Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.

Додано: 19 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
25 запитань
Запитання 1

Процес переходу з твердого стану в рідкий

варіанти відповідей

випаровування

конденсація

плавлення

кристалізація

Запитання 2

Процес пароутворення з вільної поверхні називається

варіанти відповідей

випаровування

кипіння

конденсація

плавлення

Запитання 3

Процес переходу з рідкого стану в газоподібний називається

варіанти відповідей

плавлення

кристалізація

пароутворення

конденсація

Запитання 4

Процес пароутворення, який відбувається в усьому об'ємі рідини


варіанти відповідей

випаровування

кипіння

конденсація

кристалізація

Запитання 5

Принципова схема теплової машини складається з

варіанти відповідей

нагрівника

робочого тіла

сопла

холодильника

циліндр

свічка

Запитання 6

Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий

варіанти відповідей

конденсація

кристалізація

сублімація

пароутворення

випаровування

плавлення

охолодження

нагрівання

Запитання 7

Коефіцієнт корисної дії нагрівника може вимірюватися в

варіанти відповідей

%

Дж

Дж/кг

кг

Дж/0С

кг/Дж

Дж⋅кг

Н

Запитання 8

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, яка необхідна для плавлення речовини?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Q=cm(t2-t1)

Q=cm

Q=λ/m

Запитання 9

Питому теплоту плавлення обчислюють за формулою

варіанти відповідей

r = Q /m

q = Q /m

λ = Q /m

c = Q /m

Запитання 10

Швидкість випаровування рідини залежить від

Обрати 4 відповіді

варіанти відповідей

температури

площі поверхні рідини

вітру

роду рідини

об'єму

Запитання 11

Тепловий двигун це - 

варіанти відповідей

пристрій для перетворення кінетичної енергії тіла в механічну.

пристрій для перетворення механічної роботи у внутрішню енергію палива.

пристрій для перетворення внутрішньої енергії палива в механічну роботу.

пристрій для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів

Запитання 12

Як змінюється температура води  під час  кипіння? 

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

інша віджповідь

Запитання 13

Випаровування води відбувається:

варіанти відповідей

тільки за температури 100 °С

тільки за температури, вищої за 100 °С

за будь якої температури, з однаковою швидкістю

за будь якої температури, швидкість процесу залежить від температури

Запитання 14

Під час випаровування рідини з її поверхні вилітають:

варіанти відповідей

молекули з найменшою масою

молекули з найбільшою кінетичною енергією

будь які молекули, що опинилися поблизу поверхні

молекули з найменшою кінетичною енергією

Запитання 15

Теплота поглинається під час процесів...

варіанти відповідей

нагрівання

охолодження

пароутворення

конденсація

плавлення

кристалізація

згоряння палива

Запитання 16

Чи може ККД теплового двигуна дорівнювати 100%?

варіанти відповідей

може, якщо використати велику кількість палива

не може, тому що мають місце втрати, зумовлені різними факторами

не може, тому що двигун має скінчені розміри

може, якщо тертя між конструктивними елементами звести до нуля

Запитання 17

Які процеси відбуваються в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння?

варіанти відповідей

стиск, робочий хід, випуск, продувка

впуск, стиск, робочий хід, випуск

впуск, випуск, запалення, холостий хід

впуск, стиск, робочий хід, холостий хід

Запитання 18

На що витрачається енергія, яку отримує кристалічне тіло, що має температуру плавлення?

варіанти відповідей

на руйнування атомів

на надання атомам кінетичної енергії

на руйнування кристалічних ґраток

на надання атомам потенціальної енергії

Запитання 19

Питому теплоту плавлення позначають літерою

варіанти відповідей

λ                   

q                   

c

Q  

Запитання 20

Під час конденсації пари температура речовини:

варіанти відповідей

залишається незмінною;

зменшується;

для одних речовин збільшується, для інших — зменшується.

збільшується.

Запитання 21

Під час кристалізації температура речовини:

варіанти відповідей

Залишається незмінною

Зменшується

Збільшується

Для одних речовин збільшується, для інших зменшується

Запитання 22

Скільки кам’яного вугілля потрібно спалити, щоб виділилося 0,25 МДж

теплоти?

варіанти відповідей

0,009 кг

0,2 кг

0,9 г

200 г

Запитання 23

Яка енергія виділилася при кристалізації та охолодженні до 13 °С залізної

заготовки масою 80 кг?

варіанти відповідей

77,6 МДж

76,8 кДж

768 МДж

78 кДЖ

Запитання 24

Машина, яка працює циклічно й перетворює енергію палива на механічну роботу називають...

варіанти відповідей

Парова турбіна

Тепловий двигун

Двигун внутрішнього згоряння

Електричний двигун

Запитання 25

Яка кількість теплоти необхідна для перетворення ефіру масою 15 кг у пару?

Ефір взято за температури кипіння.

варіанти відповідей

6 МДж

0,03 МДж

37,5 МДж

6 кДж

0,03 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест