Рівномірний рух. Швидкість руху. Рівняння руху.

Додано: 13 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1341 раз
14 запитань
Запитання 1

Механічний рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу проходить різний шлях

варіанти відповідей

механічний рух

рівноприскорений прямолінійний рух

нерівномірний рух

рівномірний рух

Запитання 2

Пліт рухається за течією з швидкістю 5 м/с. По плоту в напрямку проти руху течії рухається людина з швидкістю 3 м/с. Яка швидкість людини відносно берега?

варіанти відповідей

5 м/с

3 м/с

8 м/с

2 м/с

Запитання 3

Тіло рухається рівномірно прямолінійно за законом: x = -5 + 8t. Визначіть початкову координату та швидкість руху тіла.

варіанти відповідей

x0 = 5м; vx = 8 м/с.

x0 = 5м; vx = -8 м/с.

xo = -5м; vx = -8 м/с.

xo = -5м; vx = 8 м/с.

Запитання 4

Швидкість рівномірного прямолінійного руху дорівнює...

варіанти відповідей

сумі переміщення і часу, протягом якого це переміщення відбулося

добутку переміщення і часу, протягом якого це переміщення відбулося

відношенню переміщення до часу, протягом якого це переміщення відбулося

 різниці переміщення і часу, протягом якого це переміщення відбулося

Запитання 5

Вкажіть правильно переведені одиниці швидкості.

варіанти відповідей

36 км/год = 12 м/с

54 км/год = 17 м/с

127 км/год = 32 м/с

117 км/год = 32,5 м/с

Запитання 6

Рівняння руху вантажного автомобіля має вигляд х1 = –270 + 12t, а рівняння руху пішохода, який іде узбіччям того самого шосе, х2 = – 1,5 t. Коли й де вони зустрілися?


варіанти відповідей

зустрінуться через 30 с, в координаті 30 м.

зустрінуться через 20 с, в координаті -30 м.

зустрінуться через 10 с, в координаті 300 м.

зустрінуться через 5 с, в координаті -300 м.

Запитання 7

ученицю можна вважати матеріальною точкою, коли вимірюють:

варіанти відповідей

її зріст

масу

тиск, який вона створює на підлогу

відстань, яку вона долає

Запитання 8

у міжнародній системі одиниць СІ довжину шляху, пройденого фізичним тілом, вимірюють одиницею....

варіанти відповідей

1 см

1 км

1 дм

1 м

1 мм

Запитання 9

система відліку - це....

варіанти відповідей

тіло відліку і система координат, повязана з ним

тіло відліку, система координат повязана з ним, і прилад для вимірювання часу

система координат і прилад для вимірювання часу

тіло відліку і прилад для вимірювання часу

Запитання 10

яка із рівностей є неправильною?

варіанти відповідей

1 год=3600 с

30 мм/с=3 см/с

1 хв=1/60 год

60 км/год=1 км/хв

1 мм=0,01 м

Запитання 11

Тіло рухається 200 с зі швидкістю 5 м/с, потім стоїть 1 хвилину і знову переміщається на 400 м зі швидкістю 8 м/с. Знайдіть його середню швидкість руху на всієї ділянці.


варіанти відповідей

≈ 4,52 м/с

≈ 5,6 м/с


≈ 6,34 м/с

Не має правильної відповіді.

Запитання 12

За графіком №1 запишіть рівняння руху тіла.

варіанти відповідей

х = 5t

x = 5 + t

x = 5

не має правильної відповіді

Запитання 13

Спортсмен пробіг на північ 1200 м, а потім на схід ще 500 м. Знайдіть його шлях та модуль переміщення.

варіанти відповідей

1700 м; 1300 м.

700 м; 1700 м

1300 м; 1700 м

1700 м; 700 м

Не має правильної відповіді.

Запитання 14

Як потрібно рухатися, щоб шлях і модуль переміщення постійно збігалися?


варіанти відповідей

Рівномірно

По колу

Прямолінійно

Прямолінійно в тому самому напрямку


Так рухатися неможливо


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест