Онлайн тести з хімії 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Хімія, 8 клас
Створено 12 грудня
Приклад запитання: Вкажіть складові основ: 
Хімія, 8 клас
Створено 11 грудня
Приклад запитання: Укажіть назву фізичної величини, яка визначає кількість структурних частинок у певній її порції
Хімія, 8 клас
Створено 11 грудня
Приклад запитання: Укажіть кількість атомів Гідрогену у водні кількістю речовини 3 моль
Хімія, 8 клас
Створено 11 грудня
Приклад запитання: Зв'язок, що утворюється за допомогою спільних пар електронів називається …
Хімія, 8 клас
Створено 11 грудня
Приклад запитання: Обчисліть середню молярну масу (г/моль) газуватої суміші кисню з воднем, об'ємна частка кисню в якій становить 50%.
Приклад запитання: Яких хімічних елементів більше у періодичній системі? 
Хімія, 8 клас
Створено 10 грудня
Приклад запитання: Максимальний ступінь окиснення елемента,як правило,визначається
Хімія, 8 клас
Створено 9 грудня
Приклад запитання: Основи складаються з...
Хімія, 8 клас
Створено 8 грудня
Приклад запитання: Вибери ряд із формулами лугів:
Хімія, 8 клас
Створено 6 грудня
Приклад запитання: Обчисліть об'єм (л) пропану (н.у.) кількістю речовин 5 моль.
Хімія, 8 клас
Створено 2 грудня
Приклад запитання: Ковалентним називають хімічний зв'язок, що утворюється:
Приклад запитання: Укажіть формулу нітратної кислоти:
Хімія, 8 клас
Створено 1 грудня
Приклад запитання: Вкажіть найменшу елекронейтральну частинку речовини
Приклад запитання: Укажіть елемент з найбільш вираженими металічними властивостями
Хімія, 8 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Система з двох зарядів однакових за величиною, протилежних за знаком називається:
Хімія, 8 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Обчисліть, який об’єм займатимуть 3 моль азоту за н. у.
Хімія, 8 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Вкажіть формулу сульфатної кислоти
Хімія, 8 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Виділіть елемент з найвищою електронегативністю
Хімія, 8 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Укажіть ряд речовин, у якому наведено тільки солі:
Хімія, 8 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Укажіть формулу речовини, що має йонну кристалічну гратку в твердому стані:
Приклад запитання: Яка кількість речовини азоту містить 9,03 ⋅ 1023 молекул?
Хімія, 8 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: Вкажіть Сполуку, у якій Хлор має ступінь окиснення +7:
Хімія, 8 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Укажіть елементи, що можуть утворювати катіони
Хімія, 8 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Вкажіть кислотний оксид
Хімія, 8 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Позначте правильне твердження щодо основ: 
Приклад запитання: Укажiть елемент з найбiльшим радiусом атома:
Приклад запитання: Вкажіть хімічний елемент, що належитть до головної підгрупи періодичної системи:
Приклад запитання: Вкажіть елемент з найбільшим радіусом атома
Хімія, 8 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Позначте число неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні елемента з порядковим номером 6
Хімія, 8 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Що таке період?