Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Вуглеводні

Завдання на вибір однієї або декількох правильних відповідей

Додано: 31 березня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 10944 рази
31 запитання
Запитання 1

Чим гомологи відрізняються між собою?

варіанти відповідей

а) числом атомів Карбону;

б) будовою;

в) якісним і кількісним складом;

г) правильна відповідь відсутня.

Запитання 2

Яка валентність Карбону в органічних сполуках?

варіанти відповідей

а) ІІ;

б) ІІІ;

в) ІV;

г) V.

Запитання 3

Яка речовина належить до насичених вуглеводнів?

варіанти відповідей

а) С3Н8;

б) С3Н6;

в) С2Н4;

г) С6Н6.

Запитання 4

У якій речовині є потрійний зв’язок?

варіанти відповідей

  а) С2Н2;

б) С2Н6

в) С2Н4;

г) С6Н6.

Запитання 5

Яка загальна формула етиленових вуглеводнів?

варіанти відповідей

а) CnH2n;

б) CnH2n+2;

в) CnH2n–2;

г) CnH2n–3.

Запитання 6

Чим ізомери відрізняються між собою?

варіанти відповідей

а) числом атомів Карбону;  

б) будовою; 

в) якісним і кількісним складом;

г) всі відповіді правильні.

Запитання 7

Яка валентність Оксигену в органічних сполуках?

варіанти відповідей

а) ІІ;

б) ІІІ;

в) ІV;

г) V.

Запитання 8

Яка речовина належить до алкінів?

варіанти відповідей

а) С3Н8;

б) С3Н6

в) С2Н2;

г) С6Н6.

Запитання 9

У якій речовині всі зв’язки одинарні (або насичені)?

варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С2Н6

в) С2Н4;

г) С6Н6.

Запитання 10

Яка загальна формула ацетиленових вуглеводнів?

варіанти відповідей

а) CnH2n

б) CnH2n+2;

в) CnH2n–2;

г) CnH2n–6.

Запитання 11

Яка валентність Гідрогену в органічних сполуках?

варіанти відповідей

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) ІV.

Запитання 12

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) етану;

б) ацетилену;

в) октану;

г) метану.

Запитання 13

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) метану;

б) ацетилену;

в) етилену;

г) пропену.

Запитання 14

Представник якого гомологічного ряду зображений на малюнку?

варіанти відповідей

а) насичені вуглеводні;

б) етиленові вуглеводні;

в) ацетиленові вуглеводні;

г) ароматичні вуглеводні.

Запитання 15

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) етан;

б) етин;

в) етилен;

г) пентан.

Запитання 16

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) етан;

б) пропан;

в) бутан;

г) пентан.

Запитання 17

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) етилен;

б) етин;

в) етан;

г) етен.

Запитання 18

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) декан;

б) октан;

в) гептан;

г) гексан.

Запитання 19

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) етан;

б) пропен;

в) бутан;

г) пропін.

Запитання 20

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) гексан;

б) нонан;

в) гептан;

г) октан.

Запитання 21

Представник якого гомологічного ряду зображений на малюнку?

варіанти відповідей

а) насичені вуглеводні;

б) ненасичені вуглеводні;

в) циклоалкани;

г) ароматичні вуглеводні.

Запитання 22

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули насичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С4Н10;

в) С15Н32;

г) С4Н8;

д) С6Н6;

є) С5Н11ОН.

Запитання 23

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули ненасичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С4Н10;

в) С15Н32;

г) С4Н8;

д) С6Н6;

є) С5Н11ОН.

Запитання 24

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули насичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С2Н6;

в) С10Н22;

г) С4Н8;

д) С6Н6

є) С5Н12.

Запитання 25

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули ненасичених вуглеводнів (алкенів):

варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С4Н10;

в) С15Н32;

г) С4Н8;

д) С6Н12;

є) С5Н12.

Запитання 26

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули ненасичених вуглеводнів (алкінів):


варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С4Н10

в) С4Н8;

г) С5Н8;

д) С9Н16;

є) С6Н12.

Запитання 27

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули ароматичних вуглеводнів (аренів):

варіанти відповідей

а) С6Н6;

б) С6Н12;

в) С7Н8;

г) С7Н14;

д) С6Н10;

є) С8Н10.

Запитання 28

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули етиленових вуглеводнів:

варіанти відповідей

а) С15Н28;

б) С13Н28;

в) С15Н30;

г) С15Н32;

д) С14Н28;

в) С13Н26.

Запитання 29

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули ацетиленових вуглеводнів:

варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С4Н8;

в) С4Н6;

г) С4Н10;

д) С5Н10;

є) С5Н8.

Запитання 30

Серед нижченаведених формул речовин виберіть формули алканів:


варіанти відповідей

а) С6Н6;

б) С6Н12;

в) С6Н10;

г) С6Н14;

д) С7Н16;

є) С8Н18.

Запитання 31

Яка речовина містить подвійний зв’язок?

варіанти відповідей

а) С2Н2;

б) С2Н6;

в) С2Н4;

г) С3Н4.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест