Альдегіди. Карбонові кислоти.

Додано: 24 березня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 859 разів
16 запитань
Запитання 1

Яка з наведених речовин не реагує з купрум(ІІ) гідроксидом?

варіанти відповідей

С4Н9СHО  

С3Н7СHО

СН3СОСН3

НСHО

Запитання 2

Який радикал входить до складу альдегіду  С5Н10О?

варіанти відповідей

С4Н10-

С4Н9-       

С5Н11-

С5Н12-     

Запитання 3

Вкажіть формулу пентаналю:

варіанти відповідей

С6Н13СНО

С4Н9СНО

С5Н11СООН  

С6Н13СООН

Запитання 4

Яка речовина одержана при частковому окисненні пропаналю?

варіанти відповідей

С3Н7СНО  

СО2 і Н2О      

СН3СООН

С2Н5СООН

Запитання 5

У якому альдегіді є радикал С6Н13-?

варіанти відповідей

С6Н12О

С5Н10О   

С7Н14О

С4Н18О 

Запитання 6

Для окиснення альдегіду у карбонову кислоту проводять реакцію:

варіанти відповідей

HCНO+O2 → CO2+H2O                  

HCНO+H→ CH3OH  

HCНO+Ag2O → HCOOH+2Ag      

CH3OH+CuO → HCНO+Cu+H2O

Запитання 7

Відповідно IUPAC закінчення для солей карбонових кислот:

варіанти відповідей

–ол         

–он         

–аль        

–ат

Запитання 8

Який реактив допомагає встановити присутність у складі органічної речовини альдегідну функціональну групу?

варіанти відповідей

Сu(ОН)2 

СuО

Аg

бромна вода 

Запитання 9

Вкажіть реакцію одержання альдегіду:

варіанти відповідей

С2Н5ОН  + СuО →    

СН3СНО + Н2 → 

С2Н5ОН  + Na →

СН3СНО + Аg2О →

Запитання 10

Яка загальна формула карбонових кислот?

варіанти відповідей

СnH2nCOOH

СnH2n+1COOH

СnH2n+1CHO

СnH2n+1OH

Запитання 11

При відновленні альдегіду відбувається реакція:

варіанти відповідей

С4Н9-ОН + СuО → С3Н7-СНО + Сu + Н2О

С3Н7-СНО + Н2 → С4Н9-ОН

С3Н7-СНО + Аg2О → С3Н7-СООН + 2Аg

СН3-СО-С2Н5 + Н2 → СН3-СН(ОН)-С2Н5

Запитання 12

Яка речовина одержана при відновленні етаналю?

варіанти відповідей

етанова кислота

етанон

етанол

Карбон(IV) оксид

Запитання 13

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С2Н5Сl → С2Н5OH → Х → СН3СООН

варіанти відповідей

С2Н6

С2Н5СНО

СН3СНО

С2Н4

Запитання 14

Обчисліть об’єм водню, що виділиться при взаємодії надлишку оцтової кислоти з натрієм масою 23 г.

варіанти відповідей

22,4 л

11,2 л

5,6 л

44,8 л

Запитання 15

Позначте реакції, характерні для карбонових кислот.

варіанти відповідей

Етерифікації

Естерифікації

Взаємодія з лугами

 Дегідратація

Запитання 16

Позначте карбонові кислоти, що погано розчиняються у воді.

варіанти відповідей

Оцтова кислота

Капронова кислота

Масляна кислота

Валеріанова кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест