10 повторення

Додано: 12 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 450 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть назву характеристичної (функціональної) групи в молекулах спиртів:

варіанти відповідей

гідроксильна

карбоксильна

аміногрупа

функціональна група відсутня

Запитання 2

Вкажіть формулу етанової кислоти:

варіанти відповідей

CH3COOH

C2H5OH

С2Н5СООН

C2H6

Запитання 3

Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але різняться між собою на одну чи кілька груп -СН2, називаються:

варіанти відповідей

ізомерами

гомологи

ізотопи

алотропні модифікації

Запитання 4

Для алканів не характерні реакції:

варіанти відповідей

розкладу

приєднання

заміщення

горіння

Запитання 5

 Вкажіть назви насичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

етин

 метан

етен

пропан

Запитання 6

Алкіни — це вуглеводні які відповідають загальній формулі:

варіанти відповідей

CnH2n і містять один подвійний зв'язок між атомами Карбону

CnH2n-2 і містять один потрійний зв'язок між атомами Карбону

CnH2n+2 і містять одинарні зв'язки між атомами Карбону

CnH2n-2 і містять два подвійних зв'язки між атомами Карбону

Запитання 7

Укажіть валентність атома Карбону в органічних сполуках:

варіанти відповідей

2

1

4

6

Запитання 8

Внаслідок повного окиснення (горіння) вуглеводнів утворюються:

варіанти відповідей

вуглеводи

вода

вуглекислий газ

водень

Запитання 9

Для ненасичених вуглеводнів характерні реакції:

варіанти відповідей

заміщення

приєднання

Запитання 10

Які з наведених органічних речовин є оксигеновмісними:

варіанти відповідей

метанол

етанол

карбонові кислоти

етин

метан

пропан

амінокислоти

Запитання 11

Оберіть отруйний спирт, вживання якого призводить до сліпоти

варіанти відповідей

гліцерол

метанол

етанол

Запитання 12

Вкажіть характеристичні групи амінокислот:

варіанти відповідей

- CH3

- OH

- NH2 

- COOH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест