26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Які українські землі на початку XX ст. називали «Українським П’ємонтом»?

варіанти відповідей

Закарпаття

Східну Галичину

Північну Буковину

Західну Волинь

Запитання 2

Які національно-спортивні, скаутські українські організації діяли на західноукраїнських землях на початку XX ст.?

варіанти відповідей

«Пласт», «Братство Тарасівців», "Дністер"

«Пласт», "Січ", «Хлопомани»

«Сокіл», «Січ», «Пласт»

«Дністер», «Сокіл»,«Братство Тарасівців»

Запитання 3

Яка подія стала приводом до революції 1905-1907 рр в Росії?

варіанти відповідей

повстання на броненосці «Потьомкін»

розстріл мирної демонстрації. «Кривава неділя»

загальноросійський політичний страйк

поразка Росії у війні з Японією

Запитання 4

Маніфест 17 жовтня 1905 р. проголосив:

варіанти відповідей

надання населенню громадянських свобод

розпуск І Державної Думи

 початок столипінської аграрної реформи

надзвичайний стан у Російській імперії 

Запитання 5

Про причини якого явища в західноукраїнських землях йдеться у фрагменті статті І. Франка. Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ землі і дуже малі заробітки..... матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки...Залишаючи свої оселі, речі, всі, як один, відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго".

варіанти відповідей

Скасування кріпацтва

Завершення промислового перевороту

Розвиток кооперативного руху

Трудова еміграція

Запитання 6

Куди був спрямований еміграційний потік українців з підавстрійської України у зв'язку з аграрним перенаселенням

варіанти відповідей

До Канади та США

У Північний Кавказ та на Далекий Схід

В Італію, Грецію та Іспанію

У Казахстан та Сибір

Запитання 7

Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна? 

1. Підняти ефективність сільського господарства.

2. Розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції.

3. Скасувати панщину та кріпосницьку залежність селян.

4. Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі.

5. Подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва.

6. Вирішити проблему аграрного перенаселення.

варіанти відповідей

1, 4, 6

3, 5, 6

1, 3, 4

2, 4, 5

Запитання 8

Автором брошури «Самостійна Україна» був:

варіанти відповідей

М. Меленевський

М. Грушевський

Д. Антонович

М.Міхновський

Запитання 9

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

примусово відчужувалися поміщицькі землі

розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

заохочувалося створення хуторів і відрубір

Запитання 10

М. Терещенко, П. Симиренко, Є. Чикаленко, були відомими

варіанти відповідей

діячами громадівського руху

засновниками кооперативного руху

меценатами і благодійниками

учасниками "Братства тарасівців"

Запитання 11

У роки революції 1905-1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

легалізація діяльності українських політичних партій

перша спроба відкрити недільні українські школи

об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

реорганізація Української православної церкви

Запитання 12

Визначте позитивний наслідок революції 1905-1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

варіанти відповідей

скасування панщини

поява різноманітних українських організацій, досвід парламентської діяльності

створення українського університету

запровадження української мови в школах

Запитання 13

Про розвиток якої галузі промисловості в Галичині свідчить наведена ілюстрація?

варіанти відповідей

лісопильної

нафтової

металургійної

машинобудівної

Запитання 14

Які з наведених явищ характерні для економіки західноукраїнських земель на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

інтенсивний розвиток давав змогу експортувати до 20 тонн борошна до Угорщини

збереження поміщицького землеволодіння за умови малоземелля і безземелля селян

переорієнтування господарства селян на потреби ринку - торгове землеробство і тваринництво

прагнення австрійського уряду розвивати галузі, повязані з виробництвом готової продукції

Запитання 15

Вкажіть митрополита греко-католицької церкви з 1901 по 1944 рр.

варіанти відповідей

Андрей Шептицький

Йосип Сліпий

Юліан Сас-Куїловський

Григорій Яхимович


Запитання 16

Укажіть портрет діяча з іменем якого пов’язано створення Русько-української радикальної партії (РУРП).

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 17

Вкажіть назви гімнастично-протипожежних товариств, у які на початку ХХ ст. об’єднувалася українська молодь Галичини:

варіанти відповідей

“Сокіл”, “Руська бесіда”, “Пласт”;

“Сокіл”, “Січ”, “Пласт”;

“Сокіл”, “Просвіта”, “Січ”;

“Січ”, “Просвіта”, “Руська бесіда”.

Запитання 18

Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?варіанти відповідей

Концерн

Картель

Синдикат

Трест

Запитання 19

Вкажіть причини російської революції 1905-1907рр.

(4 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Нерозв’язаність аграрного питання

Поразка в Кримській війні

Самодержавна форма правління

Відсутність демократичних прав і свобод

Непроведення військової реформи

Відсутність політичних партій

Жорстка експлуатація робітничого класу

Запитання 20

Які поняття стосуються Столипінської аграрної реформи?

(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

тимчасовозобов'язані селяни

право виступати у суді

утворення земств

урочна система

відруб

хутір

 вихід з селянської общини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест