12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

УСРР наприкінці 1920-х --в 1930х. Сталінська модернізація

Сталінська Модернізація в УСРР

Додано: 1 червня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 127 разів
24 запитання
Запитання 1

"Розстріляне відродження" - це умовна назва:

варіанти відповідей

українських політичних діячів часів Української революції, знищений під час терору 1930-х рр.

групи українських "буржуазних спеціалістів", розстріляних під час боротьби зі "шкідництвом" у 1920-1930-х рр.

літературно-мистецької генерації України 1920-1930-х рр., репресованої сталінським режимом

плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України

Запитання 2

У якому році столиця УСРР з Харкова була перенесена до Києва?

варіанти відповідей

1921 р.

1927 р.

1934 р.

1936 р.

Запитання 3

Що стало головною причиною Голодомору 1932-1933 рр.?

варіанти відповідей

посуха та неврожай

цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

провал політики індустріалізації

агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

Запитання 4

Яке положення можна віднести до наслідків індустріалізації 1930-х рр.?

варіанти відповідей

комплексний розвиток народного господарства

високі темпи розвитку важкої промисловості

інтенсивний розвиток легкої промисловості

розвиток наукомістких технологій

Запитання 5

"Перекачування коштів із села в місто" наприкінці 1920-х - у 1930-ті рр. було:

варіанти відповідей

одним із засобів матеріального стимулювання селян

одним із джерел фінансування індустріалізації

однією з умов проведення грошової реформи

одним із шляхів обмеження зростання цін

Запитання 6

Із якою метою в Україну було направлено комісію на чолі з В. Молотовим, що працювала упродовж жовтня 1932 - січня 1933 рр.?

варіанти відповідей

проведення кадрових змін у партійному керівництві республіки

контролю за створенням політвідділів МТС

контролю за повним виконанням хлібозаготівельного плану

участі в розслідуванні справи Спілки визволення України

Запитання 7

Що призвело до скорочення майже вдвічі кількісного складу КП(б)У в 1938 р. порівняно з 1932 р.?

варіанти відповідей

повна зневіра населення в комуністичній перспективі України

"великий терор"

протест комуністів проти Голодомору

наростання загрози Другої світової війни

Запитання 8

Що належить до результатів державної політики в СРСР в галузі культури наприкінці 1930-х рр.?

варіанти відповідей

розквіт авангардного мистецтва

ліквідація масової неписьменності

скасування державної цензури засобів масової інформації

забезпечення і захист ідейного різноманіття в галузі культури

Запитання 9

Одна з причин прийняття рішення про суцільну колективізацію сільського господарства полягала в прагненні радянського керівництва:

варіанти відповідей

зберегти традицію общинного землеволодіння

замінити продрозкладку продподатком

відмовитися від примусових методів управління сільським господарством

знайти кошти для фінансування індустріалізації

Запитання 10

Теорія про "посилення класової боротьби у міру просування до соціалізму" була ідеологічним обгрунтуванням:

варіанти відповідей

прискореної індустріалізації

суцільної колективізації

посилення масових репресій

переозброєння армії

Запитання 11

Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 12

Що з названого є наслідками державної політики в галузі культури в УРСР (СРСР) у 1930-х рр.?

варіанти відповідей

звільнення культури від ідеологічного контролю

скасування цензури, дозвіл на створення приватних видавництв

заохочення існування різноманітних художніх стилів і форм

утвердження соціалістичного реалізму як єдиного художнього методу в мистецтві

Запитання 13

Яке визначення розкриває суть поняття "індустріалізація"?

варіанти відповідей

примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення

перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства, створення виробництва засобів виробництва

примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств обо установ

Запитання 14

Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани форсованої колективізації українського села?

варіанти відповідей

українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

масштабіні репресії та Голодомор

колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

широка агітаційна кампанія та економічна зацікавленість селян

Запитання 15

Підбиваючи підсумки Шахтинської справи на липневому (1928 р.) пленумі ЦК ВКП(б) Й. Сталін висунув тезу, яка стала визначальною для його подальшої політики. Суть її полягала в такому:

варіанти відповідей

класова боротьба буде загострюватися в країні у міру її просування до соціалізму

можливість побудови соціалізму в одній окремо взятій країні

жити стало краще, жити стало веселіше

теперішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі

Запитання 16

Яке поняття виникло у зв'язку зі здійсненням сталінської індустріалізації?

варіанти відповідей

трест

продрозкладка

концесія

стахановець

Запитання 17

7 серпня 1932 р. Й. Сталін власноруч написав постанову про охорону соціалістичної власності, яка за крадіжку колгоспної чи кооперативної власності предбачала розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі строком не менше 10 років із конфіскацією майна. Як сучасники називали цю постанову?

варіанти відповідей

воєнний комунізм

ліквідація куркульства як класу

"Закон про 5 колосків"

нова економічна політика

Запитання 18

Згідно з постановою РНК УСРР занесення на "чорну дошку" за "злісне саботування хлібозаготівель" передбачало:

варіанти відповідей

конфіскація всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

ліквідацію "куркулів" і "підкуркульників" і виселення решти селян до Сибіру

надання екстренної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

вилучення зерна, господарського інвентарю і відправка на примусові роботи на промислові новобудови

Запитання 19

Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?

варіанти відповідей

справа Спілки визволення України

Шахтинської справи

Голодомору

"Закону про 5 колосків"

Запитання 20

Що стало наслідком створення у 1934 р. Спілки письменників України?

варіанти відповідей

припинення масових репресій проти літераторів

утвердження ідеологічного контролю за творчістю митців

формування самобутньої течії модерністів

поглиблення процесів українізації

Запитання 21

Стахановський рух був започаткований у роки:

варіанти відповідей

воєнного комунізму

нової економічної політики

індустріалізації

радянізації західних областей України

Запитання 22

У результаті культурної революції 1920-1930-х рр.:

варіанти відповідей

було забезпечено загальну вищу освіту

було розв'язано завдання ліквідації безграмотності

було гарантовано вільний розвиток різноманітних методів і стилів

наука була позбавлена впливу ідеології

Запитання 23

Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:

варіанти відповідей

початок переходу від буржуазного ладу до соціалізму

перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства

входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу

побудову розвиненого соціалізму та керівну роль комуністичної партії в суспільстві

Запитання 24

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу "А" та Польщу "Б". Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест