9 кл. Тематичне оцінювання з розділу: "Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ століття"

Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

В якій галузі виробництва діяли такі родини підприємців як Терещенки, Симиренки?

варіанти відповідей

машинобудування

металургія

цукровиробництво

легка промисловість

Запитання 2

На який процес вказують такі географічні об'єкти як "Зелений Клин", "Сірий Клин"?

варіанти відповідей

спеціалізація сільського господарства

концентрація виробництва

трудова еміграція

монополізація промисловості

Запитання 3

Перша політична партія Наддніпрянської України

варіанти відповідей

РУРП

РУП

УСДП

УДП

Запитання 4

Яку партію в результаті розколу РУП утворили В. Винниченко, С.Петлюра, М.Порш

варіанти відповідей

УНП

УРП

УСДРП

Спілку

Запитання 5

Справа Бейліса була спрямована проти

варіанти відповідей

українця

росіянина

єврея

поляка

Запитання 6

Причинами Російської революції 1905-1907 рр стали наступні чинники (3):

варіанти відповідей

Утворення воєнного блоку Антанта  

 Поразка у Кримській війні

Невдоволення робітників, вимоги встановити 8-год. робочий день.

Поширення ідей просвітників

Поразка у війні з Японією

Прагнення закріпити самодержавний лад в Росії

Невирішеність аграрного питання

Запитання 7

Яку назву мала перша українськомовна газета в підросійській Україні, що видавалася в Лубнах на Полтавщині напр. 1905 року

варіанти відповідей

Рада

Громадська думка

Хлібороб

Український вісник

Запитання 8

Якою подією завершилася російська революція 1905-1907 рр.?

варіанти відповідей

Маніфестом царя 17 жовтня

Кривава неділя

Розпуском ІІ Державної Думи

Повстання саперів у Києві

Запитання 9

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла:

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

створенню монополістичних об’єднань

націоналізації великих підприємств

подоланню залежності від іноземного капіталу

Запитання 10

Яка головна причина міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

варіанти відповідей

аграрне перенаселення

політичні утиски

національно-релігійний гніт

низький рівень промислового розвитку

Запитання 11

Яка країна на початку XX ст. визнала свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: «1) приєднати західні землі та з належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне значення для виходу нашого флоту... в Середземне море»?

варіанти відповідей

Російська імперія

Австро-Угорщина

Німеччина

Франція

Запитання 12

Характерна ознака розвитку сільського господарства Наддніпрянської України на початку XX ст. — це:

варіанти відповідей

високий рівень товарності селянських господарств

домінування фермерських господарств

відсутність поміщицьких господарств

хронічне селянське малоземелля

Запитання 13

Які явища визначали розвиток промислового виробництва земель підросійської України на початку 20 ст. (3)?

варіанти відповідей

промисловий переворот не завершився

робочий день тривав 7-8 годин на добу

формування спеціалізації промислових районів

відсутність іноземного інвестування в промисловість

утворення монополій

концентрація промислового виробництва

Запитання 14

Хто з українських історичних діячів зображений на фото?

варіанти відповідей

М.Грушевський

М.Міхновський

Є.Чикаленко

Б.Грінченко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест