Контрольна робота 9 кл "Геометричні перетворення"

Додано: 22 березня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 380 разів
13 запитань
Запитання 1

 Вибрати невірне твердження:

варіанти відповідей

під час перетворення симетрії відносно точки зберігаються відстані;

 при паралельному перенесенні пряма переходить у паралельну їй пряму; 

 перетворення подібності не зберігає кути між променями;

під час повороту трикутник переходить у трикутник

Запитання 2

 Дано точку А(2;5). Точка А1, що симетрична точці А відносно осі х має координати


варіанти відповідей

А1(-2;5)

  А1(2;-5)

А1(-2;-5)

А1(0;-5)

Запитання 3

Які з точок А(8;2), В(8;-2), С(2;8),D(-8;-2) симетричні відносно початку координат?

 

варіанти відповідей

А і В;

  А і С;

А і D;

  В і С

Запитання 4

 Паралельне перенесення задається формулами х’=х-2; у’=у+3. В яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(1;-2)?


варіанти відповідей

В(-1;1)

  С(3;-5)

D(1;2)

К(0;3)

Запитання 5

При повороті паралелограм перейде у

 

варіанти відповідей

квадрат;

трапецію

коло

паралелограм

Запитання 6

 Записати рівняння кола, в яке переходить коло (х-3)2+(у+1)2=3 при паралельному перенесенні, заданому формулами х’=х-1, у’=у+1.


Розв'язання запиши в зошиті


варіанти відповідей

(х-2)22=3

(х-4)2+(у+2)2=3;

(х-1)2+(у+1)2=3

(х-3)2+(у+1)2=2

Запитання 7

При паралельному переносі точка А(1; -3) переходить в точку В(-1;4). В яку точку в результаті цього паралельного переносу переходить точка С(1;-5)?


Розв'язання запиши в зошиті.

варіанти відповідей

(-2;7)

(-1;2)

(1;-2)

(7;-2)

Запитання 8

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2) і D(-3;-2) виберіть дві, які симетричні відносно осі абсцис.

варіанти відповідей

 А і В

С і D

 А і С

 А і D

Запитання 9

Серед наведених геометричних фігур укажіть ту, яка не має осі симетрії.

варіанти відповідей

 Прямокутник

 Відрізок

 Коло

 Паралелограм

Запитання 10

Серед наведених фігур вкажіть ті, що мають центр симетрії

варіанти відповідей

 Трапеція


Прямокутник

 Коло

 Трикутник

Запитання 11

Яка з фігур має лише 2 осі симетрії?

варіанти відповідей

прямокутник

 квадрат

ромб

коло

Запитання 12

Чи існує паралельне перенесення при якому точка А ( 0; 6 ) переходить в точку А′ ( - 3; 8 ), а точка В ( - 2; 5 ) переходить в точку В′ ( - 5; 7 )?


Розв'язання запиши у зошиті.

варіанти відповідей

Так

Ні

Визначити неможливо

Запитання 13

 Дано відрізок з кінцями в точках М(-4;-5) і N(-2;3) . Побудуйте відрізок, симетричний відрізку MN  відносно початку координат, та знайдіть координати його кінців.


Розв'язання запиши в зошиті


варіанти відповідей

М(-4;5)

М(4;5)

N(2;-3)

N(-2;-3)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест