30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

10 клас Контрольна робота по темі Термодинаміка

Додано: 19 травня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
10 запитань
Запитання 1

Який вид теплопередачі неможливий у твердих тілах?

варіанти відповідей

теплопровідність

конвекція

випромінювання

Можливі всі види теплопередачі

Запитання 2

Як зміниться внутрішня енергія ідеального одноатомного газу, взятого в кількості 0,5 моль, якщо температура газу збільшилося на 200 К?

варіанти відповідей

збільшилося на 831 Дж

зменшилося на 831 Дж

збільшилося на 1247 Дж

зменшилося на 1247 Дж

Запитання 3

Над газом виконали роботу 50 Дж, при цьому його внутрішня енергія зменшилася на 80 Дж. Яку кількість теплоти одержав(або віддав) газ?

варіанти відповідей

одержав 30 Дж

віддав 30 Дж

одержав 130 Дж

віддав 130 Дж

Запитання 4

Яку роботу виконав дизельний двигун,який має ККД 40%, якщо в процесі згоряння палива виділилося 44 МДж теплоти?

варіанти відповідей

0.11 МДж

94.6 МДж

17.6 МДж

110 МДЖ

Запитання 5

За якою формулою можна розрахувати кількість теплоти, що поглинається при нагрівання тіла?


варіанти відповідей

Q = λm

Q = qm

Q = cmΔT

Q = rm

Запитання 6

Температура нагрівника теплової машини у 1,5 разу вища за температуру холодильника. Визначте ККД теплової машини.

варіанти відповідей

1/2

1/3

1/4

2/3

Запитання 7

Під час ізобарного нагрівання об'єм повітря збільшився від 10л до 40л. При цьому газ виконав роботу 6 кДж. Визначте тиск повітря.

варіанти відповідей

100кПа

200кПа

300кПа

400кПа

Запитання 8

Тепловий двигун складається з таких основних частин:

варіанти відповідей

нагрівник

статор

холодильник

ротор

конденсатор

робоче тіло

Запитання 9

Для якого процесу перший закон термодинаміки має вигляд

ΔU = A?

 

варіанти відповідей

Для адіабатного

Для ізотермічного

Для ізобарного

Для ізохорного

Запитання 10

Встановіть відповідність "тепловий двигун - галузь його використання"

1 Парова турбіна ----------- А Не використовується

2 Дизельний двигун --------- Б Метрополітен

3 Парова машина ---------- В Теплові електростанції

4 Реактивний двигун --------- Г Автобуси

------------------------------------- Д Авіація

варіанти відповідей

1 - В, 2 - Г, 3 - А, 4 - Д

1 - Д, 2 - Б, 3 - А, 4 -

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест