Рух тіла під дією сили тяжіння.

Додано: 1 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Траєкторією руху м’яча, кинутого вертикально вниз або вгору є...

варіанти відповідей

крива лінія

пряма лінія

коло

парабола

Запитання 2

Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз — це

варіанти відповідей

рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, а>g

рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням a<g

рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням a=g

рівномірнний рух

Запитання 3

Яка сила діє у кожному цих трьох прикладах? (Опір повітря відсутній)

1. Рух кульки, кинутої вертикально вгору

2. Падіння листя з дерев

3. Пуск стріли з лука під кутом до горизонту.

варіанти відповідей

сила тертя

сила пружності

сила тяжіння

всі ці сили разом

Запитання 4

Чим відрізняються ці рухи?

1. Рух кульки, кинутої вертикально вгору

2. Стрибок людини у воду

3. Метання м'яча під кутом до горизонту

варіанти відповідей

Значенням прискорення.

Напрямом сили тяжіння.

Напрямом прискорення

Напрямом початкової швидкості.

Запитання 5

Для всіх тіл, які рухаються тільки під дією сили тяжіння, прискорення напрямлене...

варіанти відповідей

завжди вертикально вгору

завжди вертикально вниз

вправо і вниз

у всіх можливих напрямках

Запитання 6

Під час вільного падіння зростають ...

варіанти відповідей

швидкість і прискорення

шлях і прискорення

тільки шлях

швидкість і шлях

Запитання 7

За якою формулою можна знайти пройдений шлях тілом за час t при вільному падінні?

варіанти відповідей

h=gt2

h=gt2/2

h=gt

h=g/t2

Запитання 8

Камінь вільно падав на дно колодязя протягом 2 с. Яка глибина колодязя?

варіанти відповідей

10 м

20 м

30 м

40 м

Запитання 9

Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 м/с. Яку швидкість воно матиме через 2 с?

варіанти відповідей

40 м/с

20 м/с

10 м/с

0 м/с

Запитання 10

М’яч кинули вертикально вгору. Чи змінюється прискорення руху м’яча? Якщо змінюється, то як?

варіанти відповідей

Так, у верхній точці траєкторії прискорення дорівнює нулю.

Так, у верхній точці траєкторії напрям прискорення змінюється на протилежний.

Так, прискорення максимальне на початку руху м’яча. 

Ні, прискорення не змінюється протягом усього часу руху м’яча.

Запитання 11

Сила тяжіння виражається формулою:


варіанти відповідей

F = mg

 F=g/m

 F=a/m

  F=m/g

Запитання 12

Куля вільно падає на поверхню Землі протягом 3 с. Знайдіть  висоту, з якої вона падала.

варіанти відповідей

45 м

30 м

22, 5 м

37 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест