8 клас. Кислоти. (Самостійна робота)

Додано: 24 березня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 3095 разів
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як необхідно готувати розчини кислот:

варіанти відповідей

лити воду в кислоту;

лити кислоту в воду

Запитання 2

Вкажіть формулу сульфітної кислоти:

варіанти відповідей

Н2SiO3

Н2SO4;

Н2S

Н2SO3

Запитання 3

Вкажіть валентність кислотного залишку ортофосфатної кислоти:

варіанти відповідей

II

III

IV

I

Запитання 4

Вкажіть назву кислотного залишку - NO3:

варіанти відповідей

нітрит;

нітрид;

нітрат;

нітроген

Запитання 5

Вкажіть групу, що складаються з кислот:

варіанти відповідей

НCl, NaH, CaO;

НNO2, Н2S, КІ;

BaO, HNO3, CH4

HF, HNO3 , Н2SO3

Запитання 6

Вкажіть забарвлення лакмусу в кислому середовищі:

варіанти відповідей

фіолетове;

червоне;

синє;

малинове

Запитання 7

Вкажіть речовини, з якими взаємодіє сульфатна кислота:

варіанти відповідей

цинк;

карбон(ІІ) оксид;

магній оксид;

золото

натрій гідроксид

хлоридна кислота

Запитання 8

Укажіть ряд сполук, в якому є лише трьохосновні кислоти:

варіанти відповідей

Н3AsО4, Н3РО4, Н3РО3

H2S, H2SO3, HBr; 

H3РО4, HCl, H2SO4

HF, Н3AsО4, H2S  

Запитання 9

Укажіть ряд сполук, в якому є лише оксигеновмісні кислоти:

варіанти відповідей

H2S, Н3РО4, НРО3

HF, Н3AsО4, H2S  

H3РО4, H2SO3, H2SO4 ;  

H2S, H2SO3, HBr;

Запитання 10

Укажіть схему, яка відповідає реакції обміну:

варіанти відповідей

А + В → С

А + ВС → АС + В

А → В + С; 

АВ + СD → AD + CB;  

Запитання 11

Укажіть рівняння реакції заміщення:

варіанти відповідей

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3;

H2O2 → H2O + O2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Mg + O2 → MgO

Запитання 12

Укажіть метал, який не взаємодіє з сульфатною кислотою:

варіанти відповідей

Cu

Fe

Pb

Zn

Запитання 13

Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти з HBr: 

варіанти відповідей

H2O

N2O5

MgO

Ca(OH)2

Запитання 14

Як називаються речовини, що змінюють своє забарвлення під дією кислот чи основ.

варіанти відповідей

каталізатор

індикатор

інгібітор

утилізатор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест