Контрольна робота Теплові явища (ІІчастина «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»)

10 запитань
Запитання 1

Виберіть правильні твердження. Ділянка графіка відповідає тепловому процесу:

варіанти відповідей

ІІ - плавлення

ІІ - кристалізації

І та ІІІ - охолодження

І та ІІІ - нагрівання

ІІ- нагрівання

Запитання 2

Виберіть всі правильні твердження.

Процес кипіння супроводжується:

варіанти відповідей

наявність шумів (звук)

наявність бульбашок

переходом рідини у газ

конденсацією пари на стінках посудини або кришки ємності в якій кипить рідина

сталої температури рідини

Запитання 3

Як називається теплова машина, яка перетворює енергію палива на механічну роботу?

варіанти відповідей

тепловий двигун

тепловий генератор

нагрівник

Запитання 4

Як називається пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти?

варіанти відповідей

робоче тіло

нагрівник

холодильник

Запитання 5

З яких частин складається теплова машина?

варіанти відповідей

нагрівник

робоче тіло

холодильник 

двигун

Запитання 6

Як називається фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна й показує, яка частина всієї енергії, що «запасена» в паливі, перетворюється на корисну роботу?

варіанти відповідей

коефіцієнт корисної дії холодильника

коефіцієнт корисної дії теплового двигуна

коефіцієнт корисної дії нагрівника

Запитання 7

За якою формулою обчислюється ККД теплового двигуна?

варіанти відповідей
Запитання 8

Двигун виконав корисну роботу 10 кДж. При цьому, при виконанні роботи було витрачено 300 кДж тепла. Обчислити ККД двигуна

варіанти відповідей

55%

33%

45%

30%

Запитання 9

Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб розплавити 500 г свинцю, який має температуру 27°С. Температура плавлення свинцю 327°С. Питома теплота плавлення - 25000 Дж/кг. Питома теплоємність - 140 Дж/кг °С.

варіанти відповідей

33500 Дж

40500 Дж

25000 Дж

140000 Дж

Запитання 10

Для перетворення в пару спирту, що перебуває за температури кипіння, затрачено 270 кДж енергії. Визначте масу спирту. Питома теплота пароутворення - 0,9 МДж/кг

варіанти відповідей

30 г

300 кг


0,3 кг

300 т

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест