29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 2

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 77 разів
42 запитання
Запитання 1

На другий склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

черговий

псевдонім

осока

ознака 

Запитання 2

Букву i треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

невідомий інду..зм, переможний ф..ніш

неповторна грац..я, визнаний пр..оритет

великий еліпсо..д, беззаперечний тр..умф   

надміцний т..тан, радіоактивний цез..й 

Запитання 3

Чергування приголосних НЕ відбуватиметься в прикметнику, утвореному за допомогою суфікса -ськ- від слова

варіанти відповідей

депутат

викладач

козак

товариш 

Запитання 4

У фразеологізмах «у вогонь і ...», «і кінці в ...», «як у ... дивитися» замість пропусків має бути слово

варіанти відповідей

полум'я

воду

прірву

безодню 

Запитання 5

Неправильно утворено форму слова у варіанті

варіанти відповідей

познімали пальта

у чистім полі

найбільш новіший

стежачи за дітьми 

Запитання 6

Неправильно побудовано речення

варіанти відповідей

Завжди будуть питання, на які людство, вочевидь, відповіді не знайде ніколи.

Першим розповів європейцям про Єгипет мандрівник та історик Геродот.

Письменник розповідає про внутрішній світ Івана Дідуха й чому він емігрує.

За дорученням Київської археографічної комісії Шевченко робив замальовки пам'яток. 

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Прилинули не/зліченні теплі молдавські вітри, насунуло з півдня велике жовте одноманіття. (2) Наставали дедалі кращі й леткі наче мильні бульбашки дні, і кожний видавався так до краю шляхетним, що всяка хвиля тривання була чудом надмірним і ще не/звіданим. (3) У тиші глибоких і гарних днів змінювалась не/помітно тканина листків. (4) Аж певного дня дерева постали в солом'яному вогні цілком здематеріалізованого листя, у красі легкій, як відцвілі пелюстки, як прекрасні пави й фенікси, котрі мусять лишень схитнутись і затріпотіти, щоб струсити те злиняле та не/потрібне пір'я.

Стиль тексту


варіанти відповідей

художній

розмовний

науковий

публіцистичний 

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Прилинули не/зліченні теплі молдавські вітри, насунуло з півдня велике жовте одноманіття. (2) Наставали дедалі кращі й леткі наче мильні бульбашки дні, і кожний видавався так до краю шляхетним, що всяка хвиля тривання була чудом надмірним і ще не/звіданим. (3) У тиші глибоких і гарних днів змінювалась не/помітно тканина листків. (4) Аж певного дня дерева постали в солом'яному вогні цілком здематеріалізованого листя, у красі легкій, як відцвілі пелюстки, як прекрасні пави й фенікси, котрі мусять лишень схитнутись і затріпотіти, щоб струсити те злиняле та не/потрібне пір'я.

Окремо в тексті треба писати сполуку

варіанти відповідей

не/зліченні

не/звіданим

не/помітно

не/потрібне 

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Прилинули не/зліченні теплі молдавські вітри, насунуло з півдня велике жовте одноманіття. (2) Наставали дедалі кращі й леткі наче мильні бульбашки дні, і кожний видавався так до краю шляхетним, що всяка хвиля тривання була чудом надмірним і ще не/звіданим. (3) У тиші глибоких і гарних днів змінювалась не/помітно тканина листків. (4) Аж певного дня дерева постали в солом'яному вогні цілком здематеріалізованого листя, у красі легкій, як відцвілі пелюстки, як прекрасні пави й фенікси, котрі мусять лишень схитнутись і затріпотіти, щоб струсити те злиняле та не/потрібне пір'я.

Роль підмета виконують слова, виділені в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

молдавські вітри

кожний видався

хвиля тривання

не/потрібне пір'я 

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Прилинули не/зліченні теплі молдавські вітри, насунуло з півдня велике жовте одноманіття. (2) Наставали дедалі кращі й леткі наче мильні бульбашки дні, і кожний видавався так до краю шляхетним, що всяка хвиля тривання була чудом надмірним і ще не/звіданим. (3) У тиші глибоких і гарних днів змінювалась не/помітно тканина листків. (4) Аж певного дня дерева постали в солом'яному вогні цілком здематеріалізованого листя, у красі легкій, як відцвілі пелюстки, як прекрасні пави й фенікси, котрі мусять лишень схитнутись і затріпотіти, щоб струсити те злиняле та не/потрібне пір'я.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 11

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

прислів'я, мавпячий, Київщина   

сьогодні, балтієць, дзижчати

тріщить, сум'яття, дев'ять   

тюбетейка, віджити, щипати

водяний, м'якенький, щиглик 

Запитання 12

Помилково вжито слово в рядку

варіанти відповідей

бувший у користуванні

знаний у столиці

охочий відвідати виставку

необхідне для кожного

прикрі помилки 

Запитання 13

РАЗОМ треба писати всі складні іменники в рядку

варіанти відповідей

інженер/механік, зірви/голова, напів/провідник

орг/відділ, учитель/словесник, живо/пис

проф/спілка, відео/телефон, 40/метрівка   

праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя

авто/стоп, багато/тиражка, стоп/кран

Запитання 14

Прочитайте фрагмент тексту. Уперше ступаючи на стародавню бруківку (1)В/вічного міста навесні 1837 року, Гоголь стає обожнювачем (2) Р/рима, його чудовим знавцем. Працюючи над (3) «М/мертвими душами», він часто полишає перо на своєму вузенькому пюпітрі й відвідує пам'ятки 

минувшини, розкішні (4) Р/римські палаци, а до улюбленого друга й порадника (5)К/колізею йде з мольбертом і фарбами.

3 малої букви треба писати слово після цифри 

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 15

Літеру С на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..терти, ..чепитися, ..кинути

..казати, . .цідити, ..хитрувати

..пекти. ..шити, ..формувати

..клеїти, ..простити, ..цілити

..творити, ..класти, ..хибити 

Запитання 16

Подвоєння приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх слів рядка

варіанти відповідей

верф, паралель, подорож, мазь    

пам'ять, сіль, велич, лазур

магістраль, ціль, мігрень, пастель  

вуаль, буденність, суміш, папороть

кров, заметіль, емаль, світлотінь 

Запитання 17

Правильно поєднано іменник з числівником у рядку

варіанти відповідей

два випускники

обидва хлопця

чотири поверха

три десятих метри

сто два клена 

Запитання 18

Граматичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

обрати нелегкий шлях

захворіти на бронхіт

ігнорувати зауваження

запобігати руйнування

відправити листа 

Запитання 19

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Коли ми проходили повз вежу, годинник пробив шосту.

Проходячи повз вежу, годинник пробив шосту годину.

На годиннику була шоста, коли ми проходили повз вежу.

Проходячи повз вежу, ми почули бій годинника.

Годинник пробив шосту, а ми тільки проходили повз вежу. 

Запитання 20

Утворіть граматично правильні словосполучення.

1 керуючись                     А наказам

2 усупереч                         Б наказами

3 згідно                              В наказів

4 відповідно                     Г до наказів

Д з наказами 


варіанти відповідей

1Б 2А 3Д 4Г

1А 2Б 3Д 4Г

1Б 2Д 3А 4Г

1Б 2А 3Г 4Д

1Б 2А 3Д 4В

Запитання 21

3'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Щасливий (1)той, хто знайшов мудрість, хто розум придбав, (2) бо таке (3)придбання  ліпше від придбання срібла, і (4) понад золото такий прибуток.

1 А іменник     

2 Б прикметник     

3 В займенник    

4 Г прийменник

Д сполучник 

варіанти відповідей

1В 2Д 3А 4Г

1Д 2В 3А 4Г

1В 2А 3Д 4Г

1В 2Д 3Г 4А

1В 2Д 3А 4Б

Запитання 22

М'який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

їдал..ня не працює, далеке майбут..нє

ткац..кий верстат, срібний лан..цюжок

на тонкій жердин..ці, стан..те поруч   

обчислювал..ний прилад, дон..чине свято 

Запитання 23

Синонімом до слова головний є

варіанти відповідей

останній

чільний

завзятий

другорядний 

Запитання 24

Правильно утворено форму кличного відмінка іменників у всіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

Насте, Наталю, Стефаніє   

учителю, лікарю, викладачу

Олександре, Дмитре, Юріє  

бабусю, хлопче, сестро 

Запитання 25

Другий склад наголошений у слові

варіанти відповідей

приятель

недруг

відгомін

обранець 

Запитання 26

Суфікс -ик має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

історик

братик

зайчик

лебедик 

Запитання 27

Неправильно побудовано речення

варіанти відповідей

Портретисти прагнуть відтворити настрій і почуття людини.

Крим дуже сподобався поетові та присвятив йому багато віршів.

Музика здатна пробудити в нас і веселі, і похмурі емоції.

Актриса майстерно перевтілювалась у свою героїню й ніби жила її життям. 

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) На картинах неаполітанської школи без кінця старіється післяполудень, немов побачений крізь темну пляшку. (2) Потемніле сонце, здається, в'яне на очах у тих пропащих краєвидах, мов у переддень космічної катастрофи. (3) Старечі світанки, жовті, як пергамент, солодкі від мудрості, як пізні вечори! (4) Передполудні усміхаються хитро, як пожовклі старі книги. (5) День осінній, той старий пройдисвіт бібліотекар, який лазить у вицвілому халаті по драбинах, і куштує конфітюри всіх віків і культур!

Стиль тексту –

варіанти відповідей

розмовний

художній

публіцистичний

науковий 

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) На картинах неаполітанської школи без кінця старіється післяполудень, немов побачений крізь темну пляшку. (2) Потемніле сонце, здається, в'яне на очах у тих пропащих краєвидах, мов у переддень космічної катастрофи. (3) Старечі світанки, жовті, як пергамент, солодкі від мудрості, як пізні вечори! (4) Передполудні усміхаються хитро, як пожовклі старі книги. (5) День осінній, той старий пройдисвіт бібліотекар, який лазить у вицвілому халаті по драбинах, і куштує конфітюри всіх віків і культур!

У називному відмінку вжито в тексті іменник

варіанти відповідей

світанки

катастрофи

школи

конфітюри 

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) На картинах неаполітанської школи без кінця старіється післяполудень, немов побачений крізь темну пляшку. (2) Потемніле сонце, здається, в'яне на очах у тих пропащих краєвидах, мов у переддень космічної катастрофи. (3) Старечі світанки, жовті, як пергамент, солодкі від мудрості, як пізні вечори! (4) Передполудні усміхаються хитро, як пожовклі старі книги. (5) День осінній, той старий пройдисвіт бібліотекар, який лазить у вицвілому халаті по драбинах, і куштує конфітюри всіх віків і культур!

Вставне слово є в реченні

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) На картинах неаполітанської школи без кінця старіється післяполудень, немов побачений крізь темну пляшку. (2) Потемніле сонце, здається, в'яне на очах у тих пропащих краєвидах, мов у переддень космічної катастрофи. (3) Старечі світанки, жовті, як пергамент, солодкі від мудрості, як пізні вечори! (4) Передполудні усміхаються хитро, як пожовклі старі книги. (5) День осінній, той старий пройдисвіт бібліотекар, який лазить у вицвілому халаті по драбинах, і куштує конфітюри всіх віків і культур!

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

4

5

Запитання 32

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

варіанти відповідей

висаджують, зозулястий, перемивають  

дзвонити, п'ятниць, український

йодистий, з'єднування, п'явка

під'яр'я, щебечуть, джміль

походжає, щирість, їстоньки 

Запитання 33

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

церковний канон  

раритетні видання

депутатські привілеї   

меморіальний пам'ятник

фінішна дистанція 

Запитання 34

Прикметники із суфіксом -ськ- утворяться від усіх іменників у рядку

варіанти відповідей

адвокат, Калуш, гагауз  

Карпати, матрос, чех

узбек, Бахмач, латиш    

казах, черкес, Прага

студент, інгуш, Париж 

Запитання 35

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

стеж..чка, в..рховий, тр..мтіти  

зл..тіти, кр..вавий, з..мляний

ос..редок, кр..латий, пл...кати   

мар..во, бл..щати, підн..бесний

мереж..во, п..кти, побіл..ний 

Запитання 36

Подвоєні літери на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

воєн..ий, пів..ідра, пореформен..ий  

дозвіл..я, буквен..ий, під..атливий

від..звеніти, зав..ишки, вікон..иця  

звід..аля, індичен..я, невгомон..ий

від..авна, зацікавлен..ість, зран..я 

Запитання 37

Префікс з- треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

[с]плутати, [ш]шивати

[с]касувати, [с]ціпити

[с]хотіти, [ж]жалитися

[с]формувати, [ш]шаленіти

[с]сунути, [с]цілювати 

Запитання 38

Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

варіанти відповідей

кругленький, смачний, щирий       

красивий, яскравий, лисий

широкий, гнідий, бадьорий

здоровенний, вигідний, злий

скромний, малий, солодкий 

Запитання 39

Прочитайте фрагмент телевізійного анонсу, у якому пропущено окремі слова. У нашій програмі – цікаво про роботу кожного ... української економіки. Сьогодні спілкуємося з... Петренком – експертом з оплати праці. Чи знаєте ви, що багато хто з наших ... має право на доплату за стаж, яка різниться в кожній із ... господарства?

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

коліща, Ігорем, співгромадян, галузей  

коліщати, Ігором, співгромадян, галузей

коліщати, Ігорем, співгромадянів, галузей  

коліщати, Ігорем, співгромадян, галузей

коліщати, Ігорем, співгромадян, галузів 

Запитання 40

Неправильно утворено форму першої особи однини в рядку

варіанти відповідей

лазити – лажу

возити – вожу

їздити – їзджу

сидіти – сиджу

водити – воджу 

Запитання 41

Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням. 

 Фразеологізм                 Значення

 1 до сьомого поту        А заможно

 2 на всю губу                 Б суворо

 3 з притиском                В рясно

 4 на чистоту                   Г відверто

                                            Д тяжко 


варіанти відповідей

1Д 2А 3Б 4Г

1А 2Д 3Б 4Г

1Д 2Б 3А 4Г

1Д 2А 3Г 4Б

1Д 2А 3Б 4В

Запитання 42

З'ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова. Дика груша (1) облита білим молоком, і в тому пахучому молоці, (2) що (3) стиха піниться, бджоли (4) неначе киплять. 

1                            А займенник    

2                            Б дієприкметник           

3                            В прислівник   

4                            Г сполучник     

Д частка 


варіанти відповідей

1А 2Б  3В  4Д

1Б 2В  3А  4Д

1Б 2А  3Д  4В

1Б 2А  3В  4Г

1Б 2А  3В  4Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест