Агрегатні стани речовини. Плавлення і кристалізація

Додано: 18 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Процес переходу речовини з твердого в рідкий стан при сталій температурі називають ...

варіанти відповідей

пароутворенням

кристалізацією

плавленням

сублімацією

Запитання 2

2. Як називають температуру, при якій речовина переходить з рідкого стану у твердий?

варіанти відповідей

Температура кристалізації

Температура кипіння

Температура пароутворення

Запитання 3

3. В яких агрегатних станах може перебувати водень?

варіанти відповідей

Тільки в газоподібному

В газоподібному та рідкому

В газоподібному, рідкому та твердому

Запитання 4

4. Молекули води в різних агрегатних станах ...

варіанти відповідей

... відрізняються числом атомів

... відрізняються розмірами

... абсолютно однакові

Запитання 5

5. Маси води, льоду, водяної пари однакові. Який стан має найменшу внутрішню енергію?

варіанти відповідей

лід

вода

Водяна пара

Запитання 6

6. Порівнюючи температуру плавлення і температуру кристалізації речовин, можна дійти висновку ...

варіанти відповідей

tпл. > tкр.

tпл. = tкр.

tпл. < tкр.

Запитання 7

7. Чи можна розплавити ртуть, що знаходиться у твердому стані у каструлі виготовленої з льоду?

варіанти відповідей

так

ні

Інший варіант

Запитання 8

8. Як змінюється внутрішня енергія кристалічного тіла під час його плавлення?

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

Не змінюється

Запитання 9

9. Речовина з рідкого стану перейшла в інший агрегатний стан. Затверділа воно або випарувалася, якщо її внутрішня енергія збільшилася?

варіанти відповідей

кристалізувалася

випарувалася

Для відповіді не достатньо даних

Запитання 10

10. В якому стані може перебувати залізо?

варіанти відповідей

Тільки у твердому

У твердому і рідкому

У твердому, рідкому і газоподібному

Запитання 11

11. Яка з поданих речовин за кімнатної температури зберігає об'єм, але не зберігає форми?

варіанти відповідей

сталь

кисень

гелій

ртуть

Запитання 12

12. Коли речовина переходить з одного агрегатного стану в інший, змінюється:

варіанти відповідей

Маса молекул

Розмір молекул

Характер руху та взаємодії молекул

Склад молекул

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест