16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тест Прокаріотичні організми

Про матеріал
Тебе чекає ЗНО з біології? Підготуйся до нього використовуючі тестові завдання за темами програми ЗНО! Тест містить 34 тестових завдання: на вибір однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності та послідовності; утворення тризначного числа є відповіддю до завдання.
Перегляд файлу

Тест

Прокаріотичні організми 

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1.   Укажіть мікроскопічні одноклітинні або колоніальні організми, які не мають ядра: 

А. стрептокок

В. амеба

Б. інфузорія

Г. вольвокс

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.   Вперше бактерії були відкриті у 1673 році ученим:

А. Гук

В. Левенгук

Б. Пастер

Г. Вірхов

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3.   Укажіть форму бактерій, що називається бацилами: 

А. куляста

В. паличкоподібна

Б. спіралеподібна

Г. вигнута подібно до коми

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4.   Укажіть групу організмів, до якої належить спірохета поворотного тифу:

А. автотрофи

В. фотосинтезуючі

Б. гетеротрофи

Г. хемосинтезуючі

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5.   Прокаріотичні фототрофні організмами є:

А. вищі рослини

В. ціанобактерії

Б. рослинні джгутикові

Г. водорості

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6.   Укажіть групу бактерій, які здатні використовувати для живлення різні відмерлі організми:

А. коменсали

В. сапротрофи

Б. мутуалісти

Г. паразити

 

 

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7.   Укажіть групу бактерій, які живляться за рахунок поживних речовин організму хазяїна:

А. коменсали

В. сапротрофи

Б. мутуалісти

Г. паразити

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8.   Позначте правильне твердження: 

1.   Клітини прокаріотів розмножуються нестатевим і статевим способами.

2.   Клітини прокаріотів розмножуються лише нестатевим способом.

А. обидва твердження неправильні

В. друге твердження

Б. обидва твердження

Г. перше твердження

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9.       Укажіть фототрофні бактерії, які здатні синтезувати органічні речовини, але при цьому кисень не виділяється:

А. сіркобактерії

В. залізобактерії

Б. зелені бактерії

Г. нітрифікуючі бактерії

А. бактерії

В. стафілококи

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10.   Укажіть групу бактерій, які здатні під час фотосинтезу виділяти кисень:

А. ціанобактерії

В. пурпурові бактерії

Б. сіркобактерії

Г. зелені бактерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11.   Укажіть речовину, яку ціанобактерії використовують для відновлення фотосинтезуючих пігментів:

А. амоніак

В. водень

Б. вода

Г. сірководень

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

12.   Укажіть структуру клітини, яка відсутня у прокаріот:

А. мітохондрія

В. рибосома

Б. нуклеоїд

Г. джгутик

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

13.   Укажіть групу організмів, до яких належать спіруліна:

Б. ціанобактерії

Г. паразитичні бактерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14.   Укажіть основну причину спороутворення у бактерій:

А. несприятливі умови середовища

В. нестатеве розмноження

Б. сприятливі умови середовища

Г. статеве розмноження

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15.   Правильним твердженням є:

А.      Бактерії      –           еукаріотичні організми.

В. Всі бактерії – автотрофні організми.

Б. Каріотип бактерій складається з декількох хромосом.

Г. Спадковий апарат бактерій          – нуклеоїд.

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16.   Укажіть загальну властивість для прокаріотів і еукаріотів є здатність до:  

А. фотосинтезу

В. обміну речовин

Б. гетеротрофному типу живлення

Г. спороутворення

А

Б

В

Г

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17.   Укажіть групу бактерій, які не потребують вільного кисню для нормальної життєдіяльності:

А. автотрофи

В. аеробні

Б. гетеротрофи

Г. анаеробні

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18.   Укажіть бактеріальне захворювання людини:

А. дифтерія

В. герпес

Б. грип

Г. малярія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

19.   Укажіть групу бактерій, що спричиняють «цвітіння» води:

А. сіркобактерії

В. ціанобактерії

Б. бульбочкові бактерії

Г. залізобактерії

 

 

Відповідь:

 

 

 

 

20.   Укажіть вітамін, який синтезується завдяки наявності в кишечнику людини кишкової палички:

А. вітамін А

В. вітамін D

Б. вітамін С

Г. вітамін К

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21.   Укажіть групу бактерій, які в симбіозі з грибами утворюють лишайники:

А. сапротрофи

В. паразити

Б. ціанобактерії

Г. бульбочкові бактерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22.   Укажіть рослину, з якою бульбочкові бактерії утворюють симбіоз:

А. люпин

В. настурція

Б. конвалія

Г. картопля

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

23.   Укажіть бактерію, що викликає захворювання шлунково-кишкового тракту:

А. дизентерійна паличка

В. стафілококи

Б. дифтерійна паличка

Г. пневмококи

Відповідь:

зберігання:

А. дизентерійна паличка

В. дифтерійна паличка

Б. кишкова паличка

Г. паличка ботулізму

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності:

25.   Установіть відповідність між групами бактерій та формою клітин, яка їм притаманна:

1. Коки

А. вигнуті подібно до коми

2. Бацили

Б. звивисті

3. Спірили

В. пластинчасті

4. Вібріони

Г. паличкоподібні

Д. кулясті

Відповідь:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

26.   Установіть відповідність між способом живлення бактерій та організмом:

1. Симбіонти

А. бактерії гниття

2. Сапротрофи

Б. залізобактерії

3. Хемотрофи

В. .пурпурові бактерії

4. Фототрофи

Г. бульбочкові бактерії

Д. паразитичні бактерії

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

27.   Установіть відповідність між способом передачі хвороботворних бактерій та захворюваннями:

1. Дизентерія

А. контактно-побутовим шляхом правець

2. Сифіліс

Б. харчовим шляхом

3. Туберкульоз

В. статевим шляхом

4. Холера

Г. грунтовим шляхом

Д. повітряно-крапельним шляхом

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

28.   Установіть відповідність між захворюванням та збудником:

1. Ботулізм

А. сальмонела

2. Холера

Б. спірохета

3. Бруцельоз

В. бруцелла

4. Сальмонельоз

Г. вібріон

Д. клостридіум

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

29.   Установіть відповідність між назвами прокаріот та їх характеристиками:

1. Спіруліна

А. виділяє токсин, 1 г якого може вбити мишей

2. Анабена

Б. викликає «борошнисту росу» в рослин

3. Клостридіум

В. сприяє процесам травлення жуйних тварин

4. Кишкова паличка

Г. викликає «цвітіння» води

Д.    культивується    для    одержання     лікарських

препаратів

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

30.   Установіть відповідність між назвами захворювань та способами передачі їх збудників:

1. Сифіліс

А. через ґрунт 

2. Дифтерія

Б. статевим шляхом

3. Чума

В. через воду

4. Правець

Г. повітряно-крапельним шляхом

Д. через укуси тварин

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31.   Установіть правильну послідовність процесу спороутворення у бактерій:

А.

Поділ клітин припиняється, їхні розміри збільшуються

Б.

Всередині материнської клітини виникає нова клітина – проспора, оточена двома мембранами

В.

На одному із полюсів клітини формується споро генна зона із ядерною речовиною

Г.

Формування щільної оболонки і перетворення проспори в спору, а материнська клітина гине

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

32.   Установіть правильну послідовність процесу розмноження бактерій:

А.

При сприятливих умовах оболонка спори руйнується

Б.

Усі життєві процеси в клітині запускаються

В.

Клітини діляться кожні 20-30 хвилин, збільшуючи свою чисельність

Г.

Відбувається розподіл клітини навпіл, іноді брунькування

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Завдання містить три стовпчика інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру – утворене тризначне число є відповіддю до завдання:

33.   Охарактеризуйте нітрифікуючі бактерії:

Живиться:

Здатність до синтезу органічних речовин:

Під час синтезу кисень:

1. Автотрофно

1. Хемосинтетична

1. Виділяється

2. Гетеротрофно

2. Фотосинтетична

2. Не виділяється

Відповідь:

 

 

 

34.   Охарактеризуйте ціанобактерії:

Належать до:

Їх значення полягає в тому, що вони:

Вступають у симбіоз:

1. Хемосинтетиків

1. Збагачують ґрунт; сполуками нітрогену

1.         З          іншими

бактеріями

2. Фотосинтетиків

2. Розщеплюють органічні речовини

2. З грибами

3. Збагачують водойми киснем

3. З ракоподібними

Відповідь:

 

 

 

 

pdf
Додано
27 лютого
Переглядів
352
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку