24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин 8-Акл

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
15 запитань
Запитання 1

Цикл це -

варіанти відповідей

Вибір дій

Слідування

Повторення

Об'явлення змінних

Запитання 2

Який цикл є циклом з передумовою (цикл-поки)?

варіанти відповідей

While

For

Repeat

Until

Запитання 3

Якого типу може бути параметр циклу в операторі For?

варіанти відповідей

Real

Integer

Byte

String

Запитання 4

Укажіть запис, при якому буде виконуватись тіло циклу.

варіанти відповідей

for a:=3 to -8 do s:=s*8;

for a:=4 downto 40 do s:=7*s;

for a:=1 to 100 do s:=s+1;

for a:=0.5 to 10 do s:=s+4;

Запитання 5

Тіло циклу складається з кількох команд, то вони пишуться між службовими словами:

варіанти відповідей

begin - end

for - to -do

while - until

until - repit

Запитання 6

Визначте ознаки циклу While ... Do

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна 

Програма перевіряє умову циклу перед виконанням операторів тіла циклу 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Якщо умова приймає значення False, керування переходить до наступного оператора 

Запитання 7

Чи можна в циклі for ... задати крок змінення параметра циклу відмінний від 1 або -1?

варіанти відповідей

Не можна

Можна, якщо включити в тіло циклу вираз вигляду і:=і+крок, де і - параметр циклу

Запитання 8

Який оператор реалізує дію: знайти суму перших 10 натуральних чисел?

варіанти відповідей

Whіle A<10 do begin A:=A+1; S:=S+A end; 

For A:=1 To 10 do S:=S+A; 

Repeat A:=A+1; S:=S+A Untіl A>=10;

If A < 10 Then begin A:=A+1; S:=S+A end; 

Запитання 9

Тіло циклу може містити...

варіанти відповідей

тільки одну команду

одну або декілька команд

тільки групу команд

Запитання 10

Які службові слова можна використовуються для реалізації циклу з параметром?

варіанти відповідей

do

while

begin

downto

until

to

for

end

Запитання 11

Яке службове слово використовуємо у циклі з лічильником, якщо крок зміни параметра циклу дорівнює –1?

варіанти відповідей

while

for

downto

until

Запитання 12

Яке значення отримає змінна с після виконання послідовності команд?

с :=2;

for i := 1 to 5 do с:=с+2;


варіанти відповідей

8

10

12

11

13

Запитання 13

Чому дорівнює s після виконання циклу:

     s := 0; for і := 5 to 7 do s :=s+1;

варіанти відповідей

4

3

7

5

Запитання 14

Визначте, чому дорівнює f після виконання циклу:

  f:=1; a:= 3;

  for i :=1 to 3 do f:=f *a; 

варіанти відповідей

20

27

21

3

Запитання 15

Які службові слова можна використовуються для реалізації циклу з передумовою (циклу-поки)?

варіанти відповідей

do

while

begin

downto

until

to

for

end

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест