9 кл. Закони Ньютона

Додано: 7 березня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: 9 кл. Закони Ньютона
Тест виконано: 456 разів
16 запитань
Запитання 1

другий закон Ньютона

варіанти відповідей

а = F/m

F = m/g

F = ma

F=m/a

m=a/F

m=F/a

Запитання 2

Інерцією називають явище ...

варіанти відповідей

зміни положення тіла відносно інших тіл

зміни швидкості тіла під дією інших тіл

збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл

залежність пройденого тілом шляху від швидкості руху

Запитання 3

Тіла зберігають свою швидкість постійною, якщо ...

варіанти відповідей

інші тіла діють почергово

дія на них інших тіл компенсується

дія на них інших тіл не компенсується

інші тіла діють постійно

Запитання 4

Перший закон Ньютона:

варіанти відповідей

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

існують такі системи відліку, в яких тіло, на яке не діють ніякі сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

Запитання 5

Ця фізична величина є мірою інертності тіла

варіанти відповідей

Маса

Час

Сила

Швидкість

Запитання 6

Як читається третій закон Ньютона?

варіанти відповідей

Тіла взаємодіють одне з одним силами рівними за модулем і протилежними за напрямом

Тіла взаємодіють одне з одним силами різними за модулем і напрямом

Тіла взаємодіють одне з одним силами різними за модулем і однаковими за напрямом

Тіла взаємодіють одне з одним силами однаковими за модулем і напрямом

Запитання 7

Який прилад використовують для вимірювання сили?

варіанти відповідей

Ваги

Динамометр

Термометр

Барометр

Запитання 8

За яких умов тіло зберігає свою швидкість сталою?

варіанти відповідей

Якщо на тіло не діють тіла.

Якщо на тіло не діють тіла, або дія усіх сил, прикладених до тіла є скомпенсованою.

Якщо рівнодійна усіх сил, прикладених до тіла дорівнює нулю.

Якщо швидкість тіла не змінюється.

Запитання 9

Чому (згідно чого) іноді під час різкого повороту автомобіля направо, можуть відчинитися ліві дверцята?

варіанти відповідей

Завдяки дифузії

Через явище інерції

Через тертя

Завдяки атмосферному тиску

Запитання 10

Що є причиною прискорення тіла?

варіанти відповідей

Маса тіла

Швидкість тіла

Прикладені сили

Густина тіла

Запитання 11

Яка з величин: маса чи сила - векторна?

варіанти відповідей

Тільки маса

Сила и маса

Тільки сила

не знаю

Запитання 12

Третій закон Ньютона

варіанти відповідей

описує взаємодію тіл

вказує на залежність прискорення тіла від його маси та сили, що спричинила це прискорення

пояснює явище інерції

вказує на існування інерціальних систем відліку

Запитання 13

Вкажіть назву закону, що формулюється так: "Прискорення a, якого набуває тіло внаслідок дії сили F, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі m тіла"

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона.

Третій закон Ньютона.

Другий закон Ньютона.

Четвертий закон Ньютона.

Запитання 14

Одиниця вимірювання сили

варіанти відповідей

м/с

 м/с2

кг/м

Н

Запитання 15

Рівнодійна сила – це …

варіанти відповідей

Алгебраїчна сума всіх сил, які діють на тіло

Сила, що приводить тіло в рух

Геометрична сума всіх сил, які діють на тіло

Векторна сума всіх сил, які діють на тіло

Запитання 16

Вкажіть назву закону, що формулюється так: "Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного і прямолінійного руху доти, поки на тіло не діють жодні сили або дії сил скомпенсовані".

варіанти відповідей

 Другий закон Ньютона.

Четвертий закон Ньютона.

Перший закон Ньютона.

Третій закон Ньютона


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест