Контрольна робота Теплові явища (ІІчастина «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»)

19 запитань
Запитання 1

Які чинники впливають на швидкість пароутворення?

варіанти відповідей

вид рідини

температура

об'єм рідини

площа поверхні рідини

наявність вітру над рідинию

посудина в якій налита рідина

Запитання 2

Випаровування речовини з твердої поверхні називається

варіанти відповідей

конденсація

сублімація

пароутворення

кристалізація

Запитання 3

Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний називається

варіанти відповідей

плавлення

тверднення

пароутворення

конденсація

Запитання 4

Вибрати тіла в кристалічному стані речовини

варіанти відповідей
Запитання 5

Вибрати картинки, на яких є речовини, що знаходяться в рідкому стані

варіанти відповідей
Запитання 6

Виберіть правильні твердження. Ділянка графіка відповідає тепловому процесу:

варіанти відповідей

ІІ - плавлення

ІІ - кристалізації

І та ІІІ - охолодження

І та ІІІ - нагрівання

ІІ- нагрівання

Запитання 7

Виберіть правильні твердження. На графіку зображено залежність температури від часу для різних фаз стану олова.

варіанти відповідей

АВ- відповідає процесу нагрівання твердого олова

ВС- відповідає процесу плавлення олова

СD - відповідає процесу нагрівання рідкого олова

CD- відповідає прочесу нагрівання твердого олова

ВС -відповідає процесу твердення олова

АВ- відповідає процесу нагрівання рідкого олова

Запитання 8

Виберіть всі правильні твердження.

Процес кипіння супроводжується:

варіанти відповідей

наявність шумів (звук)

наявність бульбашок

переходом рідини у газ

конденсацією пари на стінках посудини або кришки ємності в якій кипить рідина

сталої температури рідини

Запитання 9

Горіння це-

варіанти відповідей

хімічний процес окислення

нагрівання палива та подальне розпадання на молекули

хімічний процес обміну

хімічний процес розпаду

Запитання 10

Як називається теплова машина, яка перетворює енергію палива на механічну роботу?

варіанти відповідей

тепловий двигун

тепловий генератор

нагрівник

Запитання 11

Як називається пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти?

варіанти відповідей

робоче тіло

нагрівник

холодильник

Запитання 12

З яких частин складається теплова машина?

варіанти відповідей

нагрівник

робоче тіло

холодильник 

двигун

Запитання 13

Як називається фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна й показує, яка частина всієї енергії, що «запасена» в паливі, перетворюється на корисну роботу?

варіанти відповідей

коефіцієнт корисної дії холодильника

коефіцієнт корисної дії теплового двигуна

коефіцієнт корисної дії нагрівника

Запитання 14

За якою формулою обчислюється ККД теплового двигуна?

варіанти відповідей
Запитання 15

Двигун виконав корисну роботу 10 кДж. При цьому, при виконанні роботи було витрачено 300 кДж тепла. Обчислити ККД двигуна

варіанти відповідей

55%

33%

45%

30%

Запитання 16

Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб розплавити 500 г свинцю, який має температуру 27°С. Температура плавлення свинцю 327°С. Питома теплота плавлення - 25000 Дж/кг. Питома теплоємність - 140 Дж/кг °С.

варіанти відповідей

33500 Дж

40500 Дж

25000 Дж

140000 Дж

Запитання 17

Для перетворення в пару спирту, що перебуває за температури кипіння, затрачено 270 кДж енергії. Визначте масу спирту. Питома теплота пароутворення - 0,9 МДж/кг

варіанти відповідей

30 г

300 кг


0,3 кг

300 т

Запитання 18

Формула кількості теплоти при конденсації

варіанти відповідей

Q=rm

Q=λm

Q=cmΔt

Q=qm

Запитання 19

Питома теплота згорання палива позначається

варіанти відповідей

q

c

λ

r

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест