10Ф Напруженість електричного поля. Потенціал

Додано: 12 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 92 рази
19 запитань
Запитання 1

Носій найменшого негативного заряду

варіанти відповідей

електрон

протон

нейтрон

Запитання 2

Одиниця заряду в СІ

варіанти відповідей

[q]=1 Кл (кулон)


[q]=1 А (ампер)


[q]= 1 Н (ньютон)


[q]= 1 Н/Кл (ньютон на кулон)

Запитання 3

Дві однакові провідні заряджені кульки торкнулися одна одної й відразу розійшлися. Обчисліть заряд кожної кульки після дотику, якщо перед дотиком заряд першої кульки дорівнював -2∙нКл, а заряд другої кульки становив 8∙нКл.

варіанти відповідей

q1 =q2 = 3∙нКл

q1 =q2 = 6∙нКл

q1= q2 = -3∙нКл

заряди кульок не зміняться

Запитання 4

Як зміниться напруженість поля біля точкового заряду, якщо модуль його заряду збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 3 рази

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 9 разів

зменшиться в 9 разів

Запитання 5

Як зміниться напруженість поля біля точкового заряду, якщо відстань до пробного заряду збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 9 разів

Запитання 6

На якому з малюнків правильно зображено взаємодію заряджених тіл? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Атом, ядро якого має 20 протонів, утратив 2 електрони. Скільки електронів залишилося в атомі?

варіанти відповідей

20 електронів

22 електрони

18 електронів

8 електронів.

Запитання 8

Одиниця напруженості електричного поля

варіанти відповідей

[E]= 1 Н/Кл

[E]= 1 Кл/Н

[E]= 1 кг/м

[E]= 1 Кл

Запитання 9

Напруженість електричного поля системи зарядів у даній точці простору дорівнює векторній сумі напруженостей полів, які створюються цими зарядами в даній точці - це

варіанти відповідей

принцип протидії електричних полів

принцип супернапруженості електричних полів

принцип суперпозиції електричних полів

принцип незалежності електричних полів

Запитання 10

Якою є напруженість електричного поля в даній точці, якщо поле силою 10∙10-6 Н діє на заряд 40∙10-9 Кл?

варіанти відповідей

0,25 Н/кл

0,25 Н

250 Н/кл

250 Н

Запитання 11

Однорідне поле - це поле, у якому ...

варіанти відповідей

у всіх точках простору однаковий заряд


у всіх точках простору однакова густина заряду


у всіх точках простору однакова напруженість поля


у всіх точках простору однакова напруга


Запитання 12

одиниця різниці потенціалів в Сі —

варіанти відповідей

В

Вт

кВт с

В с

Запитання 13

поверхня, в усіх точках якої потенціал електростатичного поля має однакове значення

варіанти відповідей

називають еквіпотенціальна поверхня

називають поверхнями, що дорівнють

називають дифузними

називають еквіповерхня

Запитання 14

Потенціал поля, створеного точковим зарядом можна розрахувати за формулою: 

варіанти відповідей

φ=k Q/r

φ=φ12+...+φn

φ=Wp/q

φ12=A1→2/q

Запитання 15

Модуль напруженості електричного поля

варіанти відповідей
Запитання 16

Потенціал електричного поля

варіанти відповідей
Запитання 17

Величину, яка вимірюється відношенням потенціальної енергії заряду в певній точці поля до величини цього заряду, називають...

варіанти відповідей

Електроємністю

Потенціалом

Напруженістю

Запитання 18

Робота електричного поля по переміщенню заряду визначається за формулою

варіанти відповідей

 A=φ/q

A=qEd

A=qU/2

A= E/q

Запитання 19

потенціал електричного поля позначають символом..

варіанти відповідей

..φ

...ε

..ε0

...k

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест