12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Тест "Технічні засоби навчання"

Про матеріал
Тест складається із завдань трьох рівнів та трьох різних форм. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано варіанти відповідей, з яких лише один вірний. Завдання вважається виконаним, якщо вибрано правильну відповідь. 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо правильно утворені пари. 3. Завдання, де треба обрати декілька правильних відповідей або необхідно встановити відповідність інформації, позначеної буквами, до яких вказати декілька варіантів цифр. Завдання вважається виконаним, якщо правильно вказано всі варіанти.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

з навчальної дисципліни «Технічні засоби навчання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями

А. Зворотній зв’язок 1. Процес передачі інформації від викладача до студента, під час якого студент отримує та засвоює відомості про об’єкт вивчення та вказівки та настанови з організації навчальної діяльності

Б. Зовнішній зворотній зв’язок   2. Інформаційний процес, під час якого проводиться операція порівняння досягнутих результатів із запланованими та оцінюється рівень їх відповідності і оцінка повідомляється студенту та викладачу

В. Прямий зв’язок 3. Інформаційний процес, внаслідок якого оцінка результатів пізнавальної діяльності студента повідомляється викладачу (керуючій системі)

Г. Внутрішній зворотній зв’язок 4. Інформаційний процес, внаслідок якого оцінка результатів пізнавальної діяльності повідомляється самому студенту (керованій системі)

 

2. Вказати фактори, які впливають на ефективність ____________

А. Праці викладача 1. Зростання арсеналу засобів, якими може скористатися викладач у процесі навчальної роботи

 2. Можливість перекладення на технічні засоби деяких функцій викладача

Б. Використання ТЗН 3. Наявність фонду спеціальних дидактичних матеріалів – аудіовізуальних посібників, програмного комп’ютерного забезпечення та відповідних інформаційно-методичних матеріалів, тестів успішності і т. д.

  4. Технічна, методична підготовка та психологічна готовність викладачів до впровадження в навчальний процес ТЗН

  5. Спрощення та полегшення певних операцій, що здійснює викладач при підготовці та проведенні занять

  6. Технічне оснащення навчальних аудиторій – проекційна, телевізійна та звукова апаратура, екран, затемнення, комп’ютери

  7. Культура праці викладача

 

3. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями

А. Засоби статичної проекції 1. Технічні засоби, які надають можливість використовувати в навчальній роботі різні форми звукової інформації

Б. Звукотехнічні засоби 2. Технічні засоби, які дозволяють створювати та використовувати в навчальній роботі рухоме зображення на екрані із звуковим супроводом

В. Комбіновані технічні засоби 3. Комплекс посібників та апаратів, що дозволяють отримати та використати в навчальній роботі зображення на екрані

 

4. Вказати на відповідність між номерами принципових схем статичної проекції та їх назвами

 

 

А. Схема діапроекції 

Б. Схема епіпроекції 

В. Схема кодопроекції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вкажіть, що належить до джерел інформації для утворення статичної проекції.

  1. Плакат
  2. Діапозитив
  3. Навчальний стенд
  4. Діафільм
  5. Кодопосібник
  6. Епіпосібник
  7. Навчальна модель

 

6. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями

А. Діапроекція 1. Спосіб отримання зображення, за яким світловий потік під час руху до екрану змінює свій напрям

Б. Кодопроекція 2. Спосіб отримання зображення, при якому світловий потік проходить через об’єкт демонстрування

В. Епіпроекція 3. Спосіб отримання зображення, під час використання якого світловий потік відбивається від об’єкта демонстрування

 

7. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями

А. Діапозитив 1. Серія діапозитивів, розташованих у чітко визначеній послідовності на єдиній основі – плівці, мають супроводжуючий текст, що пояснює та доповнює зорові образи

Б. Діафільм 2. Креслення, малюнки, фотографії, що виконані на непрозорій основі у форматі приймального вікна апарату для їх демонстрування

В. Кодопосібник 3. Посібник виконаний фотографічним способом на прозорій основі – фотоплівці

Г. Епіпосібник 4. Вид екранної наочності, який виготовляється На суцільній прозорій плівці, в більшості випадків у стандартному креслярському форматі А4

 

 

8. Назвіть прилад, який зображено на малюнку

1. Фільмоскоп

2. Епіскоп

3. Епідіаскоп

4. Графопроектор

5. Діапроектор

 

 

 

9. Знайдіть відповідність між носіями звукової інформації та звукотехнічними засобами для роботи з ними

А. Грамплатівка 1. CD-програвач

  2. Музичний центр

Б. CD-аудіо 3. Електрофон

  4. Стереомагнітофон

В. Аудіокасета 5. Касетний аудіо-плеєр

  6. Касетний диктофон

Г. Жива мова 7. Мегафон

  8. Радіовузол

Д. Радіопередача 9. Радіоприймач

 

10. Знайдіть відповідність між носієм звукової інформації та способом її запису: (1,5 бала)

А. Грамплатівка 1. Лазерний

Б. CD-аудіо 2. Електромагнітний

В. Аудіокасета 3. Електромеханічний

 

11. Назвіть прилад, який зображено на малюнку

.

1. Магнітофон

2. Диктофон

3. Електрофон

4. DVD-програвач

5. Аудіо-плеєр

 

12. Вкажіть, з якими носіями інформації може працювати пристрій, який зображено на малюнку

1. Аудіокасети

2. DVD-диски

3. Радіопередачі

4. CD-диски

5. Мінікасети

 

 

 

13. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями

А. Навчальний курс 1. Невеликий (приблизно 1 хвилина екранного часу) фільм, що містить інформацію про циклічні процеси. Наприклад, робочий процес двигуна внутрішнього згоряння.

Б. Урочно-тесттичний фільм 2. Посібник, який розкриває зміст окремих тем або окремих занять, а його зміст охоплює основні питання, які у відповідності до програми повинні бути розглянуті при вивченні теми або принаймні одного заняття

В. Кінофрагмент 3. Посібник, що призначений для ознайомлення студентів із змістом та послідовністю виконання операцій при засвоєнні виробничих дій

Г. Кільцівка 4. Посібник, що складається з декількох частин і охоплює зміст розділу або всієї навчальної дисципліни

Д. Навчально-інструктивний фільм 5. Невеликий (3...5 хвилин екранного часу) фільм, що дозволяє розкрити зміст одного з питань змісту заняття

 

14. Визначте апарати для роботи із нижче вказаними посібниками

А. Кінофільм 1. Відеокамера

  2. Кіноустановка

Б. Телепередача 3. Діапроектор

  4. Фільмоскоп

В. Відеофільм 5. Телевізор

  6. Відеомагнітофон

  7. Графопроектор

 

15. Знайдіть відповідність між видами фільмів та їх ознаками

А. Художній фільм 1. Створюється для розповсюдження наукових знань та передового досвіду в різних сферах життя серед широких верств населення

Б. Науково-популярний фільм 2. Створюється для навчальної роботи в певній категорії навчальних закладів у розрахунку на рівень розвитку та підготовки учнів, які в них навчаються

В. Документальний фільм 3. Створюється за сценарним планом, в якому передбачається, які явища та події буде розкрито у змісті фільму. Такий фільм призначений для знайомства та розширення знань глядачів щодо певних подій в житті світу або певної країни

Г. Навчальний фільм 4. Створюється для широкої аудиторії глядачів без чіткого визначення її складу

16. Вкажіть, що входить до складу системного блоку сучасного ПК

1. Блок живлення

2. Материнська плата

3. Накопичувачі на флеш-носіях

4. Процесор

5. Миша

6. Оперативна пам’ять

7. Відео та звукові карти

8. Клавіатура

9. Накопичувачі на гнучких та жорстких дисках

10. Пристрої для читання та запису оптичних дисків

 

 

17. Вказати відповідність між назвами та визначеннями елементів, які входять до складу ПК

1. Процесор А. Пристрій, який зберігає вихідні дані, що потрібні для виконання поставлених перед комп’ютером завдань, проміжні та підсумкові результати його роботи на той період, поки комп’ютер включений

2. Зовнішній носій Б. Пристрій, який виконує логічні та арифметичні дії, що пов’язані з обчисленнями та обробітком інформації під час вирішення завдань, які ставить перед комп’ютером користувач

3. Оперативна пам’ять В. Пристрій для запису та збереження інформації після вимкнення комп’ютера

4. Клавіатура Г. Пристрій, що призначений для швидкого занесення, збереження та швидкого зчитування даних на зовнішній носій у вигляді циліндру, що складається з декількох металевих або скляних дисків з двох сторін покритих магнітним матеріалом

5. Пристрій довгострокової пам’яті - вінчестер Д. Пристрій для вводу інформації, за допомогою якого в комп’ютер вводяться дані та команди по управлінню роботою пристроїв

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 вересня 2019
Переглядів
372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку