11.Оптика. КР 9

Додано: 28 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: 11.Оптика. КР 9
Тест виконано: 184 рази
12 запитань
Запитання 1

Фотони якого випромінювання мають найменший імпульс?  

варіанти відповідей

червоного

фіолетового

жовтого

зеленого

Запитання 2

Кожний окремий квант світла має властивості частинки, а сукупність квантів поводиться подібно до хвилі .Така двоїста природа світла отримала назву...

варіанти відповідей

ефект Доплера

корпускулярно-хвильовий дуалізм

хвиля де Бройля

постулат Бора

Запитання 3

Під дією світлового випромінювання з поверхні металу вилітають електрони. Їхня максимальна кінетична енергія залежить від...

варіанти відповідей

інтенсивності світла

частоти опромінення

відстані від джерела світла

кута падіння світла на поверхню металу

Запитання 4

Виберіть правильну відповідь. Кут падіння – це кут між променем падаючим та …

варіанти відповідей

межею поділу середовищ

променем заломленим

променем відбитим

перпендикуляром до межі поділу середовищ.


Запитання 5

Дифракцією світла називається ...

варіанти відповідей

зміна напряму поширення світлових променів під час переходу з одного прозорого середовища в інше

огинання світлом перешкод

взаємне підсилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль

розкладання сонячного світла на спектр під час проходження його через трикутну призму.


Запитання 6

Хвилі, що мають однакову частоту та сталу різницю ходу називають:

варіанти відповідей

поздовжніми

когерентними

поперечними

стоячими

Запитання 7

Утворення веселки - це результат...

варіанти відповідей

інтерференції

дифракції

дисперсії

поляризації

Запитання 8

Листя здається зеленим, тому що воно...


варіанти відповідей

поглинає хвилі переважно зеленого кольору, а інші відбиває

відбиває хвилі всіх кольорів, а жовтий і синій поглинає

поглинає хвилі переважно зеленого кольору

відбиває хвилі переважно зеленого кольору, а інші поглинає

Запитання 9

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом:

варіанти відповідей

Дифракції світла                 

Інтерференції світла

Дисперсії світла                 

Поглинання світла

Запитання 10

Світло виявляє як хвильові, так і корпускулярні властивості. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Дифракція світла говорить про його корпускулярну природу


Інтерференція світла говорить про його корпускулярну природу


Існування червоної межі фотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії


Атоми випромінюють світло окремими порціями енергії – квантами

Запитання 11

Утворення різнокольорового забарвлення поверхні мильної бульбашки є результатом:

варіанти відповідей

Інтенференції світла

Дисперсії світла

Дифракції світла

Заломлення світла

Запитання 12

Сонячні промені падають на віконне скло й утворюють світловий «зайчик». Сонячне світло при цьому: 

варіанти відповідей

Повністю відбивається               

Повністю розсіюється 

Повністю проходить крізь скло        

Відбивається й заломлюється в склі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест