Тест (тематична контрольна робота №1 з української літератури 11 клас)

Про матеріал
Розробка допоможе узагальнити й систематизувати вивчене про життя і творчість П. Тичини, М. Рильського, Є. Плужника; виявити в учнів за допомогою запропонованих завдань рівень знань та вмінь із вивченої теми.
Перегляд файлу

УРОК № 10

ДАТА:

Тема:

Тематична контрольна робота №1

Мета:

(формувати компетентності): предметні: узагальнення й систе­матизація вивченого про життя і творчість П. Тичини, М. Рильсько­го, Є. Плужника; ключові: інформаційну: виявлення в учнів за допо­могою запропонованих завдань рівня знань та вмінь із вивченої теми, закріплення їх, застосовуючи на практиці теоретичні знання; загальнокультурні: розвиток уваги, пам'яті, об'єктивності, удоско­налення навичок самостійної роботи, інтересу до наслідків власної праці.

Обладнання:

тестові завдання і запитання у двох варіантах.

Тип  уроку:

урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

 1.               Інструктаж учителя

І рівень — завдання 1-8 — з однією правильною відповіддю — 0,5 б., завдання 9 — встановлення відповідності — 2 б.

ІІ рівень — завдання 1-3 — дати коротку відповідь на запитан­ня — 1 б.

ІІІ рівень — міні-твір на одну з тем — 3 б.

Відповідь: І В - 1А, 2Г, 3Г, 4Б, 5А, 6В, 7Б, 8Б, 9: 1-Д, 2В, З-А, 4-Б.

Відповідь: ІІ В -  1В, 2Б, 3Б, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9: 1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г.

 

 1.               Виконання тестової роботи

І варіант

І рівень

1. Слова Євгена Маланюка «Від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась. В окривавлений Жовтень — ясна обернулась весна» присвячені

А Павлу Тичині В Володимиру Сосюрі Б Максиму Рильському Г Олександру Олесю

2. На ранній творчості П. Тичини позначився такий художній на­прям, як

А романтизм  В експресіонізм  Б реалізм  Г символізм

3. Поезія Павла Тичини «Арфами, арфами...» ідейно співзвучна твору

А Марусі Чурай «Віють вітри, віють буйні»

Б Івана Франка «Чого являєшся мені у сні?»

В Лесі Українки «Contra spem spero»

Г Миколи Вороного «Блакитна панна»

4. Головний мотив твору Павла Тичини «О, панно Інно...»

А краса людських почуттів             Б туга за безнадійно втраченим коханням

В докір за нерозділене кохання      Г гімн жінці

5. Що єднає ліричних героїв віршів М. Рильського «У теплі дні збирання винограду» та «Солодкий світ...»?

А оптимізм, жага життя, відчуття його радості

Б розчарування, смуток через відсутність гармонії у світі

В замилування природою, яка дає митцям натхнення

Г патріотичні настрої, прагнення активної громадської діяль­ності

 1. До поетів-неокласиків належить

А П. Тичина  Б В. Сосюра  В М. Рильський  Г Є. Плужник

 1.               Євгену Плужнику належать поезії, ОКРІМ:

А «Для вас, історики майбутні...»                   Б «Запрошення»

В «Вчись у природи творчого спокою...»      Г «Річний пісок...»

 1.               Прочитайте рядки

Одчиняйте двері —

Наречена йде!

Одчиняйте двері —

Голуба блакить!

В уривку використано

А порівняння  Б алегорію  В метонімію  Г інверсію  Д асонанс

 1.               Установіть відповідність

        Назва твору     

1. «Арфами, арфами…»

2. «Ви знаєте, як липа шелестить…»

3. «Одчиняйте двері…»

4. «Пам'яті тридцяти»

 

 

 

 

            Мотив

А національно-визвольне пробу­дження народу

Б світлі сподівання українців

і жорстока реальність

В краса кохання весняної ночі

Г роль митця в житті суспільства

Д єдність природи й високих почуттів Людини


ІІ рівень

Дати коротку відповідь:

 1.          «Розстріляне відродження» - це…
 2.          Символізм — це...
 3.          Визначити тему та ідею одного з вивчених віршів М. Рильського.

ІІІ рівень

 1.          Написати міні-твір на одну з тем:
 1.               Мої враження від збірки П. Тичини «Сонячні кларнети».
 2.               Євген Плужник — найвидатніший митець національного від­родження.

II варіант

І рівень

 1. Перша збірка творів П. Тичини має назву

А «Золотий гомін»              Б «Замість сонетів і октав»

В «Сонячні кларнети»        Г «Вітер з України»

 1. Прочитайте текст: «Феномен Тичини — феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за останні розповіді істори­ків: поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. І поет погодився на цю роль...»

Ці слова належать

А Максиму Рильському       Б Василю Стусу

В Євгену Маланюку             Г Олександру Довженку

 1. Твір Павла Тичини «О панно Інно...» належить до лірики

А філософської     Б інтимної  В пейзажної    Г громадянської

 1. Трагічні події під Крутами П. Тичина відтворив у поезії

А «Пам’яті тридцяти»                           Б «Одчиняйте двері»

В «Ви знаєте як липа шелестить?»         Г «Арфами, арфами...»

 1. Прочитайте рядки: «Народився в Києві 1895, поет, перекладач, публіцист, перша збірка «На білих островах», проголосив ак­тивне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому вряту­вався від сталінського терору».

Це факти з біографії

А Максима Рильського  Б Павла Филиповича  Б Юрія Клена Г Михайла Драй-Хмари

 1. За родовою ознакою твір Максима Рильського «У теплі дні зби­рання винограду»

А ліричний  Б епічний  В ліро-епічний  Г драматичний

 1. Які почуття виражає М. Рильський у вірші «Солодкий світ!..»?

А оптимізму, радості життя           Б занепокоєності нестабільності у світі

В смутку через світові негаразди        Г відстороненості від світових проблем

 1. До «п’ятірного грона неокласиків» не належав:

А Є. Плужник  Б Ю. Клен  В М. Драй-Хмара  Г П. Филипович

9. Установіть відповідність


    Художній засіб

 1. неологізм
 2. порівняння
 3. персоніфікація
 4. алегорія

 

 

 

 

 

 

          Цитата

А Сестру я Вашу так любив —

Дитинно, злотоцінно

Б Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани

В Сміх буде, плач буде

Перламутровий

Г Одчиняйте двері —

Наречена йде!

Д Я Ваші очі пам’ятаю,

Як музику, як спів.


II рівень

Дати коротку відповідь:

 1.          Футуризм - це... Представники…
 2. Неокласицизм — це...
 3. Визначити тему та ідею одного з вивчених віршів П. Тичини.

ІІІ рівень

 1. Напишіть міні-твір на одну з тем:
 1. Мої враження від збірки П. Тичини «Сонячні кларнети».
 2. Євген Плужник — найвидатніший митець національного від­родження.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Каменська Лідія Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
29 вересня
Переглядів
3410
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку