30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Підсумкова контрольна робота

Додано: 23 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 141 раз
17 запитань
Запитання 1

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

 пряма перетинає дану площину

пряма належить даній площині

пряма не перетинає дану площину

визначити взаємне розміщення прямої і площини не можна

Запитання 2

Через точку і пряму в просторі можна провести різних площин:

варіанти відповідей

 безліч

одну

 одну або безліч

дві

Запитання 3

У прямокутній декартовій системі координат у просторі задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Серединою відрізка АВ є точка...

варіанти відповідей

 (−1;1;3)

(−4;0;6)

(−2;2;6)

 (-1;2;0)

 (−6;2;6)

Запитання 4

До площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АВ. Знайти довжину проекції ВС, якщо АС = 5см, АВ = 4 см ,

варіанти відповідей

1 см

9 см

16 см

3 см

Запитання 5

Дано вектор а̅ (4; 0; -3), b̅ (4;-6;-3). Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -3а̅+b

варіанти відповідей

 8

 √136

12

6

Запитання 6

З точки А до площини γ проведено перпендикуляри АС та похилі АВ і АD, AB=13 см, АD=20 см, СD=16 см. Знайдіть ВС.

варіанти відповідей

5 см

12 см

13 см

Не можливо визначити

Запитання 7

За якого значення х вектори а̅ (3;0;6) і в̅ (-8;7;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

2

4

-4

Запитання 8

Яка з точок А (7;9;0), В (0;-8;6), С (-4;0;5), D (0;2;0) належить координатній площині xz?

варіанти відповідей

точка А

точка В

точка С

точка D

жодна з даних точок

Запитання 9

Дано трикутник АВС. Площина, паралельна прямій АВ, перетинає сторону АС у точці М, а сторону ВС - у точці К. Яка довжниа відрізка МК, якщо точка М - середина сторони АС і АВ=12см.

варіанти відповідей

12 см

6 см

4 см

3 см

10 см

Запитання 10

Знайдіть скалярний добуток āƃ, якщо |ā|=4, |ƃ|=3, ∠(ā;ƃ)=1200.

варіанти відповідей

-12

-6

6

-3

Запитання 11

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. Яким є взаємне розташування прямих АС і СС1 ?

варіанти відповідей

прямі паралельні

прямі мимобіжні

прямі перетинаються й утворюють прямий кут

прямі перетинаються й утворюють кут 45°

прямі перетинаються й утворюють кут 60°

Запитання 12

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. Яким є взаємне розташування прямих АВ1 і СD1 ?

варіанти відповідей

прямі паралельні

прямі мимобіжні

прямі перетинаються й утворюють прямий кут

прямі перетинаються й утворюють кут 45°

прямі перетинаються й утворюють кут 60°

Запитання 13

Чи перпендикулярні вектори а і в, якщо а(-1;2;0) і в(8;4;7)

варіанти відповідей

так

ні

не можна визначити

Запитання 14

З точки до площини трикутника, сторони якого дорівнюють 13см, 14см і 15см, проведено перпендикуляр довжиною 16см. Основою цього перпендикуляра є вершина кута, що лежить проти сторони завдовжки 14см. Обчислити відстань від даної точки до цієї сторони

варіанти відповідей

15 см

20 см

25 см

30 см

Запитання 15

Дано трапецію з основами 7 см і 9 см та висотою 5 см. Знайти кут між площиною трапеції та площиною її ортогональної проекції, якщо площа цієї проекції 20 см2

варіанти відповідей

300

600

450

900

Запитання 16

Скласти рівняння сфери, яка проходить через початок координат із центром в точці А (-1;2;-3)

(рівняння сфери загальний вигляд (х-а)²+(у-b)²+(z-c)²=R²)

варіанти відповідей

(x-1)²+(y+2)²+(z-3)²=14

(x+1)²+(y-2)²+(z+3)²=2

(x+1)²+(y-2)²+(z+3)²=14

(x-1)²+(y+2)²+(z-3)²=2

(x+1)²+(y-2)²+(z+3)²=10

Запитання 17

На осі абсцис, знайдіть точку, відстань від якої до точки А (1;4;8) дорівнює 12

варіанти відповідей

(9;0;0)

(-7;0;0)

(9;0;0) та (-7;0;0)

(-9;0;0)

(0;9;0) та (0;-7;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест