2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

10 кл. Спеціальна теорія відносності

Додано: 14 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 252 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до  швидкості світла у вакуумі:

варіанти відповідей

хвильова оптика;

кінематика;

релятивістська механіка;

релятивістська статика.

Запитання 2

Вкажіть, що покладено в основу теорії відносності:

варіанти відповідей

закони Ньютона;

постулати, сформульовані Бором;

постулати, сформульовані Ейнштейном;

принцип відносності Галілея.

Запитання 3

Вкажіть основну суперечність між класичною механікою Ньютона та електродинамікою Максвелла:


варіанти відповідей

хід часу залежить від швидкості системи відліку;

швидкість світла у вакуумі не залежить ні від швидкості джерела, ні від швидкості приймача світла;


положення тіла в просторі залежить від швидкості системи відліку;

маса тіла залежить від швидкості системи відліку.

Запитання 4

Вкажіть рік створення спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

1899 р.

1905 р

1917 p.

1922 p

Запитання 5

Джерело світла рухається до нерухомого спостерігача зі швидкістю ν=0,5с. Якою є швидкість світла відносно спостерігача?

варіанти відповідей

с

1,5с

0,5с

0

Запитання 6

У створенні спеціальної теорії відносності суттєвий внесок зробили....Зазначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Максвелл

Пуанкаре

Лоренц

Ейнштейн

Запитання 7

Перший постулат спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

В усіх системах відліку всі закони природи однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони природи однакові.

В усіх системах відліку всі закони механіки однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони механіки однакові.

Запитання 8

Другий постулат спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

Швидкість поширення світла у вакуумі різна в усіх інерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі різна в усіх неінерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх неінерціальних системах відліку.

Запитання 9

Найбільшу довжину тіло має у системі відліку, відносно якої це тіло....

варіанти відповідей

рухається рівномірно

рухається рівноприскоренно

покоїться

рухається зі швидкістю світла

Запитання 10

Чому дорівнює швидкість поширення світла у вакуумі?

варіанти відповідей

3000 м/с

3⋅108 м/с

3⋅10-8 м/с

3000 км/год

Запитання 11

Якою математичною формулою записується класичний закон додавання швидкостей в інерціальних СВ?

варіанти відповідей
Запитання 12

Закони класичної механіки справедливі у тих інерціальних системах відліку, відносно яких тіла рухаються зі швидкістю

варіанти відповідей

v = c

v < c

v набагато менша за c

v, що має довільне значення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест