Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з хімії 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :
Приклад запитання: Які оксиди належать до основних? 
Приклад запитання: Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :
Приклад запитання: Який з оксидів є причиною так званого парникового ефекту?
Приклад запитання: Вкажіть сполуки, які належать до оксидів
Приклад запитання: Обрати формули речовин, які спричиняють кислотні опади:
Приклад запитання: Кислоти - це складні речовини, що складаються з:
Приклад запитання: Кислоти - це складні речовини, що складаються з:
Хімія, 8 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Вкажіть метал, який може витискувати мідь із розчину купрум(ІІ) сульфату:
Приклад запитання: Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :
Приклад запитання: Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :
Приклад запитання: Укажіть формулу ортофосфатної кислоти:
Приклад запитання: Розташуй символи елементів у порядку зростання кількості електронів на зовнішньому рівні атомів
Хімія, 8 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Які оксиди належать до основних? 
Приклад запитання: Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки оксиди:
Приклад запитання: Виберіть символ для позначення молярного об’єму:
Приклад запитання: Назвіть безоксигенову кислоту
Хімія, 8 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Вкажіть сполуки, які належать до оксидів
Приклад запитання: В якому рядку правильно вказані продукти реакції H2SO4 + Ba(OH)2 =
Хімія, 8 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :
Приклад запитання: Вказати формули кислот:
Приклад запитання: Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :
Приклад запитання: Оберіть рядок, що містить назви ЛИШЕ фізичних тіл
Приклад запитання: Указати формулу кислоти, у якій масові частки елементів відповідно становлять Н – 2,1%, N – 29,8%, О – 68,1%:
Приклад запитання: В якому рядку правильно вказані продукти реакції H2SO4 + Ba(OH)2 =
Приклад запитання: Виберіть речовину, пропущену в рівнянні хімічної реакції H2CO3 → .... + H2O
Приклад запитання: Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :
Приклад запитання: Серед хімічних елементів вкажіть той, у якого найсильніше виражені металічні властивості
Приклад запитання: 1. Виберіть означення оксидівваріанти відповідей