Аксіоми стереометрії і наслідки з них

Додано: 11 жовтня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 51 раз
10 запитань
Запитання 1

Яке з наступних тверджень правильне?

варіанти відповідей

будь які чотири точки лежать в одній площині;

будь які три точки не лежать в одній площині;

через будь які три точки проходить площина;

будь які чотири точки не лежать в одній площині;

через будь які три точки проходить площина, і причому тільки одна

Запитання 2

Скільки спільних точок мають дві різних площини, що перетинаються?

варіанти відповідей

Дві

Три

Чотири

Жодної

Безліч

Запитання 3

Точки A, B, C лежать на одній прямій, точка D не лежить на ній. Через кожні три точки, що не лежать на одній прямій проведено площину. Скільки різних площин проведено?

варіанти відповідей

одна

дві

три

чотири

нескінченно багато

Запитання 4

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

якщо одна точка прямої лежить на площині, то всі точки прямої лежать у цій площині;

через пряму і точку, що не лежить на ній, проходить площина, і при чому тільки одна

через дві прямі, що перетинаються, площину провести не можливо

будь які дві площини не мають спільних точок

якщо чотири точки не лежать в одній площині, то які-небудь три з них лежать на одній прямій

Запитання 5

Яку з перераховатих площин перетинає пряма EF (рисунок 1).

варіанти відповідей

ABC

AA1D

BB1C1

AEF

B1C1C

Запитання 6

Пряма а лежить у площині α і перетинає площину β. Яке взаємне розміщенняплощин α і β?

варіанти відповідей

визначити неможливо

вони збігаються

мають тільки одну спільну точку

не перетинаються

перетинаються по деякій прямій

Запитання 7

Точки A, B, C не лежать на одній прямій. M ∈ AB, K ∈ AC, X ∈ MK. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

X ∈ AB

X ∈ AC

X ∈ ABC

точки X і M збігаються

точки X і K збігаються

Запитання 8

Що можна сказати про взаємне розташування двох площин, які мають три спільні точки, що не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

перетинаються

нічого сказати неможливо

не перетинаються

збігаються

мають три спільні точки

Запитання 9

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

через будь які три точки проходить площина, і причому тільки одна

якщо дві точки прямої лежать у площині, то всі точки цієї прямої лежать у цій площині

якщо дві площини мають спільну точку, то вони не перетинаються

через пряму і точку, що не лежить на ній, проходить площина, і при чому тільки одна

через дві прямі, які перетинаються, площину провести неможливо

Запитання 10

Дві площини перетинаються по прямій с. Точка M лежить тільки в одній із площин. Що можна сказати про взаємне розміщення точки M і прямої с?

варіанти відповідей

ніякого висновку зробити неможливо

пряма с проходить через точку M

точка M лежить на прямій с

пряма с не проходить через точку M

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест