Основи електростатики.

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 360 разів
12 запитань
Запитання 1

Крапля води з електричним зарядом +q злилась з іншою краплею води , що має заряд -q. Яким стане заряд крапліни, що утворилася?

варіанти відповідей

-2q

-q

0

+q

+2q

Запитання 2

Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох заряджених кульок, якщо заряд кожної кульки збільшити в 2 рази, при незмінній відстані між ними?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

не зміниться

збільшиться у 4 рази

зменьшиться у 2 рази

зменьшиться у 4 рази

Запитання 3

Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових електричних зарядів при перенесенні їх в середовище з діелектричною проникністю = 2, якщо відстань між зарядами стала?

варіанти відповідей

збільшиться у 4 рази

збільшиться у 2 рази

зменьшиться у 4 рази

зменьшиться у 2 рази

залишиться незмінною

Запитання 4

Подивіться на малюнок, та оберіть напрямок кулонівської сили з боку двох позитивних зарялів, що діють на кульку розміщену в т. С

варіанти відповідей

1

2

3

4

вірної відповіді немає

Запитання 5

Яку одиницю вимірювання має електричний заряд?

варіанти відповідей

А⋅с

Вт

Н

Дж

Запитання 6

Процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинками називається

варіанти відповідей

електрика

електризація

електрична взаємодія

електростатика

Запитання 7

Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо відстань між ними збільшити у два рази?

варіанти відповідей

Зменшиться у 2 рази

Зменшиться у 4 рази

Збільшиться у 4 рази

Збільшиться у 2 рази

Запитання 8

Електричний заряд це фізична величина,яка характеризує властивість тіл

варіанти відповідей

і є мірою взаємодії

вступати в електромагнітну взаємодію

електризуватися

вступати в магнітну взаємодію

Запитання 9

Процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинками називається

варіанти відповідей

електрика

електризація

електрична взаємодія

електростатика

Запитання 10

Чи може тіло мати заряд 1,5е?

варіанти відповідей

так

ні

вірної відповіді немає

Запитання 11

6. Закон Кулона має вигляд

варіанти відповідей

q1+q2+....+qn=const

q= N*e

Запитання 12

Два однакові за модулем і знаком точкові заряди, розташовані на відстані 5 см один від одного, відштовхуються із силою 0,1 Н. Визначити значення кожного заряду.

варіанти відповідей

≈0.17*10-3

≈0.167*10-6

≈0.17*103

≈0.167*106

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест