8 клас. Кислоти (.Домашнє завдання.)

Додано: 24 березня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1342 рази
20 запитань
Запитання 1

  Укажіть формулу ортофосфатної кислоти:

варіанти відповідей

НРО3;

РН3

Н3РО4

HF 

Запитання 2

  Укажіть сполуку, яка не належить до оксидів:

варіанти відповідей

SO2

H2SO4

H2O

MgO

Запитання 3

 Укажіть ряд сполук, в якому є лише трьохосновні кислоти:

варіанти відповідей

Н3AsО4, Н3РО4, Н3РО3;

H2S, H2SO3, HBr;    

H3РО4, HCl, H2SO4 ;  

HF, Н3AsО4, H2S  

Запитання 4

Вкажіть групу речовин, яка містить лише безоксигенові кислоти:

     

варіанти відповідей

НСN, НВг, НNO2.

Н2SO4, Н2S, НВг;

НСN, НNO2, НNO3;

НВг, НІ, Н2S;

Запитання 5

Вкажіть формулу кислотного залишку метафосфатної кислоти:

варіанти відповідей

PO3

PO4

PO2

P2O7

Запитання 6

Вкажіть валентність кислотного залишку сульфатної кислоти:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

   Укажіть схему, яка відповідає реакції заміщення:

варіанти відповідей

АВ + СD → AD + CB;

А → В + С; 

А + ВС → АС + В ;  

А + В → С

Запитання 8

Вкажіть рівняння реакції обміну:

      

варіанти відповідей

Мg + 2НСІ =МgСl2 + Н2;  

СuО + 2НСІ = СuСІ2 + Н2

2Мg + O2 = 2МgO

2Al + 2H3PO4 = 2AlPO4 + 3H2

Запитання 9

В який колір забарвлюється лакмус у кислому середовищі?

     

варіанти відповідей

синій;

малиновий

фіолетовий

червоний

Запитання 10

Укажіть метали, які не взаємодіють з хлоридною кислотою:

варіанти відповідей

Zn

Cu

Ba

Ag

Запитання 11

Вкажіть найбільш і найменш активний метал

варіанти відповідей

Fe

Na

Al

Ag

Mg

Pb

Запитання 12

Позначте рядок, у якому послідовно записані формули одно-, дво-, триосновних кислот:

варіанти відповідей

Н3РО4, HBr, H23

НСl, Н2СО3, Н3РО4

НСl, HNО3, HBr

H2S, H23, H24

Запитання 13

З якими речовинами можуть взаємодіяти кислоти:

варіанти відповідей

Cu, CaO, SO2, NaOH

Mg, CaO, Ca(OH)2, Al(OH)3

 Zn, BaO, CO2, HCl

 P, CO2, Al2O3, KOH

Запитання 14

Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого

 H24 + Сг(ОН)3 = Cr2(SО4)3+ Н2О:

варіанти відповідей

4

6

12

5

Запитання 15

Позначте, скільки із поданих речовин -

Cu, СаО, Н2О, Cu(OH)2, Zn -

реа­гують з хлоридною кислотою :

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 16

Сполуки якого класу речовин утворюються під час взаємодії води з оксида­ми    неметалічних елементів?

варіанти відповідей

солі

основи

кислотні оксиди

кислоти

Запитання 17

Кислоти взаємодіють з солями, якщо:

 

 

 

  

варіанти відповідей

 в результаті реакції утворюється осад;

 в результаті реакції утворюються яскраво забарвлені продукти;

 в результаті реакції виділяється газ;

в результаті реакції видимих змін не спостерігається.

Запитання 18

Виберіть продукти реакції: BaO + H2SO4 =

 

варіанти відповідей

H2

BaSO4

H2O

BaSO3

Запитання 19

Підрахуйте загальну cуму коефіцієнтів у рівнянні реакції:

Al + HCl =

варіанти відповідей

12

10

8

13

Запитання 20

Вкатить хімічні реакції , які відносяться до реакцій нейтралізації

  

  

варіанти відповідей

CaO + HCl = CaCl2 + H2O

Mg + H3PO4= Mg3(PO4)2 + H2

HCl + NaOH = NaCl + H2O

KOH + H3PO4 = K3PO+H2O

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест