2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Онлайн-тести з хімії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Хімія, 10 клас
Створено 23 листопада
Приклад запитання: Записати рівняння горіння метану
Хімія, 10 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Загальна формула Вуглеводів
Хімія, 10 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Вторинна структура білка має вигляд:
Хімія, 10 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок?
Приклад запитання: Явище утворення елементом кількох простих речовин називають
Приклад запитання: Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:Реагенти                                           Продукти реакціїА – H2SO4 (розведена) + Al =              1  Al2S3Б – H2SO4 + Al2O3 =                       2 Al2(SO4)3 + H2OB – H2SO4 + Al2S3 =                       3 Al2(SO4)3 + H2Г – S + Al =                                     4 Al2(SO4)3 + H2O + H2S                                                       5 Al2(SO4)3 + H2S
Хімія, 10 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Виберіть твердження, яке характеризує фізичні властивості металів.
Хімія, 10 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Органічні речовини біологічного походження, які нерозчинні у воді і добре розчинні в неполярних розчинниках.
Хімія, 10 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Укажіть характеристичні групи, які входять до складу амінокислот:
Хімія, 10 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких знебарвлюють бромну воду.
Приклад запитання: Во время действия AgNO3 (взятого в избытке) на смесь NaF и KI, масса которой составляла 60 г, выпало 85 г осадка. Какая масса KI в исходной смеси?
Хімія, 10 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Відносна молекулярна маса алкану – 58. Визначте його формулу та назвіть його.
Хімія, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Вкажіть назву сполуки, формула якоїСН3-СН(СН3)-СН2-СН(СН3)-СН2-СН2-СН3         
Приклад запитання: Для алканів характерні реакції
Приклад запитання: Які реакції характерні для алканів
Хімія, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Укажіть, скільки названих речовин належать до алканів: циклобутан, н-нонан, 2,2-диметилпропан, 3-етилпент-1-ен.
Хімія, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Які із названих кислот є органічними?
Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Алкени
Приклад запитання: Загальна формула алкенів:
Приклад запитання: Молекули алканів утворені типом гібридизації
Приклад запитання: Виберіть правильну відповідь.Вуглеводи - це:
Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Вуглеводні
Приклад запитання: Склад алкінів відображає загальна формула:         
Хімія, 10 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Першим представником класу аренів є:
Хімія, 10 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Загальна формула алкенів:
Хімія, 10 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Спирти це клас органічних сполук з функціональною групою ....
Хімія, 10 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Алкани, а також циклопарафіни належать до
Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Алкани І курс
Приклад запитання: 1.    Речовина, зображена на рис. має назву
Приклад запитання: Укажіть хімічну формулу алкану
Хімія, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Валентний кут в молекулі ацетилену становить:
Хімія, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Яка з гідроксильних груп належить альдегідам