29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Підсумкова контрольна робота

Додано: 23 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

 пряма перетинає дану площину

пряма належить даній площині

пряма не перетинає дану площину

визначити взаємне розміщення прямої і площини не можна

Запитання 2

У прямокутній декартовій системі координат у просторі задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Серединою відрізка АВ є точка...

варіанти відповідей

 (−1;1;3)

(−4;0;6)

(−2;2;6)

 (-1;2;0)

 (−6;2;6)

Запитання 3

До площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АВ. Знайти довжину проекції ВС, якщо АС = 5см, АВ = 4 см ,

варіанти відповідей

1 см

9 см

16 см

3 см

Запитання 4

Дано вектор а̅ (4; 0; -3), b̅ (4;-6;-3). Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -3а̅+b

варіанти відповідей

 8

 √136

12

6

Запитання 5

З точки А до площини γ проведено перпендикуляри АС та похилі АВ і АD, AB=13 см, АD=20 см, СD=16 см. Знайдіть ВС.

варіанти відповідей

5 см

12 см

13 см

Не можливо визначити

Запитання 6

За якого значення х вектори а̅ (3;0;6) і в̅ (-8;7;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

2

4

-4

Запитання 7

Яка з точок А (7;9;0), В (0;-8;6), С (-4;0;5), D (0;2;0) належить координатній площині xz?

варіанти відповідей

точка А

точка В

точка С

точка D

жодна з даних точок

Запитання 8

Дано трикутник АВС. Площина, паралельна прямій АВ, перетинає сторону АС у точці М, а сторону ВС - у точці К. Яка довжниа відрізка МК, якщо точка М - середина сторони АС і АВ=12см.

варіанти відповідей

12 см

6 см

4 см

3 см

10 см

Запитання 9

Знайдіть скалярний добуток āƃ, якщо |ā|=4, |ƃ|=3, ∠(ā;ƃ)=1200.

варіанти відповідей

-12

-6

6

-3

Запитання 10

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. Яким є взаємне розташування прямих АС і СС1 ?

варіанти відповідей

прямі паралельні

прямі мимобіжні

прямі перетинаються й утворюють прямий кут

прямі перетинаються й утворюють кут 45°

прямі перетинаються й утворюють кут 60°

Запитання 11

Чи перпендикулярні вектори а і в, якщо а(-1;2;0) і в(8;4;7)

варіанти відповідей

так

ні

не можна визначити

Запитання 12

На осі абсцис, знайдіть точку, відстань від якої до точки А (1;4;8) дорівнює 12

варіанти відповідей

(9;0;0)

(-7;0;0)

(9;0;0) та (-7;0;0)

(-9;0;0)

(0;9;0) та (0;-7;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест