Альдегіди

Додано: 11 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Альдегіди
30 запитань
Запитання 1

Вкажіть, яка група атомів є функціональною для альдегідів:


варіанти відповідей

– СНО

– ОН

– СН3

- СООН

- NН2

Запитання 2

Серед наведених формул вкажіть формулу оцтового альдегіду:

 

варіанти відповідей

С2Н2

СН3СНО

СН3 – СН2 – ОН

СН3 - СООН

СН3 – СН2 – СООН

Запитання 3

Вкажіть загальну формулу альдегідів:

 

варіанти відповідей

R – OH

R – CHO 

CnH2n

R – CООН

Запитання 4

Дайте назву альдегіду: СН3 – СН2 – СНО


варіанти відповідей

бутаналь

пентаналь

пропаналь

етаналь

метаналь

Запитання 5

При окисненні пропаналю можна добути:

 

варіанти відповідей

пропанол

пропанон

пропанову кислоту

пропан

Запитання 6

Серед наведених формул сполук вкажіть формули альдегідів:

 

варіанти відповідей

R – СНО

СН3 – СНО

СН3 – СН2 – ОН

НСНО

СН3 – СН2 – СО – СН2 – СН3

Запитання 7

Вкажіть, з якими із перелічених речовин вступає в реакцію мурашиний альдегід:

 

варіанти відповідей

Na

КОН

амоніачний розчин аргентум(І) оксиду

О2

Запитання 8

Яка з речовин буде реагувати з купрум (ІІ) гідроксидом?


варіанти відповідей

етанол

ацетилен

метаналь

бензен

Запитання 9

Вкажіть, з якими з перелічених речовин вступає в реакцію оцтовий альдегід:


варіанти відповідей

Са 

NaOH   

Cu(OH)2

Н2

Запитання 10

При відновленні мурашиного альдегіду утворюється:

варіанти відповідей

масляна кислота

метан

оцтова кислота

метанол

етанол

Запитання 11

Для проведення реакції Кучерова (добування етаналю) необхідні такі реактиви:

варіанти відповідей

етилен і вода

спирти

ацетилен і вода

метан і вода

Запитання 12

За допомогою яких реактивів можна визначити альдегідну групу? 

варіанти відповідей

бромною водою

розчином ферум(ІІІ) хлориду

аміачним розчином аргентум (І) оксиду

калій перманганатом

Запитання 13

При відновленні пропаналю можна одержати:

варіанти відповідей

спирт

кетон

алкан

карбонову кислоту

Запитання 14

Ізомерами насичених альдегідів можуть бути

варіанти відповідей

одноатомні насичені спирти

багатоатомні спирти

кетони

алкени

Запитання 15

Найпростішим за складом та будовою альдегідом є

варіанти відповідей

етаналь

метаналь

метанол

бутаналь

Запитання 16

Назва речовини, структурна формула якої

варіанти відповідей

2,3-диметилпентаналь

3,4-диметилпентанол

3,4-диетилбутаналь

3,4 -диметилпентаналь

Запитання 17

Продуктами повного окиснення (горіння) альдегідів є:

варіанти відповідей

карбон(ІІ)оксид і вода

карбонова кислота

одноатомний спирт

 карбон(IV)оксид і вода

Запитання 18

Які речовини необхідні для добування етаналю? 

варіанти відповідей

етанол та натрій гідроксид 

 етанол та водень 

етанол та натрій 

 етанол та купрум(ІІ) оксид 

Запитання 19

За допомогою яких речовин можна виявити метаналь у розчині?

варіанти відповідей

аргентум(І) оксид 

купрум(II) гідроксид 

калій гідроксид 

 ферум(ІІІ) хлорид 

Запитання 20

    Водний розчин метаналю називають:


варіанти відповідей

карболова кислота

нафталін

гліцерин 

формалін

Запитання 21

Укажіть послідовність реагентів у схемі перетворень:

С2Н2 → С2Н6 → С2Н5Cl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН

варіанти відповідей

H2 , HCl , Na2O, CuO, Cu(OH)2

H2 , Cl2 , NaOH, CuO, Cu(OH)2

H2 , Cl2 , H2O, CuO, NaOH

CH4 , Cl2 , H2O, CuO, Cu(OH)2

Запитання 22

Етаналь масою 10 г з масовою часткою домішок 12% частково окиснили амоніачним розчином аргентум (І) оксиду. Обчисліть масу утвореного органічного продукту та зазначте його молярну масу.

варіанти відповідей

13,64 г ; 60 г/моль

13,64 г ; 46 г/моль

12 г ; 56 г/моль

12 г; 60 г/моль

Запитання 23

Насичені альдегіди з невеликими молекулярними масами є 

варіанти відповідей

безбарвними рідинами з характерним запахом, мають нижчі температури кипіння, ніж відповідні алканоли.

тверді речовини з характерним запахом, мають вищі температури кипіння, ніж відповідні алканоли.

безбарвними рідинами з характерним запахом, мають вищі температури кипіння, ніж відповідні алканоли.

газоподібні речовини без запаху, мають нижчі температури кипіння, ніж відповідні алканоли.

Запитання 24

Вкажіть групу речовин, яка містить лише ізомери

варіанти відповідей

гексаналь, 2,3-диметилпентаналь, 3,3-диметилпропаналь

пентаналь, 2,3-диметилбутаналь, 2-метилбутаналь

3,3-диметилбутаналь, 2,2-диметилбутаналь, етаналь

3,3-диметилпентаналь, 3-метилгексаналь, 2,2,3-триметилбутаналь

3,3-диметилгексаналь, 2,3-диметилгексаналь, 3-етил-2-метилгексаналь

Запитання 25

Вкажіть групу речовин, яка містить лише гомологи:

варіанти відповідей

етаналь, оцтова кислота, бутаналь

мурашина кислота, метаналь, оцтова кислота

бутаналь, метаналь, гексаналь

етиловий естер мурашиної кислоти, етаналь, пропаналь

Запитання 26

Вкажіть формулу ізомеру гексаналю

варіанти відповідей

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)COH

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-COH

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)COOH

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2OH

Запитання 27

Вкажіть реакції характерні для альдегідів

варіанти відповідей

окиснення та гідратації

дегідратування й окиснення

окиснення та відновлення

відновлення та гідратації

Запитання 28

За допомогою якого реагенту можна відрізнити пропаналь від пропанолу

варіанти відповідей

амоніачний розчин аргентум(І)оксиду

водний розчин брому

водний розчин натрій карбонату

суміш концентрованих розчинів нітратної і сульфатної кислот

Запитання 29

Укажіть,чому альдегідам властиві реакції приєднання

варіанти відповідей

через наявність подвійного зв'язку у карбонільній групі

через наявність кратних зв'язків між атомами Карбону

через відсутність водневих зв'язків між молекулами альдегідів

через полярність зв'язку О-Н

Запитання 30

Проаналізуйте твердження й укажіть чи поміж них правильні.

І.Ацетальдегід у промисловості отримують гідратацією ацетилену.

ІІ.Ацетальдегід і етаналь -назви різних речовин.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест