Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Тест "Повторюємо історію України. 10 клас" 2 варіант

Про матеріал

Підсумкове завдання з історії України за курс 10 класу

ПОВТОРЮЄМО ІСТОРІЮ УКРАЇНИ. 10 КЛАС

2варіант

Тести укладено відповідно до чинної програми з історії України 10-го класу та програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Перегляд файлу

Підсумкове завдання з історії України за курс 10 класу

ПОВТОРЮЄМО ІСТОРІЮ УКРАЇНИ. 10 КЛАС

2 варіант

 

Тести укладено відповідно до чинної програми з історії України 10-го класу та програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Пропонується 22 завдання: 16 завдань на вибір лише однієї правильної відповіді, по два завдання на встановлення правильної послідовності, встановлення відповідності та вибір трьох правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів. На розв’язання тесту відводиться не більше одного уроку. Бали нараховуються за зразком ЗНО. За кожну правильну відповідь у завданнях 1-16 нараховується 1 бал; у завданнях 17-18 на встановлення правильної послідовності за правильно названу першу або останню подію – по 1 балу, 2 бали - за правильно названі першу і останню, при вказаній правильній послідовності всіх подій – 3 бали; у завданнях 19-20 – один бал за кожну правильну логічну пару; при виборі трьох правильних відповідей із кількох у завданнях 21-22 нараховується по 1 балу за кожну правильну відповідь. Таким чином, максимальна кількість балів – 36. Перевести набрані бали у 12-бальну дуже просто – отриманий учнем результат поділити на три.

 

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Укажіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді.

 

1. В якому році утворилося Товариство українських поступовців?


А – у 1905 році;

Б – у 1906 році;

В – у 1907 році;

Г – у 1908 році.


 

2. Хто є автором брошури «Самостійна Україна»?


А – Володимир Винниченко;

Б – Михайло Грушевський;

В – Сергій Єфремов;

Г – Микола Міхновський.


 

3. Укажіть подію Першої світової війни на українських землях, яка відбулася у 1915 році:

А - наступ російських військ під командуванням генерала О. Брусилова;

Б - розгром під Бережанами легіону Українських січових стрільців;

В - прорив російського фронту німецькими військами в районі Горлиці;

Г - створення у Львові Головної Української Ради.

 

4. Укажіть твердження, що розкриває головний зміст ІІ Універсалу Української Центральної Ради:

А – автономія України у складі федеративної Росії;

Б – відмова від самочинного проголошення автономії України;

В – утворення Української Народної Республіки;

Г – союз України з демократичною (не більшовицькою) Росією.

 

5. Кого підтримали окупаційні Німеччина і Австро-Угорщина 29 квітня 1918 року?


А – Володимира Винниченка;

Б – Михайла Грушевського;

В – Симона Петлюру;

Г – Павла Скоропадського.


 

6. Українська Народна Республіка була відновлена після приходу до влади:


А – Директорії;

Б – Гетьманського уряду;

В – Тимчасового Уряду;

Г – Раднаркому.


 

7. Укажіть причини запровадження НЕПу:

А – голод в радянській державі, поради західних економістів, відмова радянського керівництва від ідеї побудови комуністичного суспільства;

Б – криза «воєнного комунізму», невдоволення селян продрозкладкою, народні повстання;

В – криза «воєнного комунізму», народні повстання, поради західних економістів;

Г – голод в радянській державі, криза перевиробництва, відмова радянського керівництва від ідеї побудови комуністичного суспільства.

 

8. Укажіть назву першої політичної партії Наддніпрянської України:

А – Революційна українська партія;

Б – Русько-Українська радикальна партія;

В – Українська демократична партія;

Г – Українська народна партія.

 

9. Яка організація утворилася на українських землях у березні 1917 року?


А – Конгрес українських націоналістів;

Б – Українська Центральна Рада;

В – Головна українська рада;

Г – Українська військова організація.


 

10. Укажіть логічний ланцюжок, що об’єднує діячів української культури – представників одного виду мистецтва:

А – Григорій Верьовка, Павло Вірський, Максим Рильський;

Б – Федір Кричевський, Михайло Бойчук, Лесь Курбас;

В – Гнат Юра, Олександр Довженко, Агатангел Кримський;

Г – Василь Самійленко, Микола Куліш, Михайло Драй-Хмара.

 

11. Яке твердження розкриває суть терміну «розкуркулення»?

А – ліквідація одноосібних селянських господарств та формування колективних, що передбачала спільну працю та одержавлення землі й засобів виробництва;

Б – політика знищення селян-власників шляхом адміністративного примусу до вступу в колгоспи або засобами оподаткування, а також шляхом депортації;

В – система заготівель харчових продуктів і сировини, побудована на примусовому товарообміні, конфіскації;

Г – примусове, безвідплатне вилучення майна на користь держави.

 

12. Укажіть вислів Миколи Хвильового, що став гаслом дискусії про шляхи розвитку української літератури:

А – «Геть неписьменність!»;

Б – «Україна для українців»;

В – «Геть від Москви! Дайош Європу!»;

Г – «Мистецтво повинне належати народові!».

 

13. У якій країні щодо українського населення здійснювалася політика «пацифікації»?


А – Польщі;

Б – Румунії;

В – Угорщині;

Г – Чехо-Словаччині.


 

14. Укажіть історичного діяча за його стислою характеристикою: «Організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді. У 1908-1914 роках був головою «Сокола», член Бойової управи УСС»:


А – Іван Боберський;

Б – Кость Левицький;

В – Кирило Трильовський;

Г – Андрей Шептицький.


 

15. Коли Радянська Україна з УСРР була перейменована на УРСР?


А – 1919 рік;

Б – 1925 рік;

В – 1929 рік;

Г – 1937 рік.


 

16. Укажіть рік завершення Першої світової війни:


А – 1915 рік;

Б – 1916 рік;

В – 1917 рік;

Г – 1918 рік.


 

У завданнях 17-18 розташуйте позначені буквами історичні події в хронологічній послідовності.

 

17. Установіть хронологічну послідовність подій:

А – виступ саперів у Києві;

Б – повстання на крейсері «Очаків» у Севастополі;

В – повстання матросів на панцернику «Князь Потьомкін-Таврійський»;

Г – селянський виступ у Великих Сорочинцях на Полтавщині.

 

18. Установіть хронологічну послідовність подій:

А – визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії;

Б – визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі;

В – надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини;

Г – утворення Організації українських націоналістів.

 

У завданнях 19-20 доберіть до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, один відповідний варіант відповіді, позначений буквою.

 

19. Установіть відповідність між ім’ям діяча культури та фактом його біографії:

1 – Михайло Бойчук

А – засновник театру-студії «Березіль» 

2 – Павло Вірський

Б – художник-монументаліст, один із засновників Української академії мистецтв

3 – Григорій Верьовка

В – організатор Ансамблю танцю УРСР

4 - Лесь Курбас

Г – викладач хорового диригування у музичних навчальних закладах Києва

 

Д – режисер-постановник на кіностудіях Одеси, Києва

 

20. Установіть відповідність між назвами організацій та їх очільниками:

1 – Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

А – Георгій Бобринський 

2 – Головна українська рада

Б – Михайло Галущинський

3 – Легіон Українських січових стрільців

В – Дмитро Донцов

4 – Союз визволення України

Г – Кость Левицький

 

Д – Симон Петлюра

 

У завданнях 21-22, що мають сім варіантів відповіді, оберіть три, на вашу думку, правильні.

 

21. Укажіть підприємства міста Харкова, збудовані у роки перших двох п’ятирічок:

1 – завод сільськогосподарського устаткування «Серп і молот»;

2 – комбайновий завод «Комунар»;

3 – тракторний завод;

4 – азотний завод;

5 – турбінний завод;

6 – металургійний завод;

7 – паровозобудівний завод.

 

22. Укажіть основні заходи політики «воєнного комунізму» у промисловості:

1 – дозвіл на створення концесій;

2 – мілітаризація праці;

3 – дозвіл на оренду та найману працю;

4 – продаж у приватну власність дрібних та частини середніх підприємств;

5 – уведення загальної трудової повинності;

6 – зрівняльний розподіл продуктів харчування серед працюючих;

7 – об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок.

 


Відповіді:

завдання

2 варіант

1

Г

2

Г

3

В

4

Б

5

Г

6

А

7

Б

8

А

9

Б

10

Г

11

Б

12

В

13

А

14

А

15

Г

16

Г

17

В, Б, А, Г

18

А, Б, Г, В

19

1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

20

1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В

21

1, 3, 5

22

2, 5, 6

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Штепка Настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шевченко Олександр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Краснік Олена Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
12 лютого 2018
Переглядів
1043
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку