрофітності

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6.       Укажіть, із чого складаються плодові тіла грибів:

А. сплетених гіфів

В. зовнішньої мікоризи

Б. виростів міцелію – конідієносців

Г. внутріщньої мікоризи

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7.       Укажіть структуру, що може бути пластинчастою і трубчастою: 

А. плодове тіло

В. міцелій

Б. гіменофор

Г. грибокорінь

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8.       Укажіть організм, який називається «головчастою цвіллю»: 

А. пеніцил

В. ріжки

Б. мукор

Г. сажка

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9.       Укажіть організм, для якого характерне утворення конідієносців: 

А. дріжджі

В. пеніцил

Б. печериця

Г. мукор

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10.   Укажіть організм, у якого розвивається розгалужений одноклітинний міцелій з багатьма ядрами:

А. пеніцил

В. мухомор

Б. мукор

Г. трутовик 

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11.   Укажіть спосіб розмноження, найбільш характерний для пеніцилу:

А. брунькування

В. статеве спороношення

Б. нестатеве споро ношення

Г. поділ клітин навпіл

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

12.   Укажіть грибні організми, що не утворюють типового міцелію, а існують у вигляді окремих клітинчи гіллястих колоній:

А. дріжджі 

В. ріжки

Б. борошнисторосяні гриби

Г. сажкові гриби

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

13.   Укажіть патоген, що у людини викликає захворювання ерготизм:

А. сажкові гриби

В. мухомор

Б. ріжки

Г. трутовик

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14.   Укажіть гриби, що є паразитами рослин:

А. печериці

В. дріжджі

Б. мухомори

Г. борошнисторосяні гриби

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15.   Укажіть організм, для якого характерним є виділення медяної роси під час спороношення:

А. дріжджі

В. трутовики

Б. ріжки

Г. цвілеві гриби

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16.   Укажіть паразитичний гриб рослин, що має наступну характеристику: паразитує на папоротях, голонасінних і покритонасінних та спричинюють порушення водного балансу рослин через посилення транспірації, зниження інтенсивності синтезу і відтоку вуглеводів:

А. іржасті гриби

В. сажкові гриби

Б. трутові гриби

Г. борошнисторосяні гриби

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17.   Укажіть, який спосіб живлення характерний для мукора та пеніцила:

А. хемотрофний тип живлення

В. автотрофний тип живлення

Б. сапротрофний тип живлення

Г. мікотрофний тип живлення

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18.   Укажіть організм для якого характерний статевий процес, що має наступну характеристику: відбувається у разі виснаження живильного субстрату, при цьому зливається вміст двох особливих клітин – гаметангії та утворюється зигоспора, яка проростає після періоду спокою:

А. пеніцил

В. дріжджів

Б. мукор

Г. аспергил

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

19.   Укажіть, із яких організмів складається талом або слань лишайника:

А. гриба та мохів

В. гриба та бактерії

Б. гриба та водорості

Г. гриба та вищих рослин

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

20.   Укажіть організми, у якого пристосуванням для розмноження є ізидії та соредії:

А. мукор

В. паргелія

Б. аспергил

Г. пеніцил

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21.   Укажіть лишайник, який належить до листуватих:

А. лека нора

В. паргелія

Б. графіс

Г. кладонія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22.   Укажіть лишайник, який належить до кущистих:

А. лека нора

В. паргелія

Б. графіс

Г. кладонія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

23.   Укажіть лишайник, що за зовнішнім виглядом слані мають тонку або товсту кірочку, що щільно зрослися із субстратом на скелях, деревах, грунті тощо:

А. лека нора

В. паргелія

Б. уснея

Г. кладонія

Відповідь:

          А             Б            В           Г

                       

24.   Укажіть, з якою метою людина використовує лишайники: 

А. для отримання агар-агару                В. для очищення повітря

Б. для отримання лимонної кислоти Г. для біоіндикації стану атмосфери Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності:

25.   Установіть відповідність між типами мікоризи та їхніми характеристикою:

 

 

1. Ектомікориза

А. поєднує в собі ознаки як внутрішньої так і зовнішньої типа мікоризи

2. Ендомікориза

Б. гіфи гриба густо обплітають кінчики кореня, утворюючи своєрідний чохол, власних кореневих волосків корінь при цьому не розвиває, але їхні функції виконують численні вільні гіфи, що

відходять від чохла у ґрунт 

3. Змішана

В. гіфи гриба розташовуються всередині тканин коренів, які при цьому утворюють нормальні кореневі волоски

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

26.   Установіть відповідність між їстівними або отруйними грибами та їхніми назвами:

1. Їстівні гриби

А. боровик

Б. мухомор

2. Отруйні гриби 

В. печериця

Г. глива

Д. сатанинський

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

27.   Установіть відповідність між небезпечними грибами-паразитами рослин та їхньою характеристикою:

1. Борошнисторосяні гриби

А. паразитує на папоротях, голонасінних і покритонасінних та спричинюють порушення водного балансу рослин через посилення транспірації

2. Трутові гриби

Б. паразитують на культурних та дикорослих злаках, містять велику кількість алкалоїдів.

3. Сажкові гриби

В. паразитують на сільськогосподарських, декоративних та дикорослих рослинах, у разі масового розмноження значно знижують урожайність

4. Ріжкові гриби

Г. паразитують на вищих, переважно травянистих рослинах, завдаючи величезної шкоди сільському господарству

 

Д. паразитують на деревних рослинах, викликаючи гниль деревини, чим завдають значної шкоди лісовому господарству

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

28.   Установіть відповідність між назвами грибів та їх значенням у природі та житті людини:

1. Аспергіл

А. продукують гіберелін – ростову речовину, якою обробляють рослини для збільшення зав’язування плодів, прискорення росту та цвітіння декоративних рослин

2. Опеньки

Б. використовують як цінні та поживні продукти харчування

3. Фузаріум

В. викликають гниль, що призводить до масової гибелі деревних культур

4. Трутовики

Г. отримують лимонну кислоту

Д. спричинюють втрату врожаю, псують сільськогосподарську продукцію та отруюють продукти харчування

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

29.   Установіть відповідність між спеціальними утвореннями лишайника ізидіями і соредіями та їхньою характеристикою:

1. Ізидії 

А. дрібні пилкуваті часточки, які формуються всередині слані і складаються з однієї, двох чи кількох одноклітинних водоростей, обплетених гіфами гриба

Б. різноманітні за формою і розмірами вирости на поверхні слані, які містять обидва компоненти лишайнику

2. Соредії

В. відламуються від лишайнику і поширюються за допомогою вітру, води чи тварин

Г. звільняються після розриву слані і розносяться вітром

Відповідь:

 

А

Б

В

Г

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

30.   Установіть відповідність між назвами лишайників та їх значенням у природі та житті людини:

1. Аспіцилія

А. використовується для отримання ароматичних речовин та фіксаторів запахів

2. Умбілікарія

Б. вживають у їжу пустельних районів Середнього Сходу

3. Цетрарія

В. використовується для отримання антибіотиків

4. Ягель

Г. вживають у їжу в Японії, що вважається делікатесом

Д. є цінним кормом для північних оленів завдяки високому вмісту вуглеводів

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31.   Установіть правильну послідовність процесу розмноження дріжджів шляхом брунькуванням:

А.

Віддалення від материнської клітини

Б.

Збільшення розмірів горбика

В.

Поява на поверхні клітини горбика

Г.

Залишення шраму – брунькованого рубця

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

32.   Установіть правильну послідовність розташування шарів гетеромерної слані лишайників у напрямку згори донизу:

А.

Шар із гіфів гриба

Б.

Водоростевий шар

В.

Верхній кірковий шар

Г.

Нижній кірковий шар

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Завдання містить три стовпчика інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру – утворене тризначне число є відповіддю до завдання:

33.   Охарактеризуйте гриб пеніцил за такими характеристиками:

Спосіб живлення:

Грибниця:

Нестатеве розмноження:

1. Сапротрофний

1.     У     вигляді      білого

пухнастого нальоту

1. На спрямованих вертикально вгору відростках гіфів розвиваються чорні кулясті утворення – спорангії, всередині яких формуються одноклітинні нерухомі спори

2. Паразитичний

2.    У    вигляді     чорного

пухнастого нальоту

2.        На         міцелії

розвиваються

конідієносці              –

вертикальні

відростки, що на верхівках мають вигляд китичок, від яких відокремлюються численні нерухомі спори

3. Симбіотичний

3. У вигляді зеленого або сизуватого пухнастого нальоту

Відповідь:

 

 

 

34.   Охарактеризуйте гриб маслюк звичайний за такими характеристиками:

Спосіб живленя:

Тип гіменофору:

Значення:

1. Сапротрофний

1. Пластинчастий

1. Їстівний

2. Паразитичний

2. Трубчастий

2. Неїстівний

3. Симбіотичний

3. Отруйний

Відповідь:

 

 

 

 

pdf
Додано
27 лютого
Переглядів
1031
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку