Тест " Повторення ботаніка"

Про матеріал
Як підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання для учнів 11 класу профільного навчального закладу, повторення різних розділів б ботаніки
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота з ботаніки

Варіант 1 ( формат ЗНО)

 

1.Видозмінами  якого органу є соковита луска цибулини:

А. листя і стебла Б. листя   В. стебла  Г. кореня

 

2.В процесі фотосинтезу відбувається:

А. виділення кисню в світлову фазу    Б.  виділення кисню в темнову фазу.

В. випаровування води      Г. синтез вуглеводів в світлову фазу

 

3.Які частини квіткової рослини мають однаковий набір хромосом:

А. центральна клітина зародкового мішка    Б. ендосперм

В. клітини тичинкової нитки      Г. А і В вірно

 

4.Хлорела відноситься до:

А. еукаріот  Б. прокаріот  В. синьо-зелених водоростей  Г. архей

 

5.Чоловичим гаметофітом у яблуні є:

А. доросла рослина Б. пиляк  В. пилкове зерно   Г. квітка

 

6.Чергове листкорозміщення характерне для:

А. пшениці  Б. яблуні  В. А і Б вірно    Г. А і Б невірно

 

7.Плід біб має місце у:

А. ріпаку  Б. люцерни  В. гірчиці    Г. маїса

 

8.Виберіть спосіб живлення бактерій:

А. міксотрофний Б. автотрофний В. А і Б вірно    Г. А і Б невірно

 

9.У якої рослини немає хлорофілу:

А. омели  Б. росички  В. альдрованди    Г. повитиці

 

10.Які з перерахованих функцій найменш усього можна віднести до функцій стебла:

А. запасання поживних речовин    Б. транспорт поживних речовин

В. фотосинтез      Г. поглинання мінеральних солей з ґрунту

 

11.До сухих плодів, що не відкриваються,  відносяться:

А. коробочка  Б. зернівка   В. А і Б вірно    Г. А і Б невірно

 

12.Який набір хромосом має ендосперм тису:

А. триплоїдний Б. гаплоїдний  В. диплоїдний   Г. тетраплоїдний

 

13.Корені тропічних рослин, що підіймаються над поверхнею ґрунту, називаються:

А. повітряними  Б. дихальними В. асиміляційними   Г. ходульними

 

14.Мікоризи немає у:

А. сосни   Б. осоки  В. дуба    Г. берези

 

15.Губчаста паренхіма листа виконує функції:

А. фотосинтезу і транспірації Б. газообміну   В. А і Б вірно  Г. А і Б невірно

 

 

16. Спори якої рослини містять в собі до 50% жиру, 2% цукру, не поглинають воду і плавають на її поверхні:

А. мохів  Б. плауна  В. хвоща    Г. папороті

 

 

17. Чемпіонами в світі рослин за вмістом жирів є:

А. арахіс  Б. нут    В. А і Б вірно    Г. А і Б невірно

 

18.»Манною небесною» називають:

А. кладонію  Б. леканору  В. уснею    Г. цетрарію

 

19.Плід у картоплі:

А. бульба  Б. ягода  В. кістянка    Г. бульбокорінь

 

20.Суцвіття кошик властиве рослинам із родини:

А. Айстрові  Б. Бобові  В. Капустяні    Г. Пасльонові

 

21.До родини Злакові належать рослини:

А. бамбук і рис Б. кукурудза і ріпак  В. А і Б вірно  Г. А і Б невірно

 

22.До складу лубу входять:

А. камбій  Б. судини   В. ситоподібні трубки  Г. корок

 

23.Коренеплоди-це потовщення кореня:

А. головного  Б. додаткових  В. бічних   Г. Б і В вірно

 

24.Бруньки є зачатковими видозмінами:

А. листків   Б. пагонів  В. А і Б вірно   Г. А і Б невірно 

 

25.Кореневищами розмножуються:

А. пирій і конвалія         Б. осот і нарциси

В. топінамбур і пирій        Г. осика і конвалія

 

26.Жіночий гаметофіт сосни звичайної розвивається всередині:

А. насінного зачатка       Б. пилкового зерна

В. архегонії        Г. яйцеклітини

 

27.Укажіть таксономічну категорію « Хвойні «:

А. відділ  Б. клас    В. рід    Г. родина

 

28.Видозміною якої частини рослини є шишка:

А. квітки  Б. пагона   В. стебла   Г. листка

 

29.Гаметофіт розвивається на спорофіті у:

А. хвощеподібних       Б. папоротеподібних

В. голонасінних       Г. мохоподібних

 

30.Укажіть набір хромосом у клітинах ендосперму тису:

А. тетраплоїдний       Б. триплоїдний 

В. диплоїдний       Г. гаплоїдний

 

31.Насінні зачатки в голонасінних формуються:

А. на листках  Б. у квітках   В. у шишках   Г. у плодах

 

32.Леткі речовини голонасінних, які пригнічують діяльність мікроорганізмів, називають:

А. фітогормони Б. репеленти   В. фітонциди   Г. вітаміни

 

 

33.Процес запліднення у голонасінних відбувається завдяки:

А. злиттю одного спермія з яйцеклітиною

Б.  злиттю двох сперміїв з яйцеклітиною

В. утворенню в мікроспорангіях пилкової трубки

Г. наявності вологи

 

34.У якої хвойної рослини щороку опадає хвоя:

А. тис   Б. модрина  В. яловець    Г. кедр

 

35.Пилкові зерна в сосни звичайної розташовані:

А. на лусочках чоловічих шишок       В. у пилкових мішках

Б.  на лусочках жіночих шишок       Г. на листках

 

36.Найбільш довговічною рослиною серед хвойних є:

А. секвойя гігантська        Б. араукарія

В. модрина сибірська        Г. кедр ліванський

 

37.Чоловічий гаметофіт у ялини утворюється з:

А. мікроспори         Б. макроспори 

В. вегетативної клітини         Г. пилкової трубки

 

38.Голонасінні отримали таку назву тому, що:

А. їхнє насіння утворюється без плодів

Б. їхнє насіння голе, не має оплодня

В. їхнє насіння утворюється з насінних зачатків, які лежать відкрито на лусочках шишки

Г.  їхнє насіння утворюється в голих плодах

 

39.Укажіть аналогічний до луски чоловічої шишки сосни орган квіткових рослин:

А. маточка квітки         Б. тичинка квітки

В. зародковий мішок квіткових       Г. квітколоже квітки

 

40.Укажіть кількість листків у вельвічії:

А. безліч   Б. один В. два     Г. чотири

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Підсумкова контрольна робота з ботаніки

Варіант 2 ( формат ЗНО)

 

1.Транспірація у рослин:

А. сприяє вуглецевому живленню     Б. регулює осмотичний тиск в клітинах

В. сприяє потраплянню вуглекислого газу в середину листа Г. немає вірної відповіді 

 

2.Видозміною якого органу є колючки груші:

А. стебла  Б. листя   В. А і Б вірно  Г. А і Б невірно

 

3.Простим суцвіттям не є:

А. початок  Б. головка   В. китиця  Г. волоть

 

4.Кишкова паличка може бути:

А. сапрофітом  Б. паразитом  В. А і Б вірно  Г. А і Б невірно

 

5.Жіночим гаметофітом  винограду є:

А. пилкове зерно  Б. квітка  В. яйцеклітина Г. зародковий мішок

 

6.Клітини перициклу кореня дають початок:

А. додатковим брунькам Б. бічним кореням В. головному кореню  Г. А і Б вірно

 

7.Плід стручок має місце у:

А. ріпаку   Б. конюшини  В. люпину    Г. дурману

 

8.Збудниками якої хвороби є бактерії:

А. поліомієліту  Б. чуми  В. герпесу    Г. сказу

 

9.Зона всисання кореня-це:

А. зона бічних коренів     Б. кореневі волоски

 В. зона активного поділу клітин    Г. кореневий чохлик

 

10.У мохів немає:

А. листя   Б. стебла  В. органів розмноження  Г. коренів

 

11. До сухих плодів, що відкриваються,  відносяться:

А. горіх   Б. крилатка  В. зернівка    Г. коробочка

 

12.Який набір хромосом має ендосперм горобини:

А. триплоїдний  Б. гаплоїдний  В. диплоїдний   Г. тетраплоїдний

 

13.Видозмінами кореня є:

А. кореневище  Б. коренебульби   В. А і Б вірно  Г. А і Б невірно

 

14.Клітини камбію розміщені в стеблі:

А. між деревиною і серцевиною       Б. між лубом і деревиною

В. є у однодольних рослин        Г. А і В вірно

 

15. Стовпчаста паренхіма листа виконує функції:

А. захисну   Б. газообміну   В. фотосинтез  Г. транспірації

 

16.Рослини, які формують водночас і жіночі , і чоловічі квітки, називаються:

А. одностатевими  Б. двостатевими  В. однодомними  Г. дводомними

 

 

17.Підземні бульби якої спорової рослини використовували наші пращури, як джерело крохмалю:

А. хвоща   Б. плауна   В. папороті   Г. псилофітів

 

18. Чемпіонами в світі рослин за вмістом білків є:

А. гірчиця  Б. фасоля     В. А і Б вірно   Г. А і Б невірно

 

19.Оплодень має таку кількість шарів:

А. один  Б. два     В. три    Г. чотири

 

20.Подвійна оцвітина складається з:

А. лише пелюсток      Б. лише чашолистиків

В. із чашолистиків, пелюсток, тичинок   Г. як чашолистиків, так і пелюсток

 

21.Плід у кульбаби:

А. зернівка  Б. листянка     В. А і Б вірно  Г. А і Б невірно

 

22.Тільки складні листки мають рослини з родини:

А. Айстрові  Б. Бобові    В. Селерові   Г. Пасльонові

 

 

23.Найбільше хлоропластів в листках міcтиться в клітинах:

А. шкірки  Б. стовпчастих   В. губчастих   Г. А і Б вірно

 

 24.Кореневі бульби-це потовщення кореня:

А. головного  Б. додаткових   В. бічних   Г. Б і В вірно

 

25.Серцевина стебла утворена тканиною:

А. основною  Б. твірною    В. механічною  Г. провідною

 

26.До генеративних органів голонасінних рослин належать:

А. листок  Б. насінина  В. корінь  Г. стебло

 

 27.Укажіть таксономічну категорію « Голонасінні «:

А. відділ  Б. клас  В. рід   Г. родина

 

28.У голонасінних гаметофіт розвивається:

А. у ґрунті        Б. на поверхні ґрунту

В. на поверхні води      Г. на спорофіті

 

29. Укажіть набір хромосом у клітинах ендосперму яловцю:

А. тетраплоїдний  Б. триплоїдний В. диплоїдний Г. гаплоїдний

 

30.Позначте кількість сім'ядоль у зародку голонасінних:

А. 5-14  Б. 1   В. 2   Г. 4

 

31.Жіночі шишки голонасінних:

А. утворюються при основі пагонів  Б. містять пилкові зерна

В. на кожній лусці мають по два насінних зачатка

Г. на кожній лусці мають по одному насінному зачатку

 

32.Виберіть ознаку, яка відрізняє голонасінні рослини від квіткових:

А. утворення насіння      Б. відсутність плодів

В. наявність насінних зачатків 

Г. розчленування на органи: корінь, листок, стебло

 

33.Укажіть термін, який минає від запилення до запліднення в сосни звичайної:

А. 1 тиждень Б. 3 місяці  В. 1 рік  Г. 3 роки

 

34.Кедровий горіх- це:

А. плід кедра    Б. насінина кедра

В. насінина сосни звичайної  Г. насінина сосни сибірської

 

35.Укажіть назву видозміненого пагона голонасінних, який виконує функцію статевого розмноження:

А. брунька  Б. квітка  В. шишка  Г. сорус

 

36.Яка рослина має нерозкривні м'ясисті шишкоягоди:

А. тис ягідний    Б. ялівець звичайний 

В. кедр корейський   Г. секвойя гігантська

 

 

37.Жіночий гаметофіт у сосни утворюється з:

А. вегетативної клітини  Б. насінного зачатка

В. макроспори    Г. ендосперму

 

38.Насінний зачаток голонасінних складається з:

А. покриву, ендосперму, зародкового мішка

Б. покриву й ендосперму

В. ендосперму та зародкового мішка

Г. покриву та зародкового мішка

 

39.Укажіть ознаку, специфічну для голонасінних:

А. незахищеність насінних зачатків

Б. необхідність води для запліднення

В. наявність пилкової трубки

Г. повна незалежність циклу відтворення від води

 

40.Укажіть, якому утвору папороті відповідає за місцем у циклі відтворення пилкове зерно сосни:

А. спорі  Б. сорусу  В. заростку   Г. сперматозоїду  

 

         

docx
Додано
9 жовтня 2022
Переглядів
672
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку