16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тест Віруси. Віроїди. Пріони

Про матеріал
Тебе чекає ЗНО з біології? Підготуйся до нього використовуючі тестові завдання за темами програми ЗНО! Тест містить 34 тестових завдання: на вибір однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності та послідовності; утворення тризначного числа є відповіддю до завдання.
Перегляд файлу

Тест

Віруси. Віроїди. Пріони

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1.   Укажіть неклітинні форми життя – віруси відкрив учений: 

А. Вернадський

В. Павлов

Б. Пастер

Г. Івановський

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.   Укажіть науку, що вивчає неклітинні форми життя – віруси:

А. бактеріологія

В. мікробіологія

Б. вірусологія

Г. цитологія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3.   Віруси були відкриті у:

А. 1828 році

В. 1892 році

Б. 1865 році

Г. 1900 році

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4.   Укажіть організм, який відноситься до неклітинних форм життя:

А. вірус гепатиту

В. сцифомедуза

Б. ціанобактерії

Г. сіркобактерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5.Для вірусів є характериним:

А. містить ДНК і РНК

В. містить лише один тип нуклеїнових кислот

Б.    належать    до     одноклітинних

організмів

Г. містить власну білок-синтезуючу систему

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6.   Укажіть середовище, в якому віруси можуть розмножуватися:

А. міжклітинна речовина

В. мертва органічна речовина

Б. клітини рослин

Г. навколишнє середовище

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

7.   Виберіть правильне твердження: 

1.   Віруси вносять у клітину свою генетичну інформацію. 

2.   Віруси належать до одноклітинних організмів.

А. обидва твердження правильні

В. перше твердження

Б. друге твердження

Г. обидва твердження неправильні

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8.       Укажіть спосіб розмноження вірусів:

А. брунькування

В. партеногенетичний

Б. само збирання

Г. статевий

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9.       Укажіть структури, які входять до складу складних вірусів:

А. вуглеводнева оболонка

В. лише ліпопротеїнова поверхнева мембрана

Б. білкова оболонка і ліпопротеїнова поверхневою мембраною

Г. лише білкова оболонка

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10.   Білкова обонка віріона: 

А. плазмо лема

В. глікокалікс

Б. капсид

Г. циста

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11.   Глікопротеїди складних вірусів слугують для:

А.        розпізнавання

клітини-хазяїна

рецепторів

В. синтезу білка

Б. синтезу РНК

 

Г. руйнування клітини-хазяїна

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

12.   Укажіть тип вірусу, який належить до ДНК-вмісних:

А. поліомієліту

В. паротиту

Б. вітрянки

Г. грипу

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

13.   Укажіть тип вірусу, що спричинює захворювання на СНІД:

А. ДНК- і РНК-вмісні

В. лише РНК-вмісний

Б. протеїновмісний

Г. лише ДНК-вмісний

А. поліомієліт

В. грип

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14.   Укажіть назву білків, які виробляються в організмі хазяїна у відповідь на проникнення вірусів:

А. вібріони

В. антигени

Б. ензими

Г. інтерферон

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15.   Укажіть віруси, що є збудниками різноманітних захворювань, зокрема:

А. дифтерії, правця

В. кору, жовтої лихоманки

Б. віспи, поліомієліту

Г. черевного тифу, дифтерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16.   Укажіть, який вірус порушує роботу імунної системи людини:

Б. віспа

Г. ВІЛ

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17.   До складу вірусних частинок входить:

А. тільки ДНК

В. або РНК, або РНК

Б. тільки РНК

Г. одночасно і ДНК і РНК

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18.   Укажіть, які форми життя займають проміжне положення між тілами живої та неживої природи:

А. віруси

В. лишайники

Б. бактерії

Г. гриби

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

19.   Капсид – це:

А. цитоплазма віруса

В. оболонка віруса

Б. ДНК віруса

Г. ферменти віруса

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

20.Бактеріофаг – це:

А. вірус, вражаючий бактерію

В. вірус, вражаючий гриб

Б. вірус, вражаючий рослину

Г. вірус, вражаючий тварину

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21.   Укажіть вірус, який проникає в клітину хазяїна та:

А. харчується рибосомою

В. відтворює свій генетичний матеріал

Б. отруює її своїми продуктами життєдіяльності

Г. поселяється в мітохондріях

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22.   Першою захисною реакцією клітин людини та тварини на зараження вірусом є синтез спеціальних білків: 

А. антигени

В. вакцина

Б. антибіотики

Г. інтерферон

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

23.   Укажіть хворобу Крейтцфельда-Якоба у людини, скрейпі і коров’ячий сказ у тварин спричинені:

А. віро їдами

В. бактеріофагами

Б. пріонами

Г. вірусами

Відповідь:

          А             Б            В           Г

                       

24.   Укажіть властивість, за якими віруси відносять до живого: 

А. відсутність власних систем, В. наявність власного спадкового здатних синтезувати білки матеріалу

Б. можливість кристалізації Г. наявність органел Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності:

25.   Установіть відповідність між структурними елементами бактеріофага, що є зображеними на рисунку та їхніми назвами:

 

 

 

 

 

 

 

 

А. нитки хвоста

 

Б. базальна пластинка

В. ДНК

Г. зубці

Д. голівка

Е. стрижень

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

26.   Установіть      відповідність        між    вірусними   захворюваннями та фізіологічними системами, які піддаються ураженню: 

1. СНІД

А. імунна система

2. Вітрянка

Б. нервова система

3. Поліомієліт

В. травна система

4. Гепатит А

Г. слинні залози

Д. дихальні шляхи, шкіра

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

27.   Установіть відповідність між зображеннями на рисунках вірусів і хворобами, які вони викликають:

1. 

 

А. СНІД

2. 

 

Б. герпес

3.

 

В. краснуха

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

28.   Установіть відповідність міжміж біологічними системами і ознаками, які їм притаманні:

1. Клітина прокаріотів

А. містять особливу форму білка

2. Клітина еукаріотів царства Тварини

Б. містять ядро, в якому міститься ДНК

3. Пріони

В. містять пластиди

4. Віруси

Г. містять нуклеоїд

Д. містять ДНК або РНК

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

29.   Установіть відповідність між хворобами та їх назвами:

1.             Бактеріальні

хвороби

А. краснуха

2. Вірусні хвороби

Б. поліомієліт

В. холера

Г. герпес

Д. ангіна

Е. дифтерія

 

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

30.   Установіть відповідність між формою життя та ознаками об’єкта: 

1. Неклітинна форма життя

А. відсутність плазматичної мембрани

 

Б. не мають власного обміну речовин

2.      Клітинна життя

форма

В. більшість гетеротрофи

Г. розмноження поділом клітини

Д. розмножуються лише в організмі хазяїна

Е. наявність рибосом

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31.   Установіть правильну послідовність життєвого циклу бактеріофага:

А.

Синтез вірусних ДНК і білків в клітині бактеріофага

Б.

Проникнення бактеріофага в клітину бактерії

В.

Прикріплення бактеріофагу до оболонки бактерії 

Г.

Вихід бактеріофага із клітини, зараження інших

Д.

Вставлення ДНК бактеріофага в клітину-хазяїна

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

32.   Установіть правильну послідовність життєвого циклу вібріону ВІЛ:

А.

Фермент використовує віріонну РНК як матрицю для синтезу високоспецифічної ДНК

Б.

Утворення ДНК-транскрипт, або ДНК-копію вірусного генома

В.

Проникнувши в клітину, розпадається

Г.

Вивільнення РНК і фермент аревертази

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Завдання містить три стовпчика інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру – утворене тризначне число є відповіддю до завдання:

33.   Охарактеризуйте віріон:

Вірусна частинка:

Складається з:

Місце перебування:

1. Повноцінна

1. Капсиду і нуклеїнової кислоти

1.       Поза       живою

клітиною

2. Неповноцінна

2. Лише капсиду

2. В живій клітині

3.      Лише       нуклеїнової

кислоти

Відповідь:

 

 

 

34.   Охарактеризуйте інфекційні частинки, що є низькомолекулярними одноланцюговими молекулами РНК, які не кодують власних білків:

Неклітинні форми життя:

Збудники виявлені:

В інфікованій клітині потрапляє до:

1. Пріони

1. Бактерій

1. Вакуолі

2. Віроїди

2. Рослин

2. Ядра

3. Бактеріофаги

3. Тварин

3. Комплексу Гольджі

Відповідь:

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Т Владимир
  Де можна знайти відповіді на тест Віруси. Віроїди. Пріони
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. АПЕНДИЦИТ КОЛЯ
  Вкажіть відповіді для перевірки учнів
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
27 лютого
Переглядів
1183
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку