7 кл КР №4 "Тиск твердих тіл, рідин і газів"

Додано: 8 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 94 рази
15 запитань
Запитання 1

Тиск – це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню

варіанти відповідей

Сили тяжіння до площі поверхні

Сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

Ваги тіла до площі поверхні

Запитання 2

Як тиск залежить від площі поверхні, до якої прикладена сила?

варіанти відповідей

Не залежить

Зменшення площі викликає збільшення тиску

При зменшенні цієї площі зменшується і тиск

Збільшення площі не змінює тиску

Запитання 3

48,5 Н/см2 =

варіанти відповідей

4 850 000 Н/м2

485 000 Па

0,00485 Па

0,0485 Н/м2

Запитання 4

354,7 МПа =

варіанти відповідей

354 700 000 Па

3 547 000 000 Па

0,3547 Па

0,0003547 Па

Запитання 5

Позначте прилад, який використовують для вимірювання атмосферного тиску:

варіанти відповідей

динамометр

манометр

барометр

мікрометр

Запитання 6

Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

варіанти відповідей

760 Па

760 мм рт.ст.

76 см рт.ст.

7 атмосфер

Запитання 7

В яких одиницях можна вимірювати атмосферний тиск?

варіанти відповідей

Ньютонах

мм рт.ст.

Паскалях

кг

Запитання 8

Архімедова сила - це...

варіанти відповідей

Сила, з якою Земля притягує до себе тіло

Сила, з якою тіло діє на опору чи розтягує підвіс

Виштовхувальна сила, яка діє на занурене в рідину або газ тіло

Сила, яка виникає внаслідок деформації тіла

Запитання 9

Значення виштовхувальної сили, що діє на тіло, занурене в рідину або газ, можна розрахувати за формулою:

варіанти відповідей

F =mg

F=ρgV

p = ρgh

F = kΔx

Запитання 10

Чому дорівнює виштовхувальна сила?

варіанти відповідей

Масі рідини в об'ємі зануреного тіла

Вазі тіла

Силі тиску, що діє на тіло знизу

Вазі рідини в об'ємі зануреного тіла

Запитання 11

Сила Архімеда залежить від:

варіанти відповідей

об’єму тіла

об’єму рідини

густини рідини

густини тіла

Запитання 12

Рідина густиною 1800 кг/м3 має висоту 10 см. Який тиск рідина чинить на дно посудини?

варіанти відповідей

1800 Па

180 000 Па

1030 Па

Запитання 13

Яку силу тиску створює гідравлічний прес, якщо до малого поршня площею 10 см2 приклали силу 50 Н? Площа виликого поршня 40 см2.

варіанти відповідей

12,5 Н

200 Н

20 Н

125 Н

Запитання 14

Тіло потопає у рідині, якщо...

варіанти відповідей

його густина дорівнює густині рідини

його густина менша за густину рідини

його густина більша за густину рідини

неможливо визначити

Запитання 15

Яка маса шматка міді, якщо у воді на нього діє виштовхувальна сила 10 Н? Густина міді 8,9 г/см3, густина води 1 000 кг/м3.

варіанти відповідей

0,0089 кг

8,9 г

8,9 кг

89 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест