Оксиди

Додано: 19 березня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 34 рази
6 запитань
Запитання 1

Серед сполук: N2, CaO, MgS, Fе, Р4, О3, Н2SO4 , НСl, Вr2, NаОН


варіанти відповідей

більше формул простих речовин

більше формул складних речовин

формул простих і складних речовин однакова кількість

Запитання 2

Вкажіть ряд, що складається тільки з формул оксидів

варіанти відповідей

Мn2О7, СuCl2, Fe2O3, Ва(ОН)2

СО, Cu2О, Н2О, НNО3

CaO, Cl2O7 ,Ag2O, P2O5

Запитання 3

Оксиди класифікують на:

варіанти відповідей

кислотні

основні

амфотерні

металічні

неметалічні

Запитання 4

44,8 л карбон (ІV) оксиду за нормальних умов займають масу


варіанти відповідей

44 г

88 г

44,8 г

2 г

Запитання 5

Вкажіть сполуку, в якій масова частка Карбону найбільша


варіанти відповідей

СО2

CO

СН4

Запитання 6

Оксиди - це бінарні сполуки з

варіанти відповідей

металом

Гідрогеном

Оксигеном

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест