Аксіоми стереометрії та наслідки з них. Взаємне розташування прямих у просторі

12 запитань
Запитання 1

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 2

На малюнку зображено куб. Укажіть серед наведених пар прямих паралельні прямі.

варіанти відповідей

АС1 і А1С

BD1 i DB1

BD i D1B1

BD i AC1

Запитання 3

На малюнку зображено куб. Укажіть серед наведених пар мимобіжні прямі.

варіанти відповідей

АС1 і А1С

BD1 i DB1

BD i AC1

BD i D1B1

Запитання 4

Виберіть основі фігури стереометрії

варіанти відповідей

точка

промінь

площина

кут

коло

пряма

відрізок

трикутник

Запитання 5

Скільки площин можна провести через три точки?

варіанти відповідей

одну

одну або безліч

безліч

жодної

одну або жодної

Запитання 6

Скільки площин можна провести через дві точки?

варіанти відповідей

одну

одну або безліч

жодної

безліч

одну або жодної

Запитання 7

Виберіть правильний запис:

варіанти відповідей

А∈α, В∉α

 А⊂α, В∉α

А∈α, В∈α

А⊂α, В∈α

Запитання 8

Площину можна задати ...

варіанти відповідей

прямою і точкою, що їй належить

прямою і точкою, що їй не належить

двома прямими, що перетинаються

трьома точками однієї прямої

трьома точками, які не лежать на одній прямій

будь-якою плоскою фігурою

Запитання 9

Якщо прямі АВ і СК паралельні між собою, то прямі АС і ВК …

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

не є мимобіжними

Запитання 10

Точки А і В належать площині α, а точка С лежить поза площиною α. Які твердження правильні?

варіанти відповідей

пряма АВ лежить у площині α

пряма АС перетинає площину α

пряма ВС лежить у площині α

пряма АВ не лежить у площині α

пряма ВС перетинає площину α

пряма АС лежить у площині α

Запитання 11

Укажіть площину, яка проходить через прямі BN i SC

варіанти відповідей

BCA

BSC

ASB

ASC

Запитання 12

Прямі в і с перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих с і р, якщо прямі в і р мимобіжні?

варіанти відповідей

Можуть перетинатися, бути мимобіжними, паралельними

Тільки перетинаються

Перетинаються або мимобіжні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест