8 клас Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

12 запитань
Запитання 1

Молярний об’єм – це відношення кількості речовини до об’єму ?  

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Число Авогадро становить 6,02* 1023  ? 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Молярна маса визначається за формулою M = m/υ? 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

Молярний об’єм – це фізична стала, яка за нормальних умов однакова для всіх газів і чисельно дорівнює 24,5 л/моль ?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 5

Кількість речовини позначається буквою «υ» і її одиницею є моль? 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Відносною густиною газів називають відношення, що показує, у скільки разів маса певного об’єму одного газу більша або менша від маси того ж об’єму іншого газу за однакових умов ? 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 7

Одиницею молярної маси є моль/г або моль/кг ? 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 8

Молярний об’єм виражається за формулою υ = V/Vm? 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Відносна густина газів позначається літерою латинського алфавіту D? 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 10

Який об'єм займає 2 моль кисню?

варіанти відповідей

2 л

16 л

22,4 л

44,8 л

Запитання 11

Яка маса 0,5 моль харчової соди?

варіанти відповідей

84

86

42

44

Запитання 12

Який об'єм займає 10 г водню?

варіанти відповідей

10 мл

112, л

11,25 л

10 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест