Абетка електростатики. Електричне поле. Напруженість електричного поля

19 запитань
Запитання 1

Електричний заряд q - це

варіанти відповідей

процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинками

фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію

повний заряд електрично замкненої системи

фізична величина, яка характеризує частинки або тіла

Запитання 2

Носій найменшого негативного заряду

варіанти відповідей

електрон

протон

нейтрон

Запитання 3

Носій найменшого позитивного заряду

варіанти відповідей

електрон

протон

нейтрон

Запитання 4

В процесі електризації тертям

варіанти відповідей

частина електронів переходить з одного тіла на інше

частина протонів переходить з одного тіла на інше

Запитання 5

Закон збереження електричного заряду

варіанти відповідей

Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі

Повний заряд системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі

Частина заряду електрично замкненої системи тіл залишається незмінною під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі

Запитання 6

Одиниця заряду в СІ

варіанти відповідей

[q]=1 Кл (кулон)


[q]=1 А (ампер)


[q]= 1 Н (ньютон)


[q]= 1 Н/Кл (ньютон на кулон)

Запитання 7

На рисунку зображено позитивно заряджене тіло й підвішені на нитках кульки 1 і 2, що мають заряди невідомих знаків. Визначте знаки зарядів кульок 1 і 2.

варіанти відповідей

1 - позитивний, 2 - негативний

1 - негативний, 2 - позитивний

1, 2 - негативний

1, 2 - позитивний

Запитання 8

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модуль кожного з них збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 3 рази

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 9 разів

зменшиться в 9 разів

Запитання 9

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 9 разів

Запитання 10

Яке з наведених тверджень пояснює явище електризації тертям?

варіанти відповідей

Під час тісного контакту різнорідних тіл частина електронів з одного тіла переходить до іншого

У разі тертя одне об одне тіла втрачають електрони

Під час тертя одне об одне тіла набувають позитивних зарядів

Під час тертя породжуються нові заряджені частинки

Запитання 11

На якому з малюнків правильно зображено взаємодію заряджених тіл? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Що відбувається з шовком, коли ним натирають скляну паличку? 

варіанти відповідей

Шовк віддає електрони і заряджається позитивно

Шовк одержує електрони і заряджається негативно

Шовк віддає протони і заряджається негативно

Шовк одержує протони і заряджається позитивно

Запитання 13

Атом, ядро якого має 20 протонів, утратив 2 електрони. Скільки електронів залишилося в атомі?

варіанти відповідей

20 електронів

22 електрони

18 електронів

8 електронів.

Запитання 14

Електричне поле - це

варіанти відповідей

форма матерії, яка існує навколо заряджених тіл і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло, що перебуває в цьому полі.

повний заряд електрично замкненої системи тіл.

процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинами.

фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

Запитання 15

Джерела електричного поля

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

рухомі електричні заряди

змінні магнітні поля

незмінні магнітні поля

нерухомі електричні заряди

Запитання 16

Одиниця напруженості електричного поля

варіанти відповідей

[E]= 1 Н/Кл

[E]= 1 Кл/Н

[E]= 1 Кл

[E]= 1 Н

Запитання 17

Напруженість електричного поля системи зарядів у даній точці простору дорівнює векторній сумі напруженостей полів, які створюються цими зарядами в даній точці - це

варіанти відповідей

принцип протидії електричних полів

принцип супернапруженості електричних полів

принцип суперпозиції (накладання) електричних полів

Запитання 18

Якою є напруженість електричного поля в даній точці, якщо поле силою 10∙10-6 Н діє на заряд 40∙10-9 Кл?

варіанти відповідей

0,25 Н/кл

0,25 Н

250 Н/кл

250 Н

Запитання 19

З якою силою електричне поле напруженістю 250 Н/Кл діє на заряд 8∙10-10 Кл? 

варіанти відповідей

2∙10-7 Н

20∙10-7 Н

2∙10-7 Н/Кл

20∙10-7 Н/кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест