9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатуа

Додано: 5 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 28 разів
20 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу алканів:

варіанти відповідей

СnH2n

CnH2n+1

CnH2n+2

CnH2n-2

Запитання 2

Який вид зв′язку в алканах

варіанти відповідей

одинарний

потрійний

подвійний

делокалізований полуторний

Запитання 3

Укажіть тип хімічного зв''язку, що переважає в органічних сполуках:

варіанти відповідей

водневий

іонний

металічний

ковалентний

Запитання 4

Укажіть формулу гомологічної різниці:

варіанти відповідей

− СН3

СН4

− СН2 

− СН2 − СН3

Запитання 5

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:

варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 6

Який із алканів у звичайних умовах знаходиться у газоподібному агрегатному стані?

варіанти відповідей

С2Н4

С10Н22

С16Н34

С4Н10

Запитання 7

Яка з речовин є ізомером гексану?

варіанти відповідей

пентан

2,3 - диметилбутан

3 - метилгексан

2 - метилпентан

Запитання 8

Виберіть ряд, у якому розташовані гомологи метану:

варіанти відповідей

метан, пропан, бутан, целофан

етан, бутан, гексан, гептан

метан, етан, циклогексан, нонан

декан, октан, пропан, пентан

Запитання 9

Укажіть характеристику, яка властива ізомерам

варіанти відповідей

подібні за хімічною будовою

склад молекул відрізняється на одну або кілька груп атомів СН2

однаковий якісний та кількісний склад

Запитання 10

Алкан, що містить 10 атомів Гідрогену, називається

варіанти відповідей

пентан

декан

бутан

Запитання 11

Бутан належить до насичених вуглеводнів тому, що:
варіанти відповідей

А. Має атоми карбону, структура лінійна

Б. Тому, що кількість атомів карбону дорівнює 4.

В. Валентність карбону равна 4.

Г. Має загальну формулу  CnH2n+2  та одинарні зв’язки між атомами карбону.

Запитання 12

2-метилпропан є ізомером бутану тому, що:
варіанти відповідей

А. Має такий самий кількісний та якісний склад.

Б. Належить до ряду алканів.

В. Має також одинарні зв’язки між атомами Карбону.

Г. Валентність Карбону дорівнює 4.

Запитання 13

Серед назв речовин оберіть ізомер 2,2-диметилпропану:
варіанти відповідей

А. Бутан

Б. Пентан

В. Метан

Г. Гексан

Запитання 14

Дайте назву речовині за її структурною формулою:

                             

варіанти відповідей

1. 2-пропілбутан

2. Гептан

3. 4-метилгексан

4. 3-метилгексан

Запитання 15

Cтруктурна формула вказує на:

варіанти відповідей

порядок сполучення атомів у молекулі

якісний та кількісний склад речовин

порядок сполучення атомів у молекулі за допомогою спільних електронних пар

Запитання 16

Яку кількість атомів Гідрогену має алкан, у складі молекул якого 14 атомів Карбону:

варіанти відповідей

30

32

24

22

Запитання 17

Позначте молекулярну формулу алкану, що за звичайних умов є рідиною:

варіанти відповідей

СН4

С20Н42

С5Н12

С22Н46

Запитання 18

 Укажіть молекулярну формулу пропану

варіанти відповідей

С3Н6  

С3Н8

С2Н6

СН4

Запитання 19

Алкан, що має 9 атомів карбону -

варіанти відповідей

пропан

нонан

бутан

гептан

Запитання 20

В чому причина різномаїття органічних сполук?

варіанти відповідей

ізобарія

ізотропія

ізографія

ізометрія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест