Абетка механіки. Кінематика.

Додано: 12 вересня 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 688 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з часом?

варіанти відповідей

Динаміка

Кінематика

Механічний рух

Обертальний рух

Запитання 2

Як називається неперервна лінія, яку описує матеріальна точка відносно вибраної системи відліку?

варіанти відповідей

Траєкторія

Шлях

Переміщення

Рух

Запитання 3

Як називається довжина траєкторії, яку описує матеріальна точка за даний проміжок часу?

варіанти відповідей

Траєкторія

Шлях

Переміщення

Швидкість

Запитання 4

Як називається вектор, напрямлений із точки, яка визначає початкове положення тіла, в точку, яка визначає положення тіла в даний момент часу?

варіанти відповідей

Траєкторія

Шлях

Переміщення

Прискорення

Запитання 5

Переміщення може бути нульовим?

варіанти відповідей

Так

Ні

Інколи

Запитання 6

Як називається рух тіла, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення?

варіанти відповідей

Рівномірний прямолінійний

Рівномірний криволінійний

Рівноприскорений

Запитання 7

Який із зазначених прикладів руху можна вважати рівномірним?

варіанти відповідей

Відбувається гальмування автомобіля

Пасажир спускається екскалатором метрополітену

Літак злітає

Запитання 8

Що називають механічним рухом?

варіанти відповідей

Рух механізмів та іх частин.

Зміна положення тіла в просторі під дією сторонніх сил.


Рух фізичних тіл в просторі під дією сторонніх сил

Зміна з часом положенння тіла в просторі відносно інших тіл.

Запитання 9

Яким кольором позначено переміщення тіла?

варіанти відповідей

синім

жовтим 

червоним

Запитання 10

 Кінематика -  це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

               

              

               

варіанти відповідей

1) умову рівноваги тіла під дією сил;

 2) рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього;

3) рух тіла без урахування сил.

Запитання 11

Матеріальна точка - це ...

варіанти відповідей

... спеціальні об'єкти, розміри яких не враховують.

... будь-який об'єкт, розміри якого не враховують при деяких умовах.

... будь-який об'єкт, розміри якого враховують при певних умовах.

Запитання 12

Основна задача механіки:

варіанти відповідей

знайти швидкість тіла в будь-який момент часу.

знайти прискорення тіла в будь-який момент часу.

знайти положення тіла в просторі в будь-який момент часу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест