11 клас Контрольна робота за темами: "Гідросфера" та "Біосфера"

Додано: 11 лютого
Предмет: Географія, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Уся вода світу утворює водну оболонку Землі -

варіанти відповідей

атмосферу

гідросферу

літосферу

Запитання 2

Яку частку поверхні Землі вкриває Світовий океан?

варіанти відповідей

78%

71%

68%

96,5

Запитання 3

У яку пору року настає повінь на річках, які мають снігове живлення?

варіанти відповідей

улітку

восени

узимку

навесні

Запитання 4

Фаза водного режиму, яка щороку повторюється в певних кліматичних умовах в один і той самий сезон, характеризується найбільшою водністю та високим і тривалим підняттям рівня води в річці

варіанти відповідей

паводок

повінь

зимова межень

весняна межень

Запитання 5

Найглибше озеро на Землі

варіанти відповідей

Ладозьке

Танганьїка

Вікторія

Байкал

Запитання 6

Грунти, які характерні для зони степу

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

сірі лісові

чорноземи

червоноземи

Запитання 7

Компонент, який визначає родючість грунту

варіанти відповідей

повітря

мінеральні речовини

гумус

вода

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому вказані всі грунтотвірні чинники

варіанти відповідей

гірські породи, клімат, вода, організми, час

рельєф, клімат, рослини

гірські породи, клімат, організми

клімат, вода, організми, час

Запитання 9

У процесі фотосинтезу беруть участь

варіанти відповідей

вода, повітря, грунт, внутрішня енергія Землі

вода, вуглекислий газ, сонячна енергія

грунт, рослини, повітря

атмосферні опади, атмосфера, рослинність

Запитання 10

До складу біосфери належать (декілька варіантів відповіді)

варіанти відповідей

нижній шар атмосфери

уся гідросфера

верхній шар гідросфери

уся літосфера

верхній шар літосфери

уся атмосфера

верхні шари атмосфери

Запитання 11

Хто з учених є засновником учення про біосферу?

варіанти відповідей

Василь Докучаєв

Володимир Вернадський

Михайло Ломоносов

Микола Миклухо-Маклай

Запитання 12

Найбільші запаси прісних вод нашої планети містяться в:

варіанти відповідей

Озера

Підземні води

Льодовики

Моря

Запитання 13

Які твердження правильно характеризують внутрішні води України?

варіанти відповідей

річки мають переважно льодовикове живлення

більшість річок належать до басейнів Чорного й Азовського морів

великі за площею озера зосереджені в Українських Карпатах

найбільші водосховища побудовано на Дніпрі

кількість боліт зменшується з півночі на південь

водними ресурсами найкраще забезпечені східні й південні області

каналами вода постачається з Полісся в приморські міста-порти

Запитання 14

Що таке річка?

варіанти відповідей

 Природний водний потік, що тече у виробленій ним заглибині.

 Заповнена водою западина суходолу

Великі водойми, створені для накопичення і зберігання води

Надмірно зволожена ділянка суходолу

Води в товщі земної кори

Запитання 15

До вод суходолу належать

варіанти відповідей

моря

протоки

річки

затоки

льодовики

болота

озера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест