Контрольна робота А клас

Тест виконано: 69 разів
15 запитань
Запитання 1

Вкажіть елементи, які виявляють тільки ступінь окиснення +1 

варіанти відповідей

Калій

Кальцій

Гідроген

Літій

Запитання 2

У якій частині періодичної системи розташовані неметалічні елементи?

варіанти відповідей

лівій верхній

правій нижній

правій верхній

лівій нижній

Запитання 3

Проаналізуйте наведені твердження.

І. Озон і кисень - алотропні видозміни Оксигену.

ІІ. Уміст озону в атмосфері більший за вміст азоту.

Чи є поміж них правильні?

варіанти відповідей

 правильне лише перше

обидва правильні

 правильне лише друге

немає правильних

Запитання 4

Як називаються оксиди, яким не відповідають ані кислотні, ані основні властивості?

варіанти відповідей

кислотні

амфотерні

несолетворні

основні

Запитання 5

Вкажіть тип реакції

CaO+CO2=CaCO3


варіанти відповідей

 Сполучення

Обміну

Розкладу

Заміщення

окисно-відновне

не окисно-відновне

Запитання 6

Вкажіть, чим усувають постійну твердість води:

варіанти відповідей

кіпятінням

дією вапняного молока

дією соди

дією кислоти

Запитання 7

Знайдіть правильну назву солі NaH2PO4:

варіанти відповідей

натрій дигідрогенортофосфат 

натрій ортофосфат

натрій гідрогенортофосфат

натрій диортофосфат

Запитання 8

Розчин якої солі буде реагувати з розчином калій гідроксиду?

варіанти відповідей

 Na2SO4 

Na3PO4

Li2CO3 

MgSO4.

Запитання 9

****Письмово здійсніть перетворення й вишліть розв′язання.

Завдання для першого варіанту

ZnO→ZnSO4→Zn(OH)2→ZnO→ZnCl2

У відповіді тесту вкажіть загальну кількість атомів в третій формулі ланцюжка.

Завдання для другого варіанту:

CaO→Ca(OH)2→CaCO3→CO2→Na2CO3

У відповіді тесту вкажіть загальну кількість атомів в третій формулі ланцюжка.

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 10

Оберіть йони, які спричиняють тимчасову жорсткість води

варіанти відповідей

Mg2+

 Ca2+

 Cl-

SO42-


Na+

HCO3-

Запитання 11

Вкажіть сполуку, яка дає якісну реакцію на сульфат-іон

варіанти відповідей

НCl

Cu(OH)2

BaCl2

Na2SO3

Запитання 12

Кислотні дощі спричиняють оксиди таких елементів


варіанти відповідей

Нітрогену, Сульфуру

 Нітрогену, Хлору

 Сульфуру, Хлору

Запитання 13

**** Розв′яжіть задачу, розв′язок якої після завершення проходження тесту, надішліть мені на вайбер протягом хвилини (можна в чорновому варіанті).

Задача для першого варіанту:

При сплавлянні 50 г кальцій карбонату із силіцій ІV оксидом одержали кальцій силікат масою 45 г. .Визначте відносний вихід цього продукту реакції у відсотках.

Задача для другого варіанту:

Який обєм водню ( н.у.) можна одержати в результаті взаємодії залізних ошурок масою 3,11 г з масовою часткою домішок 10% з розчином хлоридної кислоти?


У відповіді вкажіть кількість електронів у атома Натрію.

варіанти відповідей

23

11

12

14

Запитання 14

Неметали в реакціях з металами виявляють

варіанти відповідей

окисні властивості

відновні властивості

і окисні,і відновні

Запитання 15

До силікатних матеріалів належать:


варіанти відповідей

скло

кераміка

 мікродобрива

 цемент

сплави

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест