9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

тест « Інформаційні технології в суспільстві»

Про матеріал
зо тестових питань для тематичного оцінювання з теми « Інформаційні технології в суспільстві» для учнів 10 класу. Правильні відповіді виділені жирним шрифтом.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання з теми:

« Інформаційні технології в суспільстві» 10 клас

 1. Повідомлення – це

А) інформація, що містить текстові дані

Б) послідовність сигналів різної природи

В) об’єкти, що перебувають в стані безперервних змін

Г) властивість, що може набувати різних значень

 1. Для відправки/отримання інформаційного повідомлення необхідна наявність:

А) адреси та комп’ютера

Б) джерела, приймача та канала зв’язку

В) канал зв’язку та джерело

Г) джерело, комп’ютер, відправник, канал зв’язку

 1. Види повідомлень:

А) приватні, публічні

Б) масові, особисті, комерційні

Г) для спільного доступу, закриті та для певних користувачів

В) за способом сприйняття, формою подання та суспільним значенням

 1. Сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети називають:

А) процесом

Б) системою

В) структурою

Г) явищем

 1. Розставити інформаційні процеси в логічній послідовності:
 1. Передавання                                  7                          
 2. Пошук                                             3
 3. Отримання                                      1                                     
 4. Кодування                                       5
 5. Відображення                                 6
 6. Використання                                 8
 7. Зберігання                                       2
 8. Опрацювання                                  4
 1. Система, яка здійснює пошук, збирання, передавання, зберігання і опрацювання даних називають:

А) технічною

Б) комерційною

В) інформаційною

Г) телекомунікаційна

 1. Засобами інформаційної системи є:

А) комп’ютери, модеми, мережеве програмне забезпечення

Б) люди, будівлі, механічне  обладнання, природні явища

В) технічні, програмні, математичні, організаційні, правові

Г) схеми, макети, стенди

Д) газети, журнали, електронні підручники

 1. Розставити в логічній послідовності етапи становлення сучасних автоматизованих  інформаційних систем:
 1. Систематичне запровадження нових інформаційних технологій (2)
 2. Об’єднання інформаційних систем в розробці нових процесорів, носіїв даних, потужні мережі та ін.           (3)             
 3. Нагромадження базового досвіду використання комп’ютерів, основних напрямів застосування                        (1)
 1. Що спільного у інформаційних системах:

А) автоматизація, призначення, техніка використання

Б) завдання, мета і процес виконання

В) структура та забезпечення

Г) апаратна, програмна та інформаційна складова

 1. Способи класифікації інформаційних систем:

(розставити за належністю)

 

За ступенем автоматизації:

медична

 

географічна

 

виробнича

 

навчальна

За масштабом використання:

екологічна

 

ручна

 

автоматизована

За сферою призначення:

автоматична

 

глобальна

 

групова

 

одиночна

 

корпоративна

 

11. Які ознаки належать до основних ознак інформаційного суспільства: (виберіть декілька відповідей)

А) інформація найважливіший економічний ресурс

Б) інформаційне суспільство є видом відкритого суспільства

В) інформація розвивається за своїми законами, не пов'язаних з реальними факторами.

Г) інформація не залежить від екологічних факторів

Д) інформаційне суспільство характеризується широкими можливостями для окремих осіб

12. Стан захищеності потреб людини, суспільства та держави в інформації не залежно від внутрішніх і зовнішніх загроз називається

А) інформаційна безпека

Б) захист інформаційних даних

В) конфіденційність

Г) безпека суспільства

13. Що належить до інформаційної безпеки:

А) рівень захисту суспільства

Б) конфіденційність

В) доступність

Г) цілісність

Д) вірусні атаки

Е) розвиток інтересів суспільства

14. Дії зловмисників або шкідливих програм, спрямовані на захоплення, видалення чи редагування інформаційних даних віддаленої системи, отримання контролю над інформаційними ресурсами або виведення їх з ладу називають:

А) фішинг

Б) кібер-булінг

В) хакерська атака

Г) вірусні програми

15. Захист інформаційних даних - це:

А) сукупність заходів, спрямованих на запобігання порушенню конфіденційності, цілісності, доступності даних

Б) сукупність спроб щодо запобігання загроз комп'ютерній системі або мережі

В) захист точності і повноти інформації та основних послуг користувача

16. Які існують методи захисту інформаційних  даних

А) технічний, інженерний, організаційний, криптографічний

Б) інженерний, технічний, інформаційний, користувацький

В) криптографічний, конфіденційний, фінансовий, професійний

17.  Відповідальність за збереження даних, забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, регламентація прав та обов'язків, відповідальність за збереження й використання персональних даних, захист від недостовірної інформації, контроль за створення і використання засобів захисту даних – це принципи на яких будується:

А) конфіденційність інформації

Б) інформаційна безпека

В) захист інформації

Г) інформаційна система

18.  До криптографічного методу захисту даних відносять (декілька відповідей):

А) шифрування

Б) цифровий підпис

В) водяні знаки

Г) звукові записи

Д) жести

19. Характеристики критичного мислення:

А) Самостійність, постановка проблеми, прийняття рішення, соціальність, компетентність, допитливість, незалежність думок

Б) увага, критичність, наполегливість, сприймання, не стандартно мислити, логіка

В) комунікабельність, витривалість, спритність, активність, пізнання нового, допитливість

Г) Критично сприймати думки інших, розвиток здібностей, спритність, наполегливість

20.  Програмне забезпечення, призначене для отримання несанкціонованого доступу до обчислювальних самого комп’ютера, інформаційних ресурсів призначене для спричинення шкоди власникові комп’ютера, інформаційним даним, мережі, шляхом копіювання, спотворення, видалення, підміни  даних  називають:

(вписати відповідь)   шкідливе п/з

21. Забезпечити захист авторських прав можна за допомогою:

А) «маячка»

Б) агентів

В) клірингові центри

Г) антивірусних програм

Д) авторського підпису

Е) регулювання відносин між автором і споживачем

22. Система дистанційного навчання – це:

А) навчання в мережі, на спеціальному порталі з встановленим програмним забезпеченням

Б) навчання з репетитором вдома

В) база навчального матеріалу, що надається вчителем в школі

Г) самостійне навчання, з використанням різних джерел для навчання

23. Що впливає на розвиток інформаційних технологій у професійній діяльності? (виберіть декілька відповідей)

А) глобалізація, інтеграція та поглиблення регіональної економічної

спеціалізації;

Б) конкуренція між виробниками товарів і послуг;

В) широке застосування роботів у випадках, коли робот або програма ви-

являються продуктивнішими або ефективнішими, ніж людина, яка

виконує ту саму роботу;

Г) інтенсивне використання програмованих пристроїв;

Д) зростання складності систем управління;

Е) зростання вимог до екологічності товарів, які випускаються, та по-

слуг, що надаються, що передбачає бережливе ставлення до будь-яких

типів використання природних ресурсів та скорочення обсягу вироблених

відходів

24. Сукупність методик ефективної організації часу для виконання поточних

задач, проектів та календарних подій називають:

А) Планувальник подій

Б) Щоденник

В) Тайм-менеджмент

Г) Система часу

25. Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з метою продажу називають:

А) інтернет-магазин

Б) інтернет-маркетинг

В) інтернет-речей

Г) інтернет-банкінг

26. Форма організації публічного управління й адміністрування, яка за рахунок широкого застосування новітніх цифрових технологій забезпечує якісно новий

рівень відкритої взаємодії держави й суспільства, надання повного комплексу публічних послуг для всіх категорій громадян, інституцій і підприємств називають

(введіть назву) електронне урядування

27. Основними цілями електронного урядування є: (виберіть декілька відповідей)

А) підвищення якості управлінських процесів

Б) здійснення різних фінансових транзакцій

В) розсилка відповідної абонентської бази

Г) збільшувати потенційну споживчу аудиторію

Д) забезпечення відкритості інформації

Е) підвищення якості і доступності публічних послуг

28. Концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, які оснащено деякими технологіями для взаємодії один з одним називають:

А) штучним інтелектом

Б) банер

В) інтернет-речей

Г) інтернет-маркетинг

Д) колективний інтелект

29. Створення систем, які можуть розв’язувати складні задачі без допомоги людини, називають галузь:

А) інформаційних технологій

Б) технологічно-екологічна

В) сучасна електроніка

Г) штучного інтелекту

30.  Що є основою SMART-технологій:

А) штучний інтелект

Б) інформаційна система

В) суспільство знань

Г) розвиток цивілізації

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Н Ната
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
21 січня 2019
Переглядів
12354
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку