8 клас Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення.

Додано: 8 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
8 запитань
Запитання 1

Процес переходу речовини з твердого стану в рідкий називають:

варіанти відповідей

Кристалізація

 Плавлення

 Кипіння

Випаровування

Запитання 2

Процес переходу речовини з рідкого стану в твердий називається..

варіанти відповідей

 Плавлення

Випаровування

Кристалізація

Кипиння

Запитання 3

Фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.

варіанти відповідей

 Кінетична енергія

Кількість теплоти

 Питома теплота плавлення

 Питома теплоємність речовини

Запитання 4

Питому теплоту плавлення позначають літерою:

варіанти відповідей

Q

λ

 F

 m

Запитання 5

За якою формулою обчислюють питому теплоту плавлення?

варіанти відповідей

λ=Q×m

λ=m/Q

 Q=λ×m

  λ=Q/m

Запитання 6

Під час замерзання води:

варіанти відповідей

 збільшується середня швидкість теплового руху її молекул

 виникає кристалічна решітка

 зменшується середня швидкість теплового руху її молекул

руйнується кристалічна решітка

Запитання 7

Яка кількість теплоти необхідна для плавлення 500 г свинцю, взятого за температури плавлення?

варіанти відповідей

12,5 Дж

12,5 кДж

12,5 мДж

12,5 МДж

Запитання 8

Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації 1 т сталі, взятої за температури кристалізації? Питома теплота плавлення 84 кДж/кг

варіанти відповідей

84 Дж

84 кДж

84 МДж

84 мДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест